Mine sisu juurde
Vammaiset ihmiset

Puuetega inimesed

Avaldatud31.05.2022
Soome õiguse kohaselt ei tohi kedagi puude tõttu diskrimineerida. Puudega inimesel on õigus elada tavapärast elu, näiteks õppida, töötada ja luua perekond. Soome on ka võtnud kohustuse järgida ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Puudega inimesel võib puude või haiguse tõttu olla raske igapäevaeluga toime tulla. Kohalikud omavalitsused peavad osutama puuetega inimestele vajalikke teenuseid. Nendeks teenusteks on näiteks transpordi- ja abistaja teenus. Kui sul on elamisluba ja koduvald Soomes, on sul õigus saada omavalitsuse osutatavaid teenuseid puuetega inimestele. Loe lisaks puuetega inimeste teenuste ja nende taotlemise kohta lehelt Puuetega inimeste teenused .

Puuetega inimeste organisatsioonid

Soomes on mitmeid organisatsioone, kelle eesmärgiks on parandada ühiskonnas puuetega inimeste olukorda. Nendest organisatsioonidest võid saada nõu ja abi näiteks teenuste taotlemisel. Paljud organisatsioonid pakuvad ka vaba aja tegevusi ja vastastikust toetust igas vanuses inimestele. Organisatsioonide kontaktid leiad puuetega inimeste foorumi Vammaisfoorumi veebilehelt.

Soomes tegutseb ka puuetega immigrantide tugikeskus Hilma, kes osutab juhtumikorraldus- ja nõustamisteenust puuetega immigrantidele ja kroonilistele haigetele.

Nägemispuudega inimesed

Kui oled pime või vaegnägija, võid saada nägemispuudega inimestele mõeldud teenuseid. Kui vajad abivahendeid, käi esmalt oma tervisekeskuses arstlikul läbivaatusel. Arst hindab sinu nägemispuuet ja seejärel võid saada meditsiinilise taastusravina abivahendeid. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused .

Kui vajad oma puude tõttu näiteks spetsiaalset arvutit või kodumasinaid, võid saada nende jaoks toetust koduvalla sotsiaalbüroost. See on siiski kaalutletud otsus ehk siis toetuse saamine ei ole kindel.

Nägemispuudega inimeste raamatukogust Celia saad laenutada heliraamatuid, punktkirjas raamatuid, elektroonilisi raamatuid ja reljeefpilte. Raamatukogu annab välja ka õpikuid, mida nägemispuudega kooliõpilased ja tudengid vajavad.

Nägemispuudega inimeste liit on organisatsioon, kelle eesmärgiks on parandada ühiskonnas nägemispuudega inimeste olukorda. Liit pakub nägemispuudega inimestele ka palju kasulikku teavet ja teenuseid.

Kuulmispuudega inimesed

Kuulmispuudega inimesed on kurdid või halva kuulmisega. Paljud neist suhtlevad viipekeeles. Soomes kasutatakse soome ja soomerootsi viipekeelt. Kuulmispuudega inimesed kasutavad sageli ka kuuldeaparaate.

Kui vajad abivahendeid, käi esmalt oma tervisekeskuses arstlikul läbivaatusel. Arst hindab sinu kuulmispuuet ja seejärel võid saada meditsiinilise taastusravina abivahendeid.

Võid saada näiteks kuulmispuudega inimese suitsuanduri ja tekstitelefoni, selleks et võiksid oma kodus turvaliselt elada. Taotle neid abivahendeid oma koduvalla sotsiaalbüroost.

Võid saada tõlketeenust, kui vajad seda kuulmispuude tõttu näiteks tööl, õpingutes või asjaajamisel. Tõlkimine võib tähendada näiteks viipekeeles tõlkimist või tõlkimist teksti üleskirjutamise teel. Taotle suulise tõlke teenuse kasutamise õigust Kelast.

Loe abivahendite ja suulise tõlke teenuse kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused .

Internetist leiab soome viipekeele sõnaraamatu Suvi.

Kuuloliitto ja Kuurojen liitto on organisatsioonid, kelle eesmärgiks on parandada ühiskonnas kuulmispuudega inimeste olukorda. Need organisatsioonid pakuvad kuulmispuudega inimestele ka palju kasulikku teavet ja teenuseid.

Liikumispuudega inimesed

Liikumispuudega inimene ei ole võimeline iseseisvalt või ilma abivahenditeta liikuma. Liikumispuue võib olla tingitud haigusest või õnnetusest või geneetilistest põhjustest.

Kui vajad abivahendeid, käi esmalt oma tervisekeskuses arstlikul läbivaatusel. Arst hindab sinu liikumispuuet ja seejärel võid saada meditsiinilise taastusravina abivahendeid.

Kui sinu korteris tuleb teha ümberehitustöid või sinna tuleb paigaldada statsionaarseid abivahendeid, võid saada nende eest oma koduvallast hüvitust. Korterit on näiteks võimalik selliselt ümber ehitada, et seal on võimalik ratastooliga liikuda. Statsionaarsed abivahendid on näiteks tugikäepidemed, kaldteed ja elektriuksed. Loe abivahendite ja ümberehitustööde kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused .

Vaimupuudega inimesed

Vaimupuue raskendab uute asjade õppimist ja nendest arusaamist. Vaimupuudega inimesele on õppimine ja meeldejätmine teistega võrreldes raskem. Vaimupuude olemasolu märgatakse sageli lapse- või noorukieas.

Vaimupuudega inimestele pakutakse mitmesuguseid eriteenuseid. Nendeks on näiteks elamisteenused, töökeskuste ja päevakeskuste tegevus. Loe vaimupuudega inimeste teenuste kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Puuetega inimeste teenused .

On ka palju organisatsioone, kust võib saada teavet ja tuge. Lisateavet leiad näiteks liitude Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammaisten Tukiliitto veebilehtedelt.