Mine sisu juurde
Ammattiliitot

Ametiühingud

Avaldatud28.02.2024

Soomes on töötajatel seaduse järgi õigus kuuluda ametiühingusse. Ametiühingud peavad töötajate nimel läbirääkimisi tööandjate liitudega, näiteks palkade ja töötingimuste üle. Suur osa soomlasi kuulub mõnesse ametiühingusse või töötukassasse.

Ametiühingud

Üks ametiühing hõlmab tavaliselt sama valdkonna (näiteks õed) või sama haridusega (näiteks insenerid) inimesi. Töötaja ametiühingusse kuulumise õigust ei tohi piirata ühegi lepinguga. Töötajate diskrimineerimine ametiühingusse kuulumise tõttu on karistatav.

Võid soovi korral astuda oma kutseala ametiühingusse. Ametiühingu liikmeks astumiseks tuleb võtta ühendust oma töökoha usaldusisikuga või otse ametiühinguga. Paljude ametiühingutega saab liituda ka ametiühingu veebilehe kaudu, täites vastava ankeedi. Ametiühingu liikmed maksavad ametiühingule liikmemaksu, mis on üldjuhul umbes 1–2 protsenti palgast. Liikmemaksu võib tuludeklaratsioonis soodustusena vähendada.

Miks liituda ametiühinguga?

Ametiühingud edendavad töötajate õigusi. Liidud pakuvad ka kasulikke teenuseid ja abi rasketes olukordades. Lisaks ametiühingule tuleks liituda töötukassaga. Töötukassa liikmena võid saada palgapõhist töötu päevaraha, mis on suurem kui põhipäevaraha.

Ametiühingu liikmed võivad osaleda ametiühingu poolt organiseeritavatel koolitustel ja vaba aja tegevustest. Töövaidluste korral saavad nad tuge ametiühingu usaldusisikult. Vajadusel saab ametiühingust ka nõu või abi läbirääkimistel.

Töökohas esindab ametiühingut ja sellesse kuuluvaid töötajaid usaldusisik. Usaldusisiku valivad töötajad. Usaldusisik tegutseb tööandja ja töötajate vahelise läbirääkija, lepitaja ja infovahendajana. Usaldusisikult võib küsida ka näiteks kollektiivlepinguga seotud küsimusi.

Soomes on umbes 80 ametiühingut ja need kuuluvad kolme ametiühingute keskorganisatsiooni alla. Nendeks on Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK, Teenistujate Keskorganisatsioon STTK ja kõrgharidusega inimeste organisatsioon Akava. Liitudes ametiühinguga võid liituda ka ametiühingu töötukassaga.

Link viib saidilt väljaKorkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö Akava

Teavet ametiühingute kohta

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Teavet ametiühingute kohta

Link viib saidilt väljaToimihenkilökeskusjärjestö STTK

Teavet ametiühingute kohta

Töötukassa

Ametiühing ja töötukassa on kaks eraldi süsteemi. Soomes on 25 töötukassat. Töötukassasse kuuluv töötaja maksab tööl käies töötukassale liikmemaksu. Kui töö lõppeb ja töötaja jääb töötuks, võib ta taotleda kassast palgapõhist päevaraha. Töötukassaga tasub liituda, sest palgapõhine päevaraha on suurem kui Kela makstav baaspäevaraha.

Töötukassast palgapõhise päevaraha saamiseks kehtivad teatud tingimused. Selgita need tingimused välja kohe töötukassaga liitumisel. Näiteks pead teatud aja töötama ja olema töötukassa liige.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötuskaitse.

Link viib saidilt väljaTyöttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (TYJ)

Miks tasub liituda töötukassaga?