Mine sisu juurde
Lasten kasvatus Suomessa

Laste kasvatamine Soomes

Avaldatud26.03.2024
Ühiskond kaitseb seaduste ja määruste abil laste õigusi. Seaduse järgi lasub vastutus lapse heaolu ja tasakaalustatud arengu eest esmajärjekorras vanematel või lapse hooldajatel.

Soomes on laste kehaline karistamine (füüsiline vägivald) seadusega keelatud. Last ei tohi näiteks lüüa ega tutistada.

Soomes rõhutatakse võrdõiguslikkust. Näiteks väikelapse ema võib käia tööl, samal ajal kui teine vanem jääb koju last hoidma. Soomes hoiavad ja kasvatavad lapsi naised ja mehed.

Last julgustatakse iseseisvalt mõtlema. Laps võib olla näiteks vanemaga eriarvamusel. Soomes kolivad noored üldjuhul täisealiseks saades eraldi elama, kui nad lähevad õppima või tööle. On tavaline, et nad elavad enne pere loomist kas üksinda või koos õpingukaaslastega.

Soomes hinnatakse haridust ja on oluline, et vanemad julgustaksid last koolis käima. Ole huvitatud lapse kooliasjadest ja osale näiteks kooli poolt korraldatavatel lastevanemate koosolekutel.

Lapsele ja noorele on oluline seada selged piirid ja panna paika reeglid. Ühistes reeglites võib näiteks kokku leppida koostöös teiste vanematega. Tasub meeles pidada, et alla 18-aastasele ei tohi anda sigarette või alkoholi.

Kui noor saab 18-aastaseks, on ta seaduse kohaselt täisealine. Siis on noor täieõiguslik ühiskonna liige ja tal on õigus oma elu üle otsustada. Ka alla 18-aastastel on õigus teha teatud asjades ise otsuseid.

InfoFinlandi alamlehel Lapsed tutvustatakse laste õigusi vanuse lõikes.

Laste kasvatamisel pakutakse palju abi ja toetust. Kui vajad tuge või oled lapse pärast mures, saad küsida nõu näiteks oma piirkonna perekeskusest (perhekeskus). Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Probleemid perekonnas.

Koduteenus lastega peredele

Saad taotleda koduteenust, kui perre on sündinud laps, täiskasvanu on kurnatud või on tegemist mingi muu eriolukorraga. Koduteenus lastega peredele tähendab praktilist abi kodutöödes või laste hoidmisel, et pere argipäev ja laste kasvatamine paremini kulgeks. Lastega peredele on võimalik taotleda koduteenust kas ajutiselt või ka regulaarselt, kui perekonna olukord seda nõuab. Koduteenus on üldjuhul tasuline. Tasu ja selle suurust mõjutab pere sissetulek.

Koduteenus sisaldab igapäevaelu tegevusi, nagu näiteks:

  • eluase ja elamine,
  • hooldamine ja hoolitsemine,
  • tegutsemisvõime säilitamine,
  • laste hoidmine ja kasvatamine,
  • asjaajamine.

Koduteenuse abi võib tähendada ka konkreetset ülesannet kodutöödes, näiteks koristamist ja nõude pesemist. Pere ja spetsialistid lepivad koduteenuse osas omavahel kokku. Küsi koduteenuse kohta lähimast nõuandlast või oma piirkonna perekeskusest.