Mine sisu juurde
Avioero

Abielulahutus

Avaldatud08.05.2023
Kui sinul või sinu abikaasal on elukoht Soomes, saad taotleda abielu lahutamist Soome seaduste alusel. Ka teatud teistel juhtudel võid taotleda abielu lahutamist Soome seaduste alusel. Abielu lahutamine on reguleeritud abieluseadusega.

Abielulahutuse taotlemine

Abielulahutust võib taotleda ükskõik kumb abikaasa üksinda või mõlemad abikaasad koos. Saad taotleda abielu lahutamist ka üksinda, isegi kui abikaasa ei soovi lahutada.

Abielu lahutamiseks esitatakse hagiavaldus esimese astme kohtule. Kohus ei uuri, miks abielu lahutamist taotletakse. Samuti ei uurita abikaasade vahelisi suhteid.

Abielu lahutamist tuleb taotleda kirjaliku avaldusega. Esita abielulahutuse avaldus sinu enda või abikaasa elukohajärgse omavalitsuse esimese astme kohtu kantseleisse. Võid saata abielulahutuse avalduse esimese astme kohtu kantseleile ka posti, telegrammi või e-postiga. Abielulahutuse avalduse vormi leiad veebilehelt Suomi.fi.

Abielu lahutamist taotletakse kahes etapis. Esmalt esitatakse abielulahutuse avaldus. Peale mõtlemisaega tuleb abielu lahutamist uuesti taotleda. Abielu lahutatakse alles peale teise abielulahutusavalduse esitamist. Abielu lahutatakse isegi juhul, kui teine abikaasadest on lahutuse vastu.

Järelemõtlemisaeg

Peale esimese abielulahutusavalduse esitamist algab kuuekuuline järelemõtlemisaeg. Järelemõtlemisaeg on kohustuslik, kui sa ei ole elanud abikaasaga kahte aastat erinevatel aadressidel.

Kui taotled abielu lahutamist koos abikaasaga, algab järelemõtlemisaeg kohe peale ühise avalduse esimese astme kohtusse saabumist.

Kui abielu lahutamist taotleb üks abikaasadest, algab järelemõtlemisaeg alates ajast, kui sellest on teist abikaasat teavitatud. Esimese astme kohus hoolitseb abikaasa abielulahutuse avaldusest teavitamise eest.

Peale järelemõtlemisaega

Esimese astme kohus lahutab abielu, kui:

  • möödunud on kuuekuuline järelemõtlemisaeg ja
  • üks abikaasadest või mõlemad koos nõuavad abielu lahutamist.

Teine avaldus selle kohta, et kohus abielu peale järelemõtlemisaja möödumist lahutaks, tehakse samamoodi nagu esimene abielulahutuse avaldus.

Oluline seejuures on, et abielu lahutamise teistkordne avaldus esitatakse aasta jooksul järelemõtlemisaja algusest arvates. Muul juhul abielulahutuse menetlus raugeb.

Abielulahutus ilma järelemõtlemisajata

Kui olete abikaasaga enne abielulahutuse taotlemist elanud viimase kahe aasta jooksul pidevalt lahus, ei ole järelemõtlemisaja nõuet. Sellisel juhul võib kohus teie abielu koheselt lahutada.

Perelepitamine

Abielulahutuse kaalumise korral ja probleemide läbiarutamisel nõu küsimiseks võite taotleda perelepitust (perheasioiden sovittelu). Lepitamisest võib sageli kasu olla, nii et kokkuleppele jõutakse kohtuväliselt. Näiteks lastega seotud erimeelsusi võib arutada lepitaja juures.

Küsi oma piirkonna sotsiaalteenuste kaudu, kuidas on perelepitamine sinu piirkonnas korraldatud.

Link viib saidilt väljaSosiaali- ja terveysministeriö

Teavet pereasjade lepitamise kohta

Toetus abielulahutuse ajal

Paarisuhteprobleemide korral saad nõu küsida näiteks kasvatus- ja perenõustamisest (kasvatus- ja perheneuvonta) või sotsiaal- ja tervisekeskusest (sosiaali- ja terveyskeskus).

Teavet, mida teha vägivallaolukorras, leiad InfoFinlandi lehelt Probleemid perekonnas.

Paljud organisatsioonid ja kogudused organiseerivad tugirühmade tegevust lahutatutele. Lisateavet saad näiteks Rahvastikuliidu ja nõustamiskeskuse Kirkon perheasiain neuvottelukeskus veebilehtedelt.

Ühingu Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n veebilehelt leiad teavet ja nõuandeid vanematele, kes kaaluvad lahkuminekut.

Ühingu Meesterühmad (Miessakit ry) eesmärk on hoolitseda meeste heaolu eest ning pakkuda sotsiaalset tegevust ja tuge. Tegutsetakse Helsingis, Tamperes ja Lahtis. Lisateavet soome, inglise ja rootsi keeles leiad veebilehelt.

Link viib saidilt väljaSuomen evankelis-luterilainen kirkko

Teavet kiriku perenõustamise kohta

Perekonnanimi abielu lahutamise korral

Kui sinu abielu lõppeb lahutusega, siis perekonnanimi ei muutu. Soovi korral võid võtta kasutusele teise perekonnanime. Näiteks võid kasutusele võtta ükskõik millise nendest perekonnanimedest, mida varem kandsid. Saada nime muutmise avaldus Digi- ja rahvastikuandmete ametisse.

Abielulahutus ja elamisluba

Kui sul on tähtajaline elamisluba, mis on välja antud peresidemete alusel, siis abielulahutus võib seda mõjutada. Sellises olukorras kaalutakse alati eraldi, kas elamisluba kuulub pikendamisele või tühistamisele. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Kas ma võin elamisloa kaotada?

Vara abielulahutuse korral

Teavet vara jagamisest abielulahutuse korral saad InfoFinlandi lehelt Vara abielu lahutamise korral.

Abielulahutus ja lapsed

Lisateavet laste kohta abielulahutuses saad InfoFinlandi lehelt Lapsed abielulahutuses.

 

Abi juriidilistes küsimustes

Lahutuse korral võivad sul tekkida küsimused elamisloa, omandi, elatise või lapse elukoha, hoolduse ja lapsega kohtumise kohta. Juriidilistes küsimustes saad abi juristilt. Ta nõustab sind ja hoolitseb, et sinu õigused oleksid kaitstud. Ka lahutusega seotud vaidluste korral võib pöörduda juristi poole.

Kui otsid abi juristilt, siis veendu, et ta on pädev küsimuses, mille jaoks abi otsid. Kõik juriidilist abi pakkuvad ettevõtted või isikud ei pruugi olla pädevad.

Õigusabi pakuvad advokaadibürood, õigusnõuandlad ja riigi õigusabibürood, kus töötavad riigi õigusabi pakkujad.

Riigi õigusabi

Juristi teenused on tasulised, kuid kui sinu sissetulek on väike või keskmine, võid saada riigi õigusabibüroost tasuta või osaliselt hüvitatavat õigusabi. Riigi õigusabi saab ka inglise keeles ja vajaduse korral saab kasutada tõlgi teenuseid. Riigi õigusabi taotletakse riigi õigusabibüroost.

Kui sul on õiguskaitsekindlustus, mis hüvitab sinu kulutused, ei ole sul õigust saada riigi õigusabi. Sageli kuulub õiguskaitsekindlustus kodukindlustuse juurde.

Erasektori juristid ja advokaadid

Võid endale juristi otsida näiteks Soome advokaatide liidu (Suomen Asianajajaliitto) veebilehe kaudu, otsinguteenuse Etsi asianajaja abil.

Link viib saidilt väljaValtion oikeusaputoimisto

Teavet õigusabi kohta

Kohalik teave