Mine sisu juurde

Ametlik keeleoskuse tunnistus

Avaldatud26.03.2024
Kui soovid taotleda Soome kodakondsust, vajad ametlikku tunnistust soome või rootsi keele oskuse kohta. Nõutavat keeleoskust võid tõendada ka soome või soomerootsi viipekeeles. Tunnistusest on tavaliselt kasu, kui kandideerid tööle või õppekohale.

Keeleoskust saad tõendada:

 • üldkeele eksamiga (yleinen kielitutkinto),
 • riikliku keeleeksamiga.

Kodakondsuse saamiseks vajalikku keeleoskust saad tõendada ka migratsiooniameti poolt heaks kiidetud eksamitunnistuste või tõendite ja lõputunnistustega.

Üldkeele eksam

Üldkeele eksam ehk YKI on täiskasvanute keeletest, mis mõõdab argikeele oskust. Eksam on tasuline. Saad eksami sooritamise kohta tunnistuse, mis näitab sinu keeleoskuse taset.

Keeleeksamitel on kolm taset: algtase, kesktase ja kõrgtase. Iga eksamitase hõlmab kahte keeleoskustaset, mida on kokku kuus.

 • Algtase on mõeldud neile, kes oskavad keelt kasutada argisituatsioonides ehk kelle keeleoskustase on 1–2.
 • Kesktase on mõeldud neile, kes oskavad keelt üsna hästi ehk kelle keeleoskustase on 3–4.
 • Kõrgtase on mõeldud neile, kes oskavad keelt väga hästi ehk kelle keeleoskustase on 5–6.

Loe erinevate keeleoskustasemete täpsemaid kirjeldusi Haridusameti veebilehelt.

Kui soovid taotleda Soome kodakondsust (kansalaisuus), võid tõendada piisavat soome või rootsi keele oskust, kui sooritad üldkeele eksami suulise ja kirjaliku osa vähemalt keeleoskustasemele 3.

Keeleeksam kestab 3–6 tundi. Ülesannete teemavaldkonnad on seotud igapäevaeluga, nagu vaba aeg, koolitus ja tavapärased töösituatsioonid. Eksamil on erinevad ülesanded, kus vajad järgmisi oskusi:

 • tekstist arusaamine
 • kirjutamine
 • grammatika ja sõnavara
 • kõnest arusaamine
 • rääkimine

Võid eksami sooritada Soome erinevates piirkondades. Lisateavet registreerumise kohta saad Haridusameti (Opetushallitus) veebilehelt.

Kui kasutad viipekeelt, võid saada vabastuse nendest eksamiosadest, kus kontrollitakse kõnelemist ja kõnest arusaamist.

Eksameid klassifitseeritakse kursustest erineva skaala alusel. Kui oled läbinud Euroopa keeleõppe raamdokumendile vastava keelekursuse, vastavad kursuse andmed üldkeele eksami (YKI) tasemele ligikaudu alljärgnevalt:

 • A1 – YKI 1
 • A2 – YKI 2
 • B1 – YKI 3
 • B2 – YKI 4
 • C1 – YKI 5
 • C2 – YKI 6

Enne kui registreerud eksamile, tutvu lähemalt eksami erinevate tasemete nõudmistega. Võid küsida nõu ka oma soome keele õpetajalt.

Lisateavet üldkeele eksami kohta saad Haridusameti (Opetushallitus) veebilehelt.

Riiklik keeleeksam soome ja rootsi keele oskuse kohta

Kui soovid töötada avalikus sektoris, vajad üldjuhul soome või rootsi keele oskuse tunnistust. Saad tõendada oma soome või rootsi keele oskust üldkeele eksamiga või riikliku keeleeksamiga.

Tööle või õppekohale kandideerimisel küsi tööandjalt või õppeasutusest keeleoskusnõuete kohta. Enne keeletestile registreerumist pead teadma, mis taseme tunnistust vajad.

Eksamil on kolm taset: rahuldav, hea ja väga hea. Töö- või õppekohast sõltub, millise taseme eksami pead sooritama. Soome kodakondsuse saamiseks vajad tunnistust, mille järgi keeleoskus on vähemalt rahuldav.

Eksamit tasemele „rahuldav“ või „hea“ saad sooritada üle kogu Soome. Haridusameti veebilehelt leiad nende linnade nimekirja, kus saab eksamit teha.

Eksamit tasemele „väga hea“ saad sooritada ainult Helsingis.

Eksam sisaldab erinevaid teste. Nende raames toimub tekstide lugemine ja kuulamine ning küsimustele vastamine. Lisaks on intervjuu-, vestlus- ja kirjalikke ülesandeid.

Riikliku keeleeksami saad asendada, kui oled sooritanud teatud õpingud. Näiteks riikliku keeleeksami tasemele „hea“ vastab kõrgkoolis soome või rootsi keeles kirjutatud küpsuskirjand (kypsyysnäyte). Lisateavet saad Haridusameti veebilehelt.

Link viib saidilt väljaOpetushallitus

Riiklikud keeleeksamid

Keeleoskuse tunnistus õpingute alusel

Kodakondsuse saamiseks vajalikku keeleoskust saad tõendada ka migratsiooniameti poolt heaks kiidetud eksamitunnistuste või tõendite ja lõputunnistustega. Lisateavet saad Immigratsiooniameti (Maahanmuuttovirasto) veebilehelt.