Mine sisu juurde
Suomeen muuttajan muistilista

Meelespea Soome elama asujale

Avaldatud11.04.2024
Soome elama asudes pead tegelema paljude praktiliste küsimuste lahendamisega. Meelespea Soome elama asujale aitab sind tähtsamates ümberasumisega seotud küsimustes.

Enne Soome elama asumist

Kas vajad Soome elamisluba?

Elamisloa vajadus sõltub sinu kodakondsusest ja sellest, miks ning kui pikaks ajaks Soome saabud. Kui oled Põhjamaade, EL-i riigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik, ei vaja sa Soome elama asumisel elamisluba. Kui oled mõne muu riigi kodanik ja soovid Soome elama asuda, vajad elamisluba. Elamisluba pead taotlema migratsiooniametist enne Soome tulekut.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Põhjamaade kodanikud, EL-i kodanikud ja Mitte-EL-i kodanikud.

Toimetulek

Soome elama asumiseks peab sul olema piisav toimetulek. Kui taotled elamisluba või elamisõiguse registreerimist, pead tõendama, et sinu toimetulek Soomes on tagatud. Kui tuled Soome tööle või ettevõtjaks, pead tõendama, et saad töö või ettevõtluse kaudu piisavalt vahendeid toimetulekuks. Kui asud Soome elama pereliikme juurde, siis sageli nõutakse ka seda, et Soomes elaval isikul on piisavad rahalised vahendid iseenda ja Soome elama asuva pereliikme elatamiseks.

Ümberasumisest teatamine lähteriigi ametiasutustele

Kui asud Soome elama, ära unusta sellest teavitada ka lähteriigi ametiasutusi. Oma koduriigist ära kolimine võib mõjutada näiteks sotsiaalset kaitset, pensioni ja makse. Edaspidi on asjaajamine lihtne, kui sinu andmed on ajakohastatud.

Hinnatase Soomes

Hinnatase on Soomes kõrge. Näiteks toit ja paljud teenused maksavad Soomes rohkem kui Euroopas keskmiselt. Elamise hind vaheldub palju. Suurtes linnades elamine on palju kallim kui väikestes piirkondades.

Loe täpsemalt Soome hindade ja muude elamiskulude kohta InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes.

Kolitavad esemed

Üldjuhul ei pea sa tasuma Soome kolitavate esemetena kaasa toodu eest tollimakse ega makse.

Kui asud Soome elama väljastpoolt EL-i territooriumi (või väljastpoolt EL-i tolli- ja maksupiirkonda), pead esitama Soome tollile kolitavate esemete kohta tollideklaratsiooni. Kolitavad esemed tuleb Soome tuua 12 kuu jooksul pärast kolimist.

Kui asud Soome elama EL-i tolli- ja maksupiirkonnast, pole vaja tollideklaratsiooni esitada.

Lisateavet kolitavate esemete ja tollideklaratsiooni kohta saad tollinõustamisest tel +358 295 5201 või tolli veebisaidilt. Tollinõustamine teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Auto toomine Soome

Kui tood auto väljastpoolt EL-i territooriumi (või väljastpoolt EL-i tolli- ja maksupiirkonda), pead esitama selle kohta tollideklaratsiooni kohe, kui auto Soome saabub.

Kui tood auto EL-i tolli- ja maksupiirkonnast, pole vaja tollideklaratsiooni esitada.

Enne kui tohid autoga Soomes sõita, tuleb sul:

  • saada üleviimisluba, kui autol puudub mõne EL-i või EMP riigi kehtiv registreering,
  • veenduda, et autol on olemas Soomes kehtiv liikluskindlustus,
  • teha maksuametile auto kasutuselevõtu teatis.

Rohkem teavet auto kasutamise kohta Soomes on InfoFinlandi lehel Liiklus Soomes.

Lemmikloomade riiki sissetoomine

Kui soovid tuua lemmiklooma endaga Soome kaasa, pead aegsasti välja selgitama, millised on loomade riiki sissetoomise eeskirjad. Sageli on nõutav, et loomadel oleksid teostatud teatud vaktsineerimised. Lisateavet Soome eeskirjade kohta annab Toiduamet (Ruokavirasto).

Kolimisfirmad

Osa kolimisteenuseid pakkuvatest ettevõtetest osutab ka rahvusvahelist kolimisteenust. Nendelt ettevõtetelt saad osta rahvusvahelist kolimisteenust ja soovi korral ka esemete pakkimisteenust ja pakkimistarvikuid.

Kolimiskulud sõltuvad sellest, kust kolid ja kui palju sul on asju. Erinevate kolimisfirmade pakutavad teenused ja hinnad võivad olla väga erinevad, seega tasub hindu võrrelda.

Peale Soome elama asumist

EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine

Kui oled EL-i kodanik ja kavatsed Soomes elada kauem kui 90 päeva, pead oma elamisõiguse registreerima. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Korter ja kodukindlustus

Enamik sisserändajatest elab Soomes esmalt üürikorteris. Üürikorteri otsimiseks tasub varuda aega vähemalt üks kuu. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Eluase ja elamine.

Kui sul on korter, tasub sul võtta ka kodukindlustus (kotivakuutus). Kodukindlustus hüvitab näiteks mööblile ja esemetele tekkinud kahjud. Kodukindlustusi müüvad kindlustusfirmad. Teavet kindlustuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastiku infosüsteemi. Ühtlasi saad Soome isikukoodi. Isikukoodi võid Soomes saada ka lähimast Digi- ja rahvastikuandmete ametist või suuremate linnade maksubüroodest maksukaardi taotlemisega samal ajal. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Koduvald Soomes

Kui asud Soome elama alaliselt, registreeritakse sulle Soomes koduvald. Koduvald on see vald, kus sa elad. Kui sul on koduvald, on sul õigus kasutada elukohajärgse piirkonna pakutavaid teenuseid, näiteks avalikke tervishoiuteenuseid. Seda, kas sulle saab registreerida koduvalla Soomes saad välja selgitada lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohas. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Sotsiaalne kaitse

Kui asud Soome elama, tuleks sul taotleda Kelast Kela kaarti. Sul võib olla õigus sotsiaaltoetustele, kui elad Soomes alaliselt ja vastad muudele toetuse saamise tingimustele. Sinu õigust sotsiaaltoetustele hinnatakse siis, kui neid taotled. Kui töötad Soomes, kuid ei ela Soomes alaliselt, siis võib sul olla õigus teatud sotsisaaltoetustele. Lisateavet Soome sotsiaalse kaitse kohta on InfoFinlandi lehel Soome sotsiaalne kaitse.

Pangakonto

Rahaasjade korraldamiseks vajad pangakontot. Pangakonto avamiseks vajad passi või muud ametlikku isikut tõendavat dokumenti. Tasub võrrelda erinevate pankade pakutavaid teenuseid ja hindu, et leida soodsaim variant.

Teavet pangakonto avamise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

Maksukaart

Kui käid tööl või oled ettevõtja, vajad Soome maksukaarti (verokortti). Kui oled äsja Soome elama asunud, saad maksukaardi maksubüroost. Kui elad Soomes alaliselt, saadab Maksuamet sulle uue maksukaardi iga aasta jaanuaris. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Maksukaart.

Ühistransport

Kui elad linnas, ei ole auto omamine hädavajalik. Soomes on hästitoimiv ühistransport. Rongi ja bussiga võib sõita Soomes praktiliselt igale poole. Paljudesse linnadesse saab ka lennata. Suurtes linnades ja nende lähedal on ka hästitoimiv kohalik transport. Üldjuhul on kohalik transport lahendatud bussidega. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Liiklus Soomes.

Juhiluba

Kui sul on Põhjamaade, EL-i või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigi juhiluba, kehtib see ka Soomes. Kui elad alaliselt Soomes, võid vahetada selle Soome juhiloa vastu.

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele laieneb Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, võid selle juhiloaga Soomes sõita kuni kaks aastat. Pärast seda, kui sind on kantud Soome rahvastikuregistrisse, on sul välisriigi juhiloa vahetamiseks aega kaks aastat. Kui sa juhiluba aegsasti välja ei vaheta, pead sooritama Soomes juhieksami (teooria- ja sõidueksami).

Kui su juhiluba on väljastatud riigis, millele ei laiene Genfi või Viini teeliikluse konventsioon, saad selle juhiloaga Soomes sõita aasta jooksul pärast sinu kandmist Soome rahvastiku andmebaasi (rahvastikuregistrisse). Kui sa juhiluba välja ei vaheta, pead tegema Soomes ka juhieksami.

Teeninduspunktis Ajovarma saad oma juhiloa Soome juhiloa vastu vahetada.

Link viib saidilt väljaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom

Välisriigi juhiluba Soomes

Internet

Soomes saab palju asju ajada interneti kaudu. Internetiühendus tasub endale hankida võimalikult peatselt peale Soome elama asumist.

InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes leiad lisa teavet internetiliitumise hankimise kohta.

Link viib saidilt väljaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom

Interneti- ja telefoniühendus

Telefon

Kui ostad Soomes telefoniühenduse, saad Soome telefoninumbri. Telefoniühendusi pakuvad mitmed ettevõtted.

Võid osta ka ettemaksuga telefoniühenduse. Ettemaksukaardile on eelnevalt laetud teatud summa, mille ulatuses saad helistada. Ettemaksuga telefoniühendusi saad osta näiteks R-kioskitest, mõnedest supermarketitest või internetist.

Tervis

Soomes pakutakse riiklikke ja eratervishoiuteenuseid. Riiklikke tervishoiuteenuseid saad kasutada, kui sul on Koduvald Soomes. Riiklikke tervishoiuteenuseid pakuvad näiteks tervisekeskused. Riiklikud teenused on märksa odavamad kui erateenused.

Kui soovid broneerida arsti juurde aega, võta ühendust tervisekeskusega. Kui sul pole õigust kasutada riiklikke tervishoiuteenuseid, saad võtta ühendust erameditsiinikeskusega.

Lisateavet Soome tervishoiuteenuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Tervis.

Keele õppimine

Soome ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Keeleoskus aitab mõista uut ühiskonda ja lihtsustab asjaajamist. See, kas sul tasub õppida soome või rootsi keelt, sõltub sellest, millist keelt sinu koduvallas räägitakse. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Soome ja rootsi keel.

Töö otsimine

Töö otsimisel saab abi Töö- ja ettevõtlusbüroost. Võid otsida tööd internetist ja ajalehtedest. Samuti võid leida töökoha, kui võtad ise sulle huvipakkuvate tööandjatega ühendust. Loe lisaks töö otsimise kohta Soomes InfoFinlandi lehelt Töö Soomes.

Harrastused ja vaba aeg

Teavet vaba aja veetmise ja harrastuste kohta leiad InfoFinlandi lehelt Vaba aeg.