Mine sisu juurde
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

Toetus lapse hoidmiseks kodus

Avaldatud14.06.2022
Üldjuhul on Soomes üks vanematest lapsega kodus vähemalt vanemapuhkuse ajal ehk kuni lapse umbes 9-kuuseks saamiseni. Pärast seda võib veel jätkata lapse hoidmist kodus ja sel juhul on võimalik saada koduhoiu toetust.

Koduhoiu toetus

Kui hoiad alla 3-aastast last kodus, võid taotleda Kelast koduhoiu toetust (kotihoidon tuki). Hoidja võib olla lapse hooldaja või muu sugulane. Koduhoiu toetust ei maksta, kui laps käib päevahoius. Välisriiki koduhoiu tuge reeglina ei maksta. Küsi lisateavet Kelast.

Kela maksab koduhoiu toetust, kui:

Koduhoiu toetuse alla kuuluvad lastehoiu toetus ja perekonna sissetulekust sõltuv lastehoiu lisatoetus ning võimalik omavalitsuse lisatoetus. Küsi sotsiaalbüroost, kas sinu elukohajärgses omavalitsuses makstakse omavalituse lisatoetust. Koduhoiu toetuse lastehoiu toetus on kõikidele ühesuurune, pere sissetulek seda ei mõjuta.

Koduhoiu toetus on maksustatav tulu.

Koduhoiu toetust võidakse teatud olukordades maksta ka teises EL-i või EMP riigis elavatele pereliikmetele. Küsi lisateavet Kelast.

Lapsehoolduspuhkus

Kui hoiad last kodus, on sul õigus jääda töölt palgata lapsehoolduspuhkusele (hoitovapaa) kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lapsehoolduspuhkuse ajal võid taotleda Kelast koduhoiutoetust.

Lapsehoolduspuhkusele saad jääda, kui oled töötanud viimase aasta jooksul ühe tööandja juures vähemalt 6 kuud. Teata tööandjale lapsehoolduspuhkusest hiljemalt 2 kuud enne selle algust.

Paindlik ja osaline lapsehoiutoetus

Lapsehoolduspuhkus võib olla ka osaajaline. Sellisel juhul teed lühemat aega tööd ja saad vastavalt vähem palka.

Kui sul on koduvald Soomes saad taotleda Kelast paindlikku hoiuraha (joustava hoitoraha) alla 3-aastase lapse hoidmiseks ning osalist hoiutoetust (osittainen hoitorahaa) 1. ja 2. klassis käiva lapse hoidmiseks. Paindlikku või osalist lastehoiutoetust ei maksta sellise lapse hoidmise eest, kes on saanud 3-aastaseks, kuid ei käi veel koolis. Alla 3-aastane laps võib olla paindliku hoiupuhkuse ajal osalise ajaga omavalitsuse päevahoius.

Saad taotleda paindlikku või osalist lastehoiu toetust, kui lühendad lapse hoidmise tõttu oma normaaltööaega maksimaalselt 30 tunnini nädalas. Ema ja isa võivad saada paindlikku või osalist lastehoiu toetust üheaegselt, kui mõlemad lühendavad oma tööaega ja hoiavad last erinevatel aegadel.

Lapsehoiu toetust makstakse korraga vaid ühe lapse pealt ja see on maksustatav tulu. Sa ei või saada paindlikku või osalist hoiutoetust, kui sulle makstakse vanemapäevaraha ja/või koduhoiu toetust ja hoiad oma lapsi ise.