Mine sisu juurde
Ikäihmiset

Eakad

Avaldatud02.01.2023

Soomes organiseerivad kohalikud omavalitsused eakatele teenuseid, et nende argipäev oleks lihtsam ja et nad saaksid võimalikult kaua elada oma kodus. Kui sul on Soomes koduvald, on sul õigus saada kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid.

Eluase ja elamine

Võid elada kodus ka siis, kui sinu tervis on kehv, kuid sinu kodused ruumid on otstarbekohased. Kodus on võimalik teha ümberehitustöid, mis kergendavad hakkamasaamist.

Omavalitsuste ülesandeks on organiseerida teeninduskortereid (palveluasuminen) ja tugikortereid (tuettu asuminen) neile, kes seda vajavad. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Tugi- ja teeninduskorter.

Toimetulek

Immigrandid, kes on elanud Soomes piisavalt kaua, saavad vanadus- või töövõimetuspensioni samadel alustel nagu teised Soomes elavad inimesed. Pensioni suurust mõjutab see, kui kaua isik on Soomes elanud või töötanud. Garantiipension kindlustab minimaalse toimetuleku ja seda makstakse neile, kes on Soomes elanud vähemalt kolm aastat. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Pension.

Liikumine

Liikumiseks on võimalik laenutada erinevaid abivahendeid, näiteks jalutuskeppi või rollaatorit. Kui vajad abivahendeid, pöördu esmalt oma tervisekeskuse poole. Tervisekeskusest saad lisateavet abivahendite kohta.

Talvel on väljas sageli libe. Kingsepad ja mõned suured supermarketid müüvad libisemistõkkeid (liukueste), mida võib kinnitada tavaliste jalatsite alla. Võid osta kingapoest ka naeltega jalatsid (nastakenkä), millega on kergem libedal tänaval kõndida.

Koduhooldus

Kohalikud omavalitsused organiseerivad eakatele koduhooldust (kotihoito), kuhu kuulub abistamine igapäevaelu toimingutes ja kodupõetus. Koduhoolduse alla kuuluvad koduteenused, kodupõetus ja tugiteenused.

Koduteenused tähendavad abi argitoimingutes, näiteks pesemisel, riietumisel ja söömisel. Kodupõetus tähendab kodus osutatavat õendusabi ja taastusravi. Arst kirjutab kodupõetuseks saatekirja. Lisaks neile on olemas tugiteenused, milleks on näiteks abi toitlustus-, koristus-, poe-, turva- ja transporditeenuste kujul.

Kui vajad koduhooldust, pöördu oma valla koduhooldusteenistuse poole. Kohaliku omavalitsuse koduhooldus on tasuline teenus. Kui koduhooldus on regulaarne, siis mõjutavad selle hinda sinu ja sinu abikaasa sissetulekud. Ajutine koduhooldus on kõigile ühesuguse hinnaga. Omavalitsusest võid saada ka teeninduskupongi, millega saad osta teenuse omavalitsuse poolt heaks kiidetud teenuseosutajalt.

Tervis

Kui sul on Soomes koduvald, võid kasutada avalikke tervishoiuteenuseid. Haigestumisel pöördu oma elukohajärgse tervisekeskuse poole. Lisateavet saad InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes..

Kui hooldad omast kodus

Kui su pereliige vajab pidevat abi ja hooldamine on siduv ja raske, võib hooldamiseks olla võimalik saada omastehoolduse toetust. Toetus on mõeldud neile, kellel on koduvald Soomes. Toetuse hulk ja saamise tingimused võivad olla erinevad eri piirkondades. Toetust võib taotleda oma omavalitsusüksuse sotsiaalbüroost. Selleks et saaksid toetust, pead sõlmima oma omavalitsusüksusega omastehoolduse lepingu. Lisateavet omastehoolduse toetusest saad oma piirkonna sotsiaalbüroost.

Omavalitsusüksus võib rahalisele toetusele lisaks organiseerida erinevaid teenuseid, mille abil toetatakse koduhooldust. Omavalitsusüksused korraldavad vanuritele ka päevast tegevust. Päevane tegevus sisaldab transporti, söögikorda, liikumist või muud tegevust. Küsi lisaks oma piirkonna sotsiaalbüroost.