Mine sisu juurde
EU-kansalaiset

EL-i kodanikud

Avaldatud02.07.2024
Kui oled EL-i liikmesriigi kodanik, siis ei vaja sa Soome elamisluba. Kui elad Soomes kauem kui kolm kuud, pead registreerima oma elamisõiguse.

Sama kehtib Šveitsi ja Liechtensteini kodanike suhtes. Võid tulla Soome, kui sul on kehtiv isikutunnistus või pass. Sul on õigus Soome kodanikega võrdsetel alustel teha Soomes tööd, tegutseda ettevõtjana või õppida. Sa pead ise tagama oma toimetuleku Soomes.

Võid viibida Soomes ilma elamisõigust registreerimata katkematult kuni kolm kuud. Kui soovid jääda Soome ja registreeruda elanikuks, peab sul olema töökoht või tegutsev ettevõte, õppekoht, peresidemed või piisavalt rahalisi vahendeid.

Kui kavatsed viibida Soomes üle kolme kuu, pead taotlema migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) kaudu EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul riiki saabumise päevast. Kui oled Põhjamaa (Island, Norra, Rootsi või Taani) kodanik, siis piisab, et registreerid enda andmed Digi- ja rahvastikuandmete ametis.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine või Põhjamaade kodanikud.

Kui asud alaliselt Soome elama vähemalt aastaks ja soovid koduvalda, teavita riiki elama asumisest Digi- ja rahvastikuandmete ametit (Digi- ja väestötietovirasto). Kui sul on Soomes koduvald (kotikunta), on sul üldjuhul õigus kasutada selle valla teenuseid.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Koduvald Soomes.

Kui kavatsed elada Soomes alla aasta või ei soovi koduvalda, saad taotleda ajutise aadressi registreerimist rahvastiku infosüsteemi.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Elanikuks registreerumine.

Kui viibid Soomes katkematult alla kolme kuu, ei pea sa taotlema elamisõiguse registreerimist. Kolmekuulise viibimise kestust arvutatakse alati alates sellest hetkest, kui oled käinud väljaspool Soome piire.

Soome tööle

 • EL-i kodanikuna ei vaja sa Soomes tööluba. Saad tööle asuda kohe pärast riiki saabumist.
 • Kui töötad Soomes, vajad Soome isikukoodi ja maksukaarti. Maksukaarti saad taotleda lähimast maksubüroost. Osad maksubürood väljastavad ka isikukoode. Võid saada isikukoodi ka Digi- ja rahvastikuandmete ametist. Võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument või pass ja tööleping.
 • Edasta maksukaart oma tööandjale. Sinu tööandja vajab seda palga ja maksude maksmiseks.
 • Kui töötad Soomes üle kolme kuu, taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist migratsiooniameti teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või lähimas migratsiooniameti teeninduspunktis.

Isikukood

Kui tuled välismaalt Soome tööle, vajad Soome isikukoodi (henkilötunnus). Isikukoodi võid saada:

 • Digi- ja rahvastikuandmete ametist,
 • osadest maksubüroodest või
 • migratsiooniametist ühtaegu EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimisega.

Kui oled saanud migratsiooniametist või maksuametist isikukoodi, kuid soovid, et sinu aadress ja perekondlike suhete andmed salvestataks rahvastiku infosüsteemi, pead taotlema nende registreerimist Digi- ja rahvastikuandmete ameti kaudu.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Elanikuks registreerumine.

Maksukaart ja maksunumber

Kõigil Soomes töötavatel inimestel peab olema maksukaart. Kui töötad ehitus- või laevaehitussektoris, vajad samuti maksunumbrit. Maksukaardi ja maksunumbri võid saada maksubüroost.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Maksukaart.

Töö otsimine Soomes

Kui oled EL-i riigi kodanik, võid tulla mõistlikuks ajaks Soome tööd otsima.

Töö otsimise põhjusel sa ei saa registreeruda Soome elanikuks ega taotleda elamisõiguse registreerimist. Et saaksid jääda Soome elama, peab sul olema töökoht või muu eelnimetatud põhjus või piisavalt vahendeid äraelamiseks.

Kui sul on kodumaal õigus saada töötushüvitist, võidakse seda sulle ajutiselt maksta ka Soome kaudu. Töötushüvitise Soome ületoomiseks kasuta blanketti E303 või U2. Blanketi saad oma riigi tööhõiveametist.

Kui tuled Soome tööd otsima, siis üldjuhul sa ei saa Soomest töötushüvitist.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Töö Soomes.

Juhend „Soome tööle“

Veebilehel suomi.fi on juhend Soome tööle tulijale. Juhend selgitab, mida pead tegema, kui kavatsed Soome töö eesmärgil elama asuda.

Soome ettevõtjaks

 • EL-i kodanikuna võid asutada Soomes ettevõtte, kui sul on alaline elukoht mõnes Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riigis. Ka välismaine ettevõte võib alustada äritegevust Soomes.
 • Esita asutamisavaldus (perustamisilmoitus) äritegevuse alustamise kohta Patendi- ja registriameti äriregistrile (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) ja maksuametile (Verohallinto).
 • Kui sinu Soomes viibimine kestab üle kolme kuu, taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist migratsiooniameti teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või lähimas migratsiooniameti teeninduspunktis.

Asutamisavaldus

Kui registreerid oma ettevõtte Soomes esmakordselt, pead täitma asutamisavalduse (perustamisilmoitus) ja edastama vajalikud lisadokumendid. Võid esitada andmed ettevõtte kohta Patendi- ja registriameti äriregistrile (Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri) ja maksuameti (Verohallinto) registritele ühel Y vormil. Asutamisavalduse lisana võib vaja minna koduriigi ametiasutuse väljastatud väljavõtet, mis vastab Soome äriregistri väljavõttele.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Ettevõtte asutamine Soomes.

Soome õppima

 • EL-i kodanikuna saad taotleda õppekohta Soomes akrediteeritud õppeasutuses.
 • Kui sinu õpingud Soomes kestavad üle kolme kuu, taotle EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist migratsiooniameti teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või lähimas migratsiooniameti teeninduspunktis.

Kui viibid Soomes katkematult alla kolme kuu, ei pea sa oma elamisõigust registreerima. Kolmekuulise viibimise kestust arvutatakse alati alates sellest hetkest, kui oled käinud väljaspool Soome piire. Seda reeglit kohaldatakse näiteks vahetusõpilaste suhtes, kes õpivad Soomes ainult lühikest aega (näiteks neli kuud). Kui lahkud vahepeal Soomest ega viibi riigis katkematult kolme kuud, siis ei pea sa taotlema elamisõiguse registreerimist. Sellisel juhul taotle endale Soome isikukood ja edasta oma aadressiandmed Digi- ja rahvastikuandmete ametile.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt: Välismaalasest õppur Soomes.

Pereliige Soomes

 • Kui oled EL-i kodanik ja asud Soome pereliikme juurde elama, pead taotlema EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimist peresidemete alusel migratsiooniameti teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või migratsiooniameti teeninduspunktis.
 • Kui sa ei ole EL-i kodanik, kuid sinu Soomes elav pereliige on EL-i kodanik, vajad EL-i kodaniku pereliikme elamiskaarti (perheenjäsenen oleskelukortti). Taotle seda migratsiooniameti teenusekeskkonna Enter Finland kaudu või migratsiooniameti teeninduspunktis.

Pereliige või muu lähedane võib olla:

 • abikaasa 
 • vabaabielukaaslane, kellega oled koos elanud vähemalt kaks aastat või kellega sul on ühiselt hooldatav laps,
 • hooldatav alla 21-aastane laps, lapselaps,
 • abikaasa hooldatav alla 21-aastane laps, lapselaps,
 • hooldatav lapsevanem, vanavanem,
 • abikaasa hooldatav lapsevanem, vanavanem,
 • alla 21-aastase lapse vanem.

Kui oled muu lähedane, lisa taotlusele järgmised lisadokumendid:

 • tõend selle kohta, et vajad kedagi sinu eest hoolitsema, näiteks dokument sinu terviseseisundi, abivajaduse ning lähedaselt saadud majandusliku toetuse kohta. Võid saata täiendavalt selgituse lähedasega koos elamise kohta oma päritoluriigis,
 • dokument perekondliku suhte kohta (väljaspool Põhjamaid või EL-i riike välja antud tõend tuleb legaliseerida).

Ka Soomes sündinud lapsele, kellest saab mõne EL-i riigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik, tuleb taotleda elamisõiguse registreerimist. Registreerimist tuleb taotleda kolme kuu jooksul lapse sünnist.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Kui laps sünnib Soomes.

Kui asud Soome elama peresidemete alusel, on sul Soomes piiramatu töötamis- ja õppimisõigus.

Lühiajaline viibimine Soomes

EL-i kodanikuna võid tulla Soome, kui sul on pass või isikut tõendav dokument ning sinu suhtes ei kehti sissesõidukeeldu.

Kui viibid Soomes ajutiselt, võid saada Soome isikukoodi, kui vajad seda näiteks töö tõttu. Võid taotleda isikukoodi ja samal ajal registreerida oma ajutise viibimise lähimas Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) teeninduskohas või maksubüroos (verotoimisto). Võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument või pass.

Kui ajutine viibimine kestab katkematult üle kolme kuu, vajad ka Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse registreerimistunnistust.

Loe teema kohta lisaks: EL-i kodaniku elamisõiguse registreerimine.

Kui viibid Soomes ajutiselt, ei registreerita sulle Soomes koduvalda ning sul ei ole samu õigusi kui Soomes alaliselt elaval inimesel.

Reisimine Soomes

Kui oled EL-i liikmesriigi, Liechtensteini või Šveitsi kodanik ja soovid reisida Soome lühikeseks ajaks, näiteks puhkuse- või ärireisile või sugulastele külla, ei ole sul viisat vaja. Võid tulla Soome, kui sul on kehtiv isikut tõendav dokument või pass.

Kui viibid Soomes turistina ja satud raskesse olukorda, pöördu oma koduriigi esinduse poole. Esindus võib aidata sind, kui oled sattunud õnnetusse, kuriteo ohvriks või kui oled haigestunud. Samuti võib esindus väljastada sulle uue passi, kui sinu pass on kadunud või varastatud.

Kohalik teave