Mine sisu juurde
Töitä Suomesta

Töö Soomes

Avaldatud13.04.2023
Kui otsid Soomes tööd, tutvu vabade töökohtadega, loo endale võrgustikke, säilita teadmisi ja oskusi ja suhtle otse sind huvitavate töökohtadega. Tasub õppida ka soome või rootsi keelt.

Otsi vabu töökohti

Otsi vabasid töökohti interneti tööportaalidest, ajalehtedest või sotsiaalmeedia (nt Facebook ja LinkedIn) kaudu. Tööportaalid leiad, kui sisestad otsinguaknasse „avoimet työpaikat” (vabad töökohad).

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Vabad töökohad

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Nõuandeid töö otsimiseks

Loo endale võrgustikke ja hoia oma teadmised ja oskused värsked

Töö otsimisel võib võrgustikest kasu olla. Tee selgeks oma võrgustikud ja kasuta neid ära. Üheks osaks sinu võrgustikust võivad olla ka õpetajad, õpingukaaslased, tuttavad, endised töökaaslased ja ülemused.

Küsi teistelt töö otsimiseks nõuandeid või abi töökohale kandideerimise avalduse koostamisel. Mõtle samuti, kas sinu isiklikus võrgustikus on keegi, kes võiks töövõimalustest rääkida või olla sulle soovitajaks.

Ole aktiivne. Hoia oma teadmised ja oskused värsked, jälgi oma valdkonna sündmusi ja uudiseid, käi täiendkoolitustel ning arenda oma varasemaid teadmisi ja oskusi.

Tegele oma võrgustiku säilitamise ja laiendamisega. Ka lühikesed töösuhted või tööpraktika võivad sind võrgustiku kasvatamisel aidata. Külasta oma kutsevaldkonna üritusi, tee vabatahtlikku tööd või taotle võimalust osaleda mentorlustegevuses. Arvesta, et vabatahtliku töö tegemine võib mõjutada sinu töötuskaitset. Vabatahtlikku tööd saad teha näiteks organisatsioonides. Ettevõtetes üldjuhul vabatahtlikku tööd teha ei saa. Ettevõttes töötamise eest pead saama palka.

Loe vabatahtliku töö kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Vabatahtlik töö.

Õpi soome keelt

Kui oskad soome keelt, on sul kergem tööd saada ja Soome ühiskonnas asju ajada. Teatud piirkondades on oluline osata rootsi keelt. Soome ja rootsi keelt saad õppida mitmesugustel kursustel või iseseisvalt internetis.

Loe keeleõppe kohta lisaks InfoFinlandi jaotisest Soome ja rootsi keel.

Kasuta tööotsimisel ära sotsiaalmeedia võimalusi

Interneti sotsiaalmeediakeskkonnad nagu Facebook ja LinkedIn on head tööotsingukanalid. Paljud tööandjad kasutavad suhtluskanalina ka Twitterit. Võid otsida nendest keskkondadest teavet vabade töökohtade kohta ja ehitada üles oma kutsealale keskenduvaid võrgustikke. Sealt võid saada olulist teavet eri organisatsioonide tegevuse ja eri valdkondade päevakohaste teemade kohta ning vestlustes osaleda.

Pöördu tööandjate poole

Võid olla otsekontaktis sulle huvi pakkuvate organisatsioonidega ja küsida, kas neil on vabu töökohti. Suure osa töökohtade puhul on tegemist peidetud tööpakkumistega. Nendele töökohtadele ei saa avalikult kandideerida, vaid tööandjad otsivad töötajaid oma võrgustike kaudu. Võid helistada otse tööandjale või saata e-kirjaga avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avalduse. Sageli on sul võimalus saata avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avaldus ka ettevõtte veebilehe kaudu.

Otsi tööd töövahendusteenuste kaudu

Võid otsida tööd ka selliste ettevõtete kaudu, kes pakuvad töövahendusteenuseid. Töö võib olla lühiajaline, kuid võid selle kaudu saada kasulikke kogemusi ja saad laiendada oma võrgustikku. Sõlmid lepingu ettevõttega, kes saadab sind teise tööandja juurde tööle. Samuti on sul võimalik sellise ettevõtte kaudu leida alalist tööd.

Soomes on töövahendus töötajale alati tasuta. Ära kunagi maksa töövahenduse eest. Sellisel juhul võid langeda kuriteo ohvriks ja kaotada töötasu.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Renditöö juhend

Ole iseendale tööandjaks ja tööta vabakutselisena või ole ettevõtja

Vabakutseline töö tähendab seda, et teed ilma püsiva töösuhteta tööd mitmele tööandjale. Vabakutseline peab ise oma tulumaksu ja pensionimaksete eest hoolitsema.

Arveid saad esitada arveldusteenuse kaudu, ilma ettevõtet asutamata. Seda nimetatakse kergeks ettevõtluseks.

Võid luua ka oma ettevõtte. Ettevõtte asutamise kohta saad teavet InfoFinlandi lehelt Ettevõtte asutamine Soomes.

Arvesta, et vabakutselisena töötamine või ettevõtjana tegutsemine võib mõjutada sinu töötuskaitset.

Registreeru tööotsijaks TE-büroos

Kui sul Soome elama asudes ei ole tööd või kui jääd Soomes töötuks, pead registreeruma TE-büroos tööotsijaks. Töötushüvitist saad ainult juhul, kui oled registreerunud tööotsijaks.

TE-büroo võib sind edasi suunata sinu koduvalla tööhõiveteenuste kliendiks.

TE-bürood ja kohalike omavalitsuste tööhõiveteenused annavad tööotsijatele tööotsimise juhiseid ning teavet vabade töökohtade ja töötutele mõeldud koolituste kohta.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehtedelt Kui jääd töötuks ja Töötuskaitse.

Integreerumiskoolitus

Kui oled alles Soome elama asunud ja vajad integreerumiseks tuge, võid saada TE-büroo või oma valla tööhõiveteenuste kaudu koha integreerumiskoolitusele. Integreerumiskoolitus võib sisaldada näiteks soome keele õpet, muid õpinguid või töökohaga tutvumist. Võid ka ise endale koolitust otsida. Pead TE-büroo või oma valla tööhõiveteenustega koolituse suhtes kokku leppima enne koolituse algust.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elu sisseseadmine Soomes.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Integreerumisteenused immigrantidele

Kui oled alla 30-aastane, võid saada abi Ohjaamost

Kui oled alla 30-aastane, võid saada teavet töö, õpingute ja muude argielu küsimuste kohta Ohjaamo kaudu.

Kohalik teave