Mine sisu juurde
Taloudellista tukea vammaisille

Majanduslik toetus puuetega inimestele

Avaldatud28.06.2024
Puudega inimesena saad Soomes taotleda erinevaid toetusi, et majanduslikult hakkama saada. Sellised toetused on näiteks töövõimetuspension, puudetoetus ning toetus riietele ja toidule.

Töövõimetuspension

Kui sul on puue või haigus, mille pärast ei ole sa võimeline tööl käima, võid saada töövõimetuspensionit (työkyvyttömyyseläke). Kui sa oled pime või liikumisvõimetu, võid saada töövõimetuspensionit vaatamata sellele, et oleksid võimeline tööl käima. Töövõimetuspensionit makstakse 16–64-aastastele isikutele. Pensioni saamist mõjutab see, kui kaua sa Soomes elanud oled. Tavaliselt võid saada töövõimetuspensionit, kui oled elanud Soomes kolm aastat.

Võid taotleda töövõimetuspensionit Kelast.

Puudetoetus üle 16-aastasele

Kui sul on puue või haigus, mis nõrgendab sinu tegutsemisvõimet katkematult vähemalt aasta aega, võid saada puudetoetust (vammaistuki). Puudetoetuse taotlemiseks vajad arstitõendit. Täiskasvanu puudetoetust makstakse 16–64-aastastele inimestele. Puudetoetuse suurus sõltub sellest, kui palju probleeme sinu haigus või puue tekitab ning kui palju abi ja juhendamist sa vajad.

Toetus puudega omase hooldamiseks

Kui hooldad puudega omast kodus, võib sinu heaolupiirkond maksta sulle omastehoolduse toetust (omaishoidontuki). Täiendava teabe saamiseks pöördu oma piirkonna puuetega inimeste teenuste (vammaispalvelut) või omastehoolduse (omaishoito) nõustamisteenuse poole.

Puudetoetus alla 16-aastasele lapsele

Alla 16-aastane laps võib saada puudetoetust, kui ta vajab oma puude või haiguse tõttu regulaarset ravi, hoolitsust ja taastusravi vähemalt kuue kuu jooksul. Alla 16-aastase lapse puudetoetust saad taotleda Kelast. Toetus määratakse üldjuhul teatud ajaks. Kui see on lõppenud, võib taotleda toetuse pikendamist.

Erihooldusraha

Võid saada Kelast erihooldusraha, kui:

  • osaled oma alla 7-aastase lapse haigla- või ambulatoorses ravis,
  • osaled oma 7–15-aastase raskelt haige lapse haigla- või ambulatoorses ravis,
  • osaled oma 0–15-aastase lapse taastusravis,
  • hooldad kodus oma alla 16-aastast raskelt haiget last ja koduhooldus on seotud lapse haiglaraviga või haigla ambulatoorse raviga,
  • oled lapse raskest haigusest tingitud kooli- või päevahoiu prooviaja jooksul igaks juhuks ooterežiimil.

Pensionisaaja hooldustoetus

Kui oled pensionil ja sinu tegutsemisvõime on vähenenud puude või haiguse tõttu katkematult vähemalt aasta aega, võid saada pensionisaaja hooldustoetust (eläkettä saavan hoitotuki). Võid saada toetust, kui vajad puude või haiguse tõttu regulaarselt abi või juhendamist ja järelevalvet. Toetuse suurus sõltub sellest, kui palju sa toetust vajad. Pensionisaaja hooldustoetust saad taotleda Kelast.

Toetus riietele ja toidule

Kui sinu puue või haigus põhjustab sulle täiendavaid kulutusi toidule ja riietele, võid taotleda toetust riietele ja toidule (vaatetus- ja ravitsemustuki). Täiendava teabe saamiseks pöördu oma piirkonna puuetega inimeste teenuste poole.

Link viib saidilt väljaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Täiendavad kulutused riietele ja toidule