Mine sisu juurde
Taloudellista tukea perheille

Majanduslik toetus peredele

Avaldatud14.06.2022
Siin lehtedel tutvustame, milliseid toetusi lastega perekonnad võivad Soomes saada.

Kõige rohkem taotletakse toetusi Kelast. Loe Kela kohta teavet InfoFinlandi lehelt Olulised ametiasutused.

Enamasti on toetuste saamise eelduseks kuulumine Soome sotsiaalkaitse alla või see, et taotlejal on koduvald Soomes. Lapse kodakondsus ei mõjuta toetuse saamist. Vanemate elamisluba mõjutab aga seda, milliseid toetusi pere võib saada.

Sul võib olla õigus saada toetust oma kodumaalt.

Kui kuulud Soome sotsiaalkaitse alla ja elad välismaal, võid saada Kelast samu toetusi, mida said Soomes elades. Näiteks lapsetoetust, ematoetust ja vanematoetust makstakse ka välisriikidesse. Emapalka ja vanemapäevaraha võidakse maksta näiteks emale, kes asub vanemapäevaraha kehtimise ajal ajutiselt elama teise EL-i/EMP riiki või Šveitsi. Teata alati Kelasse, kui asud jäädavalt elama välisriiki või viibid välisriigis üle kolme kuu. Vaata lisateavet Kela veebilehelt.