Mine sisu juurde
Lasten ja nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Laste ja noorte õigused ja kohustused

Avaldatud26.03.2024
Soomes on lapsed alla 18-aastased. Soome põhiseaduse järgi tuleb lapsi kohelda võrdselt. Nad peavad saama mõjutada neid endid puudutavaid küsimusi. Mida vanem on laps, seda rohkem tuleb tema arvamusega arvestada. Soomes jälgivad laste õiguste realiseerumist parlamendi ombudsman ja ka lasteombudsman.

6-aastane

 • Õigus ja kohustus:
  • Laps peab minema eelkooli.
  • Laps võib alustada kooliteed erandkorras antud loaga.

7-aastane

 • Õigus ja kohustus:
  • Algab kool (koolikohustus). Erandjuhtudel võib kooliminekut edasi lükata.

12-aastane

 • Õigus:
  • Lapse ees- või perekonnanime ei tohi muuta ilma tema nõusolekuta.
  • Last ei tohi arvata ilma tema nõusolekuta usuühendusse. Ka usuühendusest väljaastumiseks on vaja lapse nõusolekut.
  • Lahutatud vanemate lapsel on õigus keelduda kokkusaamisest teise vanemaga.
  • Last ei või adopteerida ilma lapse nõusolekuta.
  • Kui peres on probleeme, võib laps ise esitada asendushoolduse taotluse. Asendushooldus tähendab, et laps elab vanematest eraldi.
 • Kohustus:
  • Laps ei tohi enam sõita jalgrattaga kõnniteel.

14-aastane

 • Õigus:
  • Laps võib teha kerget tööd mõni tund päevas, kui see ei kahjusta tema tervist või ei sega kooliskäimist. Töölepingul peab olema hooldaja allkiri.

15-aastane

 • Õigus:
  • Noor võib ise sõlmida töölepingu. Vanemad võivad siiski alla 18-aastase töölepingu lõpetada, kui noor ei ole neile tööst rääkinud.
  • Noorel on õigus avada oma pangaarve ja hallata oma tööga teenitud varasid.
  • Noor võib teha mopeedi, traktori ja mootorpaadi juhtimiseks vajaliku juhiloa.
  • Noor tohib sõidutada jalgrattal alla 10-aastast last.
  • Noor võib vanemate kirjalikul loal liituda usuühendusega või usuühendusest välja astuda.
 • Kohustus:
  • Noor vastutab oma õigusrikkumiste eest. Kui noor sooritab kuriteo, võib ta saada süüdistuse ja kohus võib langetada tema suhtes otsuse.

16-aastane

Laste seksuaalse kaitse vanusepiir on 16 eluaastat. See tähendab seda, et seksuaalne tegevus alla 16-aastasega on karistatav tegu (Erandina samal arenguastmel olevate noorte omavaheline seksuaalsuhe). Seksuaalteenuste ostmine alla 18-aastaselt on kuritegu.

 • Õigus:
  • Õigus teha kergmootorratta juhtimiseks vajalik A kategooria juhiluba.
  • Õigus isiklikule ravikindlustuskaardile. See tähendab, et 16-aastane on kindlustatud vanaduse, töötuse ja töövõimetuse suhtes ja et ravikindlustushüvitis makstakse välja noorele endale, mitte näiteks vanematele.

17-aastane

 • Õigus:
  • Lõpeb õigus saada lapsetoetust (lapsilisä).
  • Noor võib taotleda KELA õppetoetust. Hooldaja sissetulek mõjutab siiski saadava õppetoetuse suurust ja selle määramist.

18-aastane

Täisealisus

 • Täisealisel on õigus:
  • abielluda
  • hääletada riiklikel ja kohalikel valimistel
  • taotleda endale passi
  • liituda usuühinguga või sellest välja astuda
  • käsutada oma vara kasutamist
  • taotleda juhiluba (näiteks mootorratas, sõiduauto)
  • saada kodakondsus (18-22-aastane), kui on elanud pikka aega Soomes.
  • Koolikohustus lõppeb, kui kooli ei ole juba lõpetatud.
 • Kohustus:
  • meestel sõjaväekohustus (sõjaväe- või tsiviilteenistus)

Täisealiste õiguste ja kohustuste kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Sinu õigused ja kohustused Soomes.

Kohalik teave