Mine sisu juurde
Jätteet ja kierrätys

Jäätmed ja taaskasutus

Avaldatud31.01.2024
Sorteeri prügi enne prügikasti viimist kodus ära. Soomes sorteeritakse tavaliselt eraldi paber ja papp, klaaspakendid, metall, plast, segajäätmed, ohtlikud jäätmed, elektriseadmed ja patareid. Kui jäätmed sorteeritakse õigesti, saab nende materjalidest uusi esemeid valmistada.

Sorteerimise juhised on natuke erinevad Soome eri kohtades. Juhised on tihti maja prügikonteinerite juures, või neid võib küsida oma kohalikust omavalitsusest või üürileandjalt. Ära viska prügi aknast välja ega metsa alla või tänavatele.

Terved asjad ei ole jäätmed. Võid need ise maha müüa kirbuturul või internetis või annetada heategevusse või uuskasutuskeskustesse. Soomes on kasutatud asjade ostmine tavaline ja häid kasutatud asju on lihtne leida.

Kuidas jäätmed sorteeritakse?

Sorteeri jäätmed nende materjali järgi.

Ära pane kanalisatsiooni (WC-sse) prügi, toitu või ülejäänud kemikaale. Vii ohtlikud jäätmed alati kogumispunkti.

Kõikide majade juures ei ole alati kõiki taaskasutuse konteinereid. Sa ei tohi viia oma prügi teise maja prügikonteineritesse. Ära vii oma maja prügikonteineritesse jäätmeid mujalt, näiteks oma ettevõttest.

Kõikidele ühised kogumispunktid on leheküljel kierratys.info.

Sorteerimisnõud, mis tavaliselt majaühistutest leiduvad

Biojäätmed (Biojäte)

JAH: toidujäätmed, ka halvaks läinud toit, kohvipaks, majapidamispaber, puuviljade koored jne.

EI: kemikaalid, klaas, metall, kassiliiv

Biojäätmetest saab kompostis mulda. Mõnes kohalikus omavalitsuses eraldatakse biojäätmetest esmalt biogaas, millest saadakse elektrit ja soojust.

Paber (Paperi)

JAH: lehed, reklaamid, ümbrikud jne.

EI: märg või väga määrdunud paber, raamatud, kinkepaberid, kartong, papp.

Paberist tehakse ajalehti või wc-paberit.

Kartong (Kartonki)

JAH: piimapakendid, papp, paberkotid, kartongpakendid

EI: märg või väga määrdunud kartong, kinkepaber.

Kartongist tehakse näiteks papprulle majapidamispaberi rullidesse. Pakendite alumiinium läheb ka taaskasutusse.

Klaas (Lasi)

JAH: klaaspakendid (pudelid ja toidupurgid)

EI: klaasesemed, klaasnõud, peeglid, portselan, pudelikorgid, purgikaaned.

Klaasist tehakse uusi klaaspakendeid.

Metall (Metalli)

JAH: metallesemed ja pakendid, millest suurim osa on metalli

EI: elektriseadmed, patareid, suured metallesemed, mis ei mahu kogumiskonteinerisse.

Eri metallid sorteeritakse mehaaniliselt ja nendest tehakse uusi tooteid.

Plast (Muovi)

JAH: tühjad plastist toidupakendid, tühjad pesuvahendipudelid ja šampoonipudelid, kilekotid, tühjad plastpurgid.

EI: PVC-pakendid märkega 0,3, ohtlike jäätmete (nt värv või kemikaalid) jääkidega pakendid, plastesemed, mänguasjad, hambaharjad, kastekannud jne.

Plastpakenditest valmistatakse uusi plasttooteid.

Segajäätmed (Sekajäte) ehk muud jäätmed

JAH: Kõik jäätmed, mida sa ei saa või ei taha sorteerida

EI: ohtlikud jäätmed

Segajäätmed põletatakse tavaliselt jäätmejõujaamas, ehk sellest saadakse soojust ja elektrit.

Muud kogumispunktid

Ohtlikud jäätmed (Vaarallinen jäte)

JAH: patareid, akud, värvid, liimid, luminofoorlambid, energiasäästulambid, kemikaalid, mille pakendil on ohtlikkust näitav piktogramm.

KUHU: Ohtlike jäätmete kogumispunktidesse, vaata kierratys.info

Patareid (Paristot)

JAH: kodu suured ja väikesed patareid, mobiili akud

KUHU: punastesse patareide kogumiskastidesse kauplustes ja kioskites

Patareide metall taaskasutatakse ja ohtlike ainete käitlemine toimub turvaliselt.

Elektriseadmed (Sähkölaitteet) ja elektroonika (elektroniikka)

JAH: kõik seadmed ja mänguasjad, mis töötavad elektriga või patareidega

KUHU: väikesed seadmed kauplustesse, kus müüakse elektroonikat, ja suured seadmed elektriromu kogumispunktidesse, vaata kierratys.info.

Elektriseadmete metall (mh kuld) taaskasutatakse.

Pudelite ja purkide tagastamine

Tühjad joogipudelid ja alumiiniumpurgid tagasta toidupoe taaraautomaati. Enamiku pudelite ja purkide eest saad raha. Pane pudelitele enne poodi viimist korgid peale.

Pudelid (klaas) ja purgid (metall) on ringlussevõetavad. Soomes tagastavad tarbijad rohkem kui 90% joogipakenditest.

Kuidas jäätmete hulka vähendada võib?

  • Sügavkülmuta ülejäänud toit. Säilita toitu õigesti.
  • Joo kraanivett, see on Soomes hea ja ohutu.
  • Osta ainult selliseid asju, mida vajad.
  • Osta vastupidavaid tooteid. Kui soovid need hiljem maha müüa, võid nende eest raha saada.
  • Osta ja müü kasutatud asju.
  • Hoolitse asjade eest ja säilita neid vastavalt juhistele.

Kohalik teave