Mine sisu juurde
Lapsen terveys

Lapse tervis

Avaldatud30.12.2022
Soomes on lastele ette nähtud kõikehõlmavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused. Avalikud tervishoiuteenused on soodsad või tasuta, näiteks lastenõuandlad ja koolitervishoid. Peale selle on saadaval palju eratervishoiuteenuseid.

Kui sinu lapsel on koduvald (kotikunta) Soomes, on tal õigus kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Lastel on mõnikord õigus teenuseid kasutada ka ilma koduvallata. Näiteks on õigus teenustele alla 18-aastastel varjupaigataotlejatel.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Kui kuulud Soome haiguskindlustuse (sairausvakuutus) alla, võid võtta oma lapsele kindlustuse, mis katab eratervishoiuteenuste kulusid.

Kui laps haigestub

Palavikuga või muidu haiget last ei tohi laste päevahoidu viia. Kui alla 10-aastane laps jääb järsku haigeks, võib ema või isa jääda koju last hooldama. Hoolduspuhkuse (hoitovapaa) kestus on maksimaalselt neli päeva. Kollektiivlepinguga on paika pandud, kas selle aja eest makstakse töötasu või mitte.

Kui laps haigestub keset koolipäeva, saab ta arstiabi koolis. Vajadusel viiakse laps linna tervisekeskusesse.

Kui haige laps vajab arsti või tervishoiutöötaja abi, pöördu oma elukohajärgse tervisekeskuse (terveysasema) või erameditsiinikeskuse poole. Tervisekeskused on avatud esmaspäevast reedeni, tavaliselt kl 8–16. Tervisekeskusesse on soovitatav helistada kohe hommikul, kui registratuur avatakse. Registratuuris hinnatakse, millist ravi laps vajab.

Õhtuti ja nädalavahetustel on tervisekeskused suletud. Sel juhul tegeletakse äkiliste haiguste ja õnnetusjuhtumitega valvepolikliinikus (päivystys). Kui lapse haigus ei nõua kohest ravi, oota tervisekeskuse järgmise lahtiolekuajani. Laste ja noorte valvepolikliiniku teenus on sageli organiseeritud eraldi osakonnas.

Võid broneerida arsti juurde aja ka erameditsiinikeskusesse. Need on sageli avatud ka õhtuti ja sinna võib vahel saada aja kiiremini. Eratervishoiuteenused on kliendile siiski oluliselt kallimad kui avalikud tervishoiuteenused.

Kui kahtlustad, et laps on saanud mürgituse, võid küsida nõu Mürgistusteabekeskusest (Myrkytystietokeskus). Mürgistusteabekeskuse kõnekeskus on avatud 24 tundi ööpäevas. Telefon on (09) 471 977.

Kui lapse elu on ohus või ta sattub õnnetusse, helista hädaabinumbrile (hätänumero) 112. Kiirabi on mõeldud vaid tõsisteks ja kiireloomulisteks olukordadeks. Ära helista hädaabinumbrile tavapärase haiguse korral.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Hädaolukorrad.

Väikeste laste tervis

Eelkooliealiste laste tervise eest hoolitseb tavaliselt lastenõuandla (lastenneuvola). Üldjuhul läheb laps kooli sellel aastal, mil ta saab 7-aastaseks. Lastenõuandla jälgib ja toetab koolieelses eas lapse füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset kasvamist ja arengut. Lapsed käivad regulaarselt lastenõuandlas arsti või terviseõe juures.

Meditsiiniõde jälgib lapse arengut, vaktsineerib ja annab teavet õigest toitumisest. Meditsiiniõde teeb ka koduvisiidi lapse juurde kohe peale lapse sündi.

Oma valla nõuandlateenused on tasuta. Võid kasutada oma valla lastenõuandla teenuseid, kui sul on koduvald Soomes. Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Laps saab nõuandlast oma nõuandlakaardi. Võta kaart alati nõuandlasse kaasa. Meditsiiniõde märgib sinna sinu lapse terviseandmed ja vaktsineerimised. Mõnes linnas on kasutusel elektrooniline nõuandlakaart.

Kui asud Soome elama või kolid Soomes ühest vallast teise, pöördu oma uue koduvalla nõuandla poole. Nii kindlustad selle, et laps saab õigel ajal nõuandlasse tuleku kutse.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Teavet nõuandlateenuste kohta

Kooliealiste laste tervis

Igale koolile on määratud oma arst ja terviseõde. Terviseõde teeb koolis laste terviseläbivaatust. Terviseõde on koolis teatud nädalapäevadel. Õpilased võivad ise minna terviseõe juurde, kui neil on terviseprobleeme. Kui koolis juhtub õnnetus, saab laps esmaabi. Teavet koolitervishoiu kohta on Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi (Sosiaali- ja terveysministeriö) veebilehel.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Koolitervishoid

Vaktsineerimised

Soomes pakutakse lastele võimalust vaktsineerimiseks (rokotus) mitmete nakkushaiguste vastu. Vaktsineerimised tehakse lastenõuandlas (lastenneuvola) ja koolitervishoiu raames. Need vaktsineerimised, mis kuuluvad vaktsineerimisprogrammi, on perele tasuta. Vaktsineerimine on vabatahtlik. Suurem osa lastest vaktsineeritakse Soomes vaktsineerimisprogrammile vastavate vaktsiinidega. Teavita terviseõde, millised vaktsineerimised on lapsele tehtud enne Soome tulekut.

Kui soovid, et sinu laps saaks mõne sellise vaktsiini, mida vaktsineerimisprogrammis ei ole, broneeri aeg arsti juurde. Arst võib kirjutada vaktsiini kohta retsepti ja terviseõde või sinu lapse vaktsineerida. Pead vaktsiini ise apteegist ostma.

Link viib saidilt väljaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Soome vaktsineerimisprogramm

Pikaajaline haigus või puudega lapse hooldamine

Saad taotleda erihooldetoetust, kui pead osalema alla 16-aastase raskelt haige või puudega lapse hoolduses või taastusravis ega saa seetõttu tööl käia. Erihooldetoetuse alternatiivina võib sul olla õigus saada lapse taastusravi ajal taastusravitoetust.

Poiste ümberlõikamine

Ümberlõikamine (ympärileikkaus) on alati pöördumatu toiming. Kui seda tehakse mittemeditsiinilisel põhjusel, sekkutakse poisi füüsilisesse puutumatusesse. Ümberlõikamist tohib teha ainult litsentseeritud arst. Ümberlõikamiseks on vajalik poisi hooldajate kirjalik nõusolek. Kui lapsel on kaks hooldajat, vajatakse mõlema nõusolekut, muidu ei tohi toimingut teha. Poisil on õigus operatsioonist keelduda.

Ümberlõikamist ei tohi teha ilma arsti poolt tehtud valuvaigistamiseta, ja selle peab tegema steriilsetes tingimustes. Mittemeditsiiniline ümberlõikamine ei kuulu avaliku sektori poolt finantseeritud tervishoiu alla, seega ei ole seda võimalik teha avalikus tervisekeskuses ja selle eest tuleb ise tasuda.

Küsi lisaks ümberlõikamise kohta nõuandlast, tervisekeskuse arstilt, kooli meditsiiniõelt või kooliarstilt.

Tütarlaste suguelundite moonutamine

Tütarlaste suguelundite moonutamine on Soomes kuritegu. Selle eest võib saada mitmeaastase vanglakaristuse. Samuti on kuritegu, kui tütarlapse suguelundite moonutamine viiakse läbi välisriigis.

Suguelundite moonutamine põhjustab mitmesuguseid tõsiseid terviseprobleeme ja on sageli tervisele kahjulik ka täiskasvanueas. Samuti on moonutamine lapse jaoks hirmutav ja tõenäoliselt väga šokeeriv kogemus.

Kohalik teave