Mine sisu juurde
Tilapäinen suojelu Suomessa

Ajutine kaitse Soomes

Avaldatud29.04.2024
Ukraina sõja eest põgenevad isikud saavad taotleda Soome elamisluba ajutise kaitse alusel. Sellel lehel selgitatakse, kuidas eelnimetatud luba taotleda ja milliseid õigusi see sisaldab.

Kui oled põgenenud Ukraina sõja eest või sa ei saa sõja tõttu Ukrainasse tagasi pöörduda, saad taotleda Soomes ajutist kaitset. Ajutise kaitse alusel saad elamisloa kiiresti.

Võid saada elamisloa ajutise kaitse alusel, kui oled:

  • Ukraina kodanik ega saa Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse naasta;
  • EL-i välise riigi kodanik ja saanud Ukrainast rahvusvahelist kaitset või elanud Ukrainas alalise elamisloaga ja sa ei saa oma koduriiki naasta;
  • eelnimetatute pereliige, kui pereside on tekkinud Ukrainas enne 24.02.2022.

Muudel juhtudel kontrolli migratsiooniameti veebilehelt, kas sul on õigus saada Soomes ajutist kaitset.

Ajutist kaitset saad Soomes taotleda politsei või piirivalve kaudu. Ütle politseinikule või piirivalveametnikule, et soovid taotleda ajutist kaitset. Taotlus on tasuta. Lisateavet piiriületuse kohta leiad piirivalve veebisaidilt.

Pärast ajutise kaitse taotlemist saad elada vastuvõtukeskuses ja sul on õigus vastuvõtukeskuse teenustele. Sul on õigus saada vastuvõtuteenuseid ka pärast seda, kui sulle on väljastatud elamisluba ajutise kaitse alusel. 

Migratsiooniamet saadab sulle elamisloa otsuse posti teel vastuvõtukeskusesse või sinu taotluses märgitud aadressile. Kui saad elamisloa, saad ühtlasi ka elamisloakaardi. Taotluse kohta saad otsuse umbes kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist.

Lisateavet ajutise kaitse taotlemise kohta leiad migratsiooniameti veebisaidilt.

Elamisloa kehtivus

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas, et ajutise kaitse alusel antud elamisluba kehtib kuni 04.03.2025.

Kui oled saanud Soomest ajutise kaitse alusel elamisloa, mille kehtivusaeg lõpeb enne 04.03.2025, otsustab selle pikendamise üle migratsiooniamet.

Migratsiooniamet saadab sulle kirja, milles teavitatakse sind ajutise kaitse alusel antud elamisloa pikendamise otsusest. Kui migratsiooniamet sinu ajutise kaitse alusel antud elamisluba ei pikenda, saad kirja ja juhised selle kohta, kuidas edasi toimida.

Veendu, et vastuvõtukeskusel on olemas sinu õige aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

Töötamine ja õppimine Soomes

Sul on õigus Soomes töötada ja õppida kohe, kui oled esitanud ajutise kaitse taotluse. Pärast seda, kui sulle on väljastatud elamisluba, on sul õigus saada ka TE-büroost töötutele tööotsijatele mõeldud teenuseid.

Soome isikukood

Soome isikukoodi saad samaaegselt ajutise kaitse elamisloaga. Kui sul on elamisluba, kuid puudub isikukood, saad isikukoodi taotleda oma vastuvõtukeskuse kaudu või minnes Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduspunkti. Kui sul on töökoht, on sul võimalik saada osadest maksubüroodest isikukood maksukaardi taotlemisega samal ajal.

Õigus Soome sotsiaalsele kaitsele

Sul on õigus saada Kela toetusi, kui töötad Soomes või kui oled Soomes elanud vähemalt ühe aasta. Enne seda on sul õigus vastuvõtukeskuse teenustele. Vastuvõturaha saad juhul, kui sinu või su pereliikmete sissetulekutest ja varast ei piisa hädavajalike kulutuste (nt toit ja riided) tegemiseks.

Lisateavet Soome sotsiaalse kaitse kohta leiad Kela veebisaidilt ja InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse

Koduvald Soomes

Koduvalda saad taotleda siis, kui sul on Soome elamisluba olnud aasta aega. Koduvalla võid saada ka varem, kui näiteks töötad või õpid Soomes ja sinu töölepingu või õpingute kestus on vähemalt kaks aastat. Koduvalla võid saada varem ka siis, kui sul on pereliige, kellel on koduvald Soomes ja saad tõendada peresidemeid näiteks abielutõendi või sünnitõendi originaaliga.

Kui oled saanud koduvalla, on sul samad õigused, teenused ja kohustused nagu Soomes alaliselt elavatel isikutel. Sellest on kasu juhul, kui plaanid määramata ajaks Soome jääda. Koduvalla tähenduse kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Alates 01.03.2023 saad taotleda koduvalda elektrooniliselt Digi- ja rahvastikuandmete ameti veebisaidi kaudu. Elektrooniline taotlemine on võimalik ainult juhul, kui sul on Soome elamisluba olnud vähemalt aasta aega.