Mine sisu juurde
Terveyspalvelut Suomessa

Tervishoiuteenused Soomes

Avaldatud31.05.2023
Soomes on soodsad avalikud tervishoiuteenused mõeldud kõigile, kes riigis alaliselt elavad. Peale selle osutavad töötajatele töötervishoiuteenuseid ka tööandjad. Võid kasutada ka eratervishoiuteenuseid.

Milliseid tervishoiuteenuseid saad kasutada?

Võid kasutada Soome avalikke tervishoiuteenuseid, kui sul on Soomes koduvald (kotikunta). Õigus koduvallale sõltub järgmistest teguritest:

  • kust riigist saabud Soome
  • mis on sinu Soome tuleku põhjus (nt töö, õpingud)
  • kas asud Soome alaliselt elama või viibid Soomes ajutiselt
  • kui oled Soomes ajutiselt, siis kui kaua viibid Soomes

Kui sa ei ole kindel, kas sul on Soomes koduvald, selgita oma olukord täpsemalt välja Digi- ja rahvastikuandmete ameti (Digi- ja väestötietovirasto) kaudu.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Kui sul pole Soomes koduvalda või sul pole Soome ravikindlustust, võib sul siiski olla õigus saada ravi või Kela hüvitisi mingil muul alusel. Seda õigust tuleb eraldi taotleda.

Lisateavet saad küsida Kela rahvusvaheliste küsimuste keskusest.

  • Tel 020 634 0200 (soome ja inglise keeles), 020 634 0300 (rootsi keeles)

Hädaolukordades saad ravi avaliku sektori tervishoiuteenuste kaudu ka juhul, kui sul ei ole Soomes koduvalda või õigust ravile töötamise alusel. Ravikulud võidakse sinult sisse nõuda tagantjärele.

Kui sul ei ole õigust avalikele tervishoiuteenustele, võid broneerida aja erameditsiinikeskusse. Eratervishoiuteenused on kliendile võrreldes riiklike tervishoiuteenustega märkimisväärselt kallimad.

Tervishoiuteenuste keeled on Soomes soome ja rootsi keel. Sageli saab hakkama ka inglise keeles. Kui broneerid tervishoiuteenuste kasutamiseks aja, küsi tõlgi (tulkki) kasutamise võimaluse kohta, kui sa neid keeli ei oska. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kas vajad tõlki?

Kui oled arsti juures aja broneerinud, on tähtis õigeaegselt kohale minna. Kui oled arsti juurde aja broneerinud, kuid ei saa kohale minna, on väga tähtis oma arstikülastus aegsasti tühistada, üldjuhul tuleks seda teha eelmisel päeval. Kui sa kohale ei ilmu ja samuti ei ole sa broneeritud aega tühistanud, pead maksma hüvitist.

Avalikud tervishoiuteenused

Avalikke tervishoiuteenuseid korraldavad heaolupiirkonnad (hyvinvointialueet) Soome eri paigus. 

Kui haigestud, pöördu esmalt oma sotsiaal- ja tervisekeskuse (sosiaali- ja terveyskeskus) poole. Sealt saad broneerida aja arsti või terviseõe juurde.

Erinevate heaolupiirkondade sotsiaal- ja tervisekeskustel võib olla ka mõni muu nimi, näiteks terveysasema, terveyskeskus või hyvinvointiasema. Teavet erinevate piirkondade tervishoiuteenuste kohta leiad InfoFinlandi kohaliku teabe alamlehtedelt või oma heaolupiirkonna veebilehelt.

Sotsiaal- ja tervisekeskuse teenused on kliendile suhteliselt soodsad, sest neid finantseeritakse maksutuludest.

Sotsiaal- ja tervisekeskused on üldjuhul avatud esmaspäevast reedeni kl 8─16. Registratuuri tasub helistada hommikul kohe, kui sotsiaal- ja tervisekeskus avatakse. Saad aja kiiresti, kui sul on vaevus, mis vajab kiireloomulist ravi. Kui sa ei vaja kiireloomulist ravi, pead ootama arsti vastuvõtuaega kauem. Registratuurist öeldakse, kui kiiresti pääsed ravile.

Registratuuris hinnatakse ka seda, kas vajad arsti või tervishoiutöötaja ravi. Soome tervishoiutöötajad (terviseõed) oskavad ravida paljusid haigusi. Vajaduse korral saab tervishoiutöötaja saata sind arsti vastuvõtule. Kui sul on Kela kaart (Kela-kortti), võta see sotsiaal- ja tervisekeskusesse minnes kaasa.

Kui vajad eriarsti, broneeri esmalt aeg üldarsti juurde. Sotsiaal- ja tervisekeskuse arst kirjutab saatekirja eriarsti juurde, kui see on vajalik. Eriarstid töötavad mõnedes sotsiaal- ja tervisekeskustes ning polikliinikutes ja haiglates. Eriarstiabi antakse keskhaiglates ja ülikoolihaiglates.

Soomes ei ole võimalik avalike tervishoiuteenuste kaudu arsti koju kutsuda. Seda teenust pakuvad mõned erameditsiinikeskused. Eraarsti koduvisiit on siiski kulukas.

Kui sinu haigus on pikaajaline ja sul ei ole võimalik tööl käia, leiad InfoFinlandi alamlehelt Toetus haiguse ajal lisateavet Rahvapensioniameti (Kela) haiguspäevaraha kohta.

Avalike tervishoiuteenuste valvepolikliinik

Õhtuti ja nädalavahetustel on sotsiaal- ja tervisekeskused tavaliselt suletud. Sellisel juhul tegeletakse äkiliste haigestumistega valvepolikliinikus (päivystys).

Valvepolikliinik (erakorralise meditsiini keskus) on mõeldud sellisteks olukordadeks, mis vajavad kohest ravi. Kui sinu haigus ei vaja erakorralist arstiabi, broneeri aeg oma sotsiaal- ja tervisekeskusesse selle lahtiolekuajal.

Valvepolikliinik tegutseb sageli mõne haigla juures, väiksemates kohtade puhul on see vahel lähedalasuvas linnas. Laste ja noorte valvepolikliiniku teenus on sageli organiseeritud eraldi. Peaaegu kõikjal Soomes töötab Päivystysapu teenindustelefon, mille number on 116117.

Küsi lisateavet oma sotsiaal- ja tervisekeskusest lahtioleku ajal või otsi teavet oma heaolupiirkonna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Heaolupiirkonnad kaardil

Eratervishoiuteenused

Erakliinikute kontakte leiad näiteks internetist. Tõenäoliselt saad erakliinikusse aja kiiremini kui avalike tervishoiuteenuseid pakkuvasse tervishoiuasutusse. Eratervishoiuteenused on kliendile märkimisväärselt kallimad kui avalikud tervishoiuteenused. Erinevad kliinikud pakuvad erinevaid teenuseid. Eratervishoiuteenuseid võivad kasutada kõik, ka need, kellel ei ole Soomes koduvalda.

Rahvapensioniamet (Kela) maksab väikese osa eratervishoiu- ja hambaravikuludest, kui sulle kehtib Soome haiguskindlustus (sairausvakuutus). Õigus saada Rahvapensioniameti (Kela) hüvitisi võib vahel olla ka sellisel isikul, kellele ei kehti Soome haiguskindlustus. Küsi lisateavet Rahvapensioniametist ehk Kelast.

Rahvapensioniameti (Kela) hüvitis võidakse vahel maha arvestada otse sellest summast, mida kassasse maksad. Võta kaasa Kela kaart. Rahvapensioniameti (Kela) hüvitist võid taotleda Rahvapensioniametist ka tagantjärele.

Loe lisaks Soome haiguskindlustuse kohta InfoFinlandi alamlehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Põhjamaa kodaniku tervishoid

Kui sul on haiguskindlustus teises Põhjamaa riigis, on sul õigus saada Soomes vältimatut arstiabi. Saad ravi samadel tingimustel ja maksad teenuste eest sama palju kui soomlased. Kui kasutad tervishoiuteenuseid, võta kaasa ametlik isikut tõendav dokument.

EL-i kodaniku tervishoid

Kui sul on ravikindlustus teises EL-i riigis, EMP riigis, Šveitsis, Suurbritannias või Põhja-Iirimaal, on sul õigus saada Soomes vältimatut arstiabi. Arstiabi saamiseks peab sul olema Euroopa ravikindlustuskaart. Euroopa ravikindlustuskaardi pead hankima sellest riigist, kus sul on ravikindlustus.

Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse ravile, kui haigestud või sattud õnnetusse. Saad ravi ka siis, kui seda nõuab sinu pikaajaline haigus. Euroopa ravikindlustuskaardiga saad ka raseduse ja sünnitusega seonduvat meditsiinilist abi. Saad ravi sama hinnaga nagu Soomes alaliselt elavad isikud.

Töötaja ja ettevõtja tervishoid

Kui oled tulnud Soome tööle, võib sul olla õigus kasutada Soome avalikke tervishoiuteenuseid. See sõltub sinu töölepingu kestvusest ja iseloomust ning sellest, kust riigist oled Soome tulnud.

Tööandjatel on Soomes kohustus kanda töötajate ennetava tervishoiu kulud.

Ettevõtja võib soovi korral organiseerida iseendale töötervishoiuteenused. Ettevõtjal ei ole seega kohustust organiseerida iseendale töötervishoiuteenuseid. Küll aga on ettevõtja kohustatud organiseerima töötervishoiuteenused tema teenistuses olevatele töötajatele.

Töötervishoiu teenuseid on võimalik organiseerida kohaliku sotsiaal- ja tervisekeskuse või näiteks erakliiniku kaudu.

Lisateavet saad InfoFinlandi alamlehelt Töötervishoid ning Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi veebilehelt.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Töötervishoid

Hooajatöötajad

Kui tuled Soome hooajatöötajaks väljastpoolt EL-i vähem kui 90 päevaks, võid saada õiguse arstiabile Soomes hooajalise töö ajaks. Saad esitada Kelale taotluse kohe, kui oled saanud migratsiooniametist hooajatöö tõendi või Soome esindusest hooajatöö viisa.

Hooajatöö võib olla näiteks töö põllumajandus- või turismisektoris.

Kui vastad tingimustele, saad Kelast tõendi. Selle tõendi ettenäitamisel saad arstiabi avaliku sektori tervishoiuteenuste kaudu sama hinnaga nagu Soome elanikud.

Õppuri tervishoid

Soomes pakub õppuritele tervishoiuteenuseid YTHS (üliõpilaste tervishoiu sihtasutus). Kui õpid Soome ülikoolis või kõrgkoolis, on sul õigus kasutada üliõpilaste tervishoiu teenuseid. Esmalt pead tasuma Kelale tervishoiuteenuse tasu. Sa ei saa YTHSi teenuseid kasutada juhul, kui oled Soomes üliõpilasvahetuse korras.

Avalike tervishoiuteenuste kasutamise õigus sõltub sellest, mis riigist tuled Soome õppima.

Kui tuled Soome õppima teisest Põhjamaa riigist, on sul õigus saada Soomes arstiabi. Saad ravi samadel tingimustel ja maksad teenuste eest sama palju kui soomlased. Kui kasutad tervishoiuteenuseid, võta kaasa ametlik isikut tõendav dokument.

Kui tuled Soome õppima EL-i liikmesriigist, EMP riigist, Suurbritanniast või Šveitsist, hangi enne Soome tulekut oma koduriigist Euroopa ravikindlustuskaart. Kui sul on Euroopa ravikindlustuskaart, on sul Soomes õigus saada meditsiiniliselt vältimatut arstiabi.

Kui tuled Soome õppima mõnest teisest riigist, läheb sul vaja enne Soome elamisloa saamist oma koduriigi kõikehõlmavat ravikindlustust. Kui sinu õpingute hinnanguline kestus on vähemalt kaks aastat, saad üldjuhul Soomest endale koduvalla ja seega saad kasutada ka avalikke tervishoiuteenuseid. Sellisel juhul piisab, et sinu kindlustus katab esmajärjekorras ravimikulud. Kui sa ei ole kindel, kas sul on õigus Soome koduvallale, küsi Digi- ja rahvastikuandmete ametist (Digi- ja väestötietovirasto).

Lisateavet koduvalla kohta saad InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Lisateavet õppuri elamisloa ja elamisloa jaoks vajaliku haiguskindlustuse kohta saad Migratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) veebilehelt.

Pagulaste ja varjupaigataotlejate tervishoid

Kui oled tulnud Soome kvoodijärgse pagulasena, on sul koduvald Soomes ja võid kasutada avalikke tervishoiuteenuseid.

Kui oled varjupaigataotleja ja sinu taotlust ei ole veel läbi vaadatud, ei saa sa registreeruda Digi- ja rahvastikuandmete ametis valla elanikuks ega kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Täiendavat teavet küsi oma vastuvõtukeskusest.

Kui oled saanud elamisloa ajutise kaitse vajaduse alusel, saad tervishoiuteenuseid vastuvõtukeskuse kaudu.

Kui oled saanud elamisloa kaitsevajaduse alusel ja saad õiguse koduvallale Soomes, võid kasutada oma piirkonna tervishoiuteenuseid.

Loe lisaks koduvalla õiguse kohta Soomes InfoFinlandi alamlehelt Koduvald Soomes.

Dokumentideta isikute tervishoid

Kui viibid Soomes ilma elamisloata, on sul õigus saada vältimatut ravi avaliku sektori tervishoiu kaudu. Kui sul pole Soomes koduvalda, pead üldjuhul ravikulud ise tasuma. Mõnes piirkonnas maksad ravi eest ainult patsiendi tasu. 

Dokumentideta lapsed saavad kasutada samu tervishoiuteenuseid nagu teised lapsed. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Lapse tervis.

Global Clinic on kliinik, kust saad tervisealast nõu, ravijuhiseid ja multidistsiplinaarset abi, kui viibid Soomes ilma elamisloata. Helsingi kliinikus on sul võimalus rääkida ka psühholoogiga ja saada õigusalast nõu Pakolaisneuvonta ry juristilt. Kliinikutes on väga piiratud ravivõimalused. Kiireloomulistel juhtudel peaksid alati minema valvekliinikusse.

Global Clinicu teenused on sulle tasuta. Global Clinic ei avalda sinu andmeid politseile ega teistele ametivõimudele.

Global Clinic tegutseb järgmistes linnades:

  • Helsingi,
  • Turu,
  • Lahti,
  • Joensuu.

Kontaktandmed leiad Global Clinicu veebilehelt.

Ravimid

Loe täpsemalt lehelt Ravimid.

Teavet mujal veebis

Kohalik teave