Mine sisu juurde
Perhe Vantaalla

Pere Vantaas

Avaldatud05.12.2023
Sellelt lehelt saad teavet pereeluga seotud küsimuste kohta nagu abielu sõlmimine, teenused lastega peredele ja omastehooldus Vantaas. Samuti räägime, kust saad abi, kui sinu peres on probleeme.

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Abielu

Enne abielu sõlmimist pead taotlema kirjalikult abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist (avioliiton esteiden tutkiminen). Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto). Võid taotleda abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist mis tahes teeninduskohast. Lisateavet saad Digi- ja rahvastikuandmete ameti veebilehelt. Ka abielu registreerimine toimub Digi- ja rahvastikuandmete ametis.

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

E-post: vihkiminen(at)dvv.fi

Üldtelefon 029 55 36244

Loe lisaks: Abielu.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Abielu sõlmimine

Link viib saidilt väljaHelsigin ortodoksien seurakunta

Teavet õigeusu laulatuse kohta

Abielulahutus

Naine või mees võib esitada abielulahutuse avalduse Vantaa esimese astme kohtu kantseleisse. Lahutust võivad taotleda abikaasad koos või üks abikaasadest üksinda. Avalduse võib viia esimese astme kohtu kantseleisse või saata tavaposti, faksi või e-postiga.

Vantaan käräjäoikeus

Kielotie 21, PL 194

01301 Vantaa

Tel 029 56 45200

Loe lisaks: Abielulahutus.

Lapsed abielulahutuses

Laste elukoha, hoolduse, kohtumisõiguse ja elatise lepingu kinnitab Vantaa perekonnaõiguslike asjade üksus (perheoikeudellisten asioiden yksikkö). Kui sul on lapsed ja oled lahutamas abielu, pöördu heaolupiirkonna laste järelevalveinspektori (lastenvalvoja) poole. Laste järelevalveinspektorid samuti nõustavad vanemaid, kellel on lahutusprotsess käimas.

Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed leiad Vantaa ja Kerava heaolupiirkonna veebilehelt.

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses.

Kas vajad juristi?

Kui vajad õigusabi, võid pöörduda ükskõik millise õigusabibüroo poole, olenemata elukohast. Vantaa elanikke teenindab Ida-Uusimaa õigusabibüroo.

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston Vantaan toimipaikka (Ida-Uusimaa õigusabibüroo Vantaa tegevuskoht).

Vernissakatu 4, 6. korrus

01300 Vantaa

Tel 029 5660 160

E-post: ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Teavet eraadvokaatide kohta võid otsida ka näiteks Soome Advokatuuri veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed

Link viib saidilt väljaItä-Uudenmaan oikeusaputoimisto

Teavet õigusabi kohta

Link viib saidilt väljaSuomen Asianajajaliitto

Advokaadid

Lapse sünd

Lapse sünniandmed saadetakse haiglast Soome rahvastikuregistrisse. Sa pead teatama Digi- ja rahvastikuandmete ametile lapse nimed, emakeele ja muud vajalikud andmed eraldi vormil, mis sulle koju saadetakse.

Lisateavet lapse sünni registreerimise, isaduse tuvastamise ja hooldusõiguse kohta saad lugeda InfoFinlandi lehelt: Kui laps sünnib Soomes.

Lapse hoidmine

Laste päevahoid

Laste päevahoiu kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Haridus Vantaas.

Koduhoiutoetus

Kui hoiad alla 3-aastast last kodus, võid saada koduhoiutoetust (kotihoidon tuki). Toetust taotletakse Kelast.

Peale selle maksab Vantaa linn laste koduhoiutoetusele omavalitsuse lisatoetust, mis on mõeldud vanematele, kes hoiavad kodus alla 1,5-aastast last. Toetust ei ole vaja eraldi taotleda, sest Kela lisab Vantaa lisatoetuse (Vantaa-lisä) koduhoiutoetusele.

Koduteenus lastega peredele

Kui oled kurnatud, vajate tuge raseduse ajal või väikese imikuga olles või kui sul on peres või igapäevaelus muid keerulisi olukordi, võid pöörduda lastega peredele mõeldud koduteenuse poole. Koduteenus lastega peredele tugevdab perede heaolu ning toetab ja suunab peresid igapäevaeluga iseseisvalt hakkama saamisel. Koduteenuse abi ja tugi on alati ajaliselt piiratud. Teenus võib olla näiteks laste hoidmine ja hädavajalik abi majapidamistöödel.

Koduteenus lastega peredele

Tel 09 4191 5200

E–R kl 9–12.

Avatud päevakodud ja elamurajooni pargid

Avatud päevakodu (avoin päiväkoti) on mõeldud koolieelikutele ja neid kodus hoidvatele vanematele või hoidjatele.

Elamurajooni pargid (asukaspuisto) on mõeldud igas vanuses lastele ja nende vanematele või hoidjatele. Väikesed lapsed võivad tegevustes osaleda koos vanema või hooldajaga.

Tegevus avatud päevakodudes ja elamurajooni parkides on tasuta ning oma tulekust ei ole vaja ette teatada. Tegevus sisaldab mängimist ning rühmategevusi, näiteks muusika, kehaline kasvatus ja jalutuskäigud.

Lasteringid

Vantaa linn organiseerib lasteringe (kerho) kodus hoitavatele 2,5–5-aastastele lastele. Lasteringid on tasuta. Lasteringis õpib laps soome keelt ja rühmas tegutsemist ning kohtub teiste lastega. Lasteringi kohta saab taotleda sama päevahoiukoha taotlusvormiga (varhaiskasvatushakemus), millega taotletakse ka laste päevahoiukohta.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Ringide tegevus

Ajutine lapsehoidmine

Kui vajad koju ajutist lapsehoidjat, pöördu Mannerheimi Lastekaitseliidu või Väestöliitto poole. Ajutine lapsehoidmine on tasuline.

Link viib saidilt väljaMannerheimin lastensuojeluliitto

Lastehoiu abi

Link viib saidilt väljaVäestöliitto

Lastehoid ja koduabi

Probleemid perekonnas

Vantaa ja Kerava heaolupiirkonna lastega peredele pakutakse juhendamist, asjatundlikku nõu ja muud tuge perenõustamisteenuste kaudu. Võta ühendust, kui vajad abi laste ja noorte kasvamist ja arengut, pereelu või paarisuhet puudutavates küsimustes. Perenõuandla teenuseid osutatakse usalduse põhimõttel ja need on tasuta. Kontaktandmed leiad Vantaa ja Kerava heaolupiirkonna veebilehelt.

Pere ootamatute kriisisituatsioonide korral võid pöörduda sotsiaal- ja kriisivalve poole, mis on kogu aeg avatud.

Sotsiaal- ja kriisivalve

Tel (09 4191 5800

Paarisuhte- ja pereprobleemide korral aitab ka Vantaa evangeelsete luterlike koguduste perenõustamine.

Link viib saidilt väljaVantaan seurakuntayhtymä

Perenõustamine

Laste probleemid

Lastenõuandlad (lastenneuvola) ja perenõuandlad (perheneuvola) nõustavad väikelapse tervise või kasvamise ja arengu küsimustes.

Kooliealiste laste probleemide korral aitavad koolide terviseõed (kouluterveydenhoitaja) koolikuraatorid (koulukuraattori) ja sotsiaaljuhendajad (sosiaaliohjaaja).

Lisateavet saad Vantaa ja Kerava heaolupiirkonna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Nõuandlad

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ida-Vantaa lastepsühholoogi teenused

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Lääne-Vantaa lastepsühholoogi teenused

Noorte probleemid

Koolides aitavad noori õppeasutuste terviseõed, koolikuraatorid ja koolipsühholoogid.

Nuppi

13–21-aastaseid lapsi ja noori ning nende peresid aitab noortekeskus Nuppi (nuortenkeskus Nuppi). Kui oled üle 21-aastane noor, võid saada Nuppi keskusest lühiajalist nõustamist. Nuppi keskusest võid saada abi näiteks vaimse tervise ja uimastiprobleemide korral.

Nuppi keskuse poole saad pöörduda telefoni teel.

Tel 09 4191 5191

E–N kl 9–11 ja vestlusaken kl 13–15

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõu ja juhendamist Ohjaamo teenuse kaudu. Ohjaamo personal aitab sind, kui sul pole töö- või õppekohta. Võid nõu küsida ka muudes küsimustes, näiteks eluaseme või rahaasjade suhtes.

Noorte turvamaja

Soome Punase Risti Noorte turvamaja (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) annab kriisisituatsioonides nõu ja abi 12–19-aastastele noortele. Turvakodu on avatud kl 17–10, telefonivalve töötab ööpäev läbi.

Nuorten turvatalo

Sairaalakatu 3

01400 Vantaa

Tel (09) 871 4043

E-post: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Teavet koolitervishoiu kohta

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Koolipsühholoogid

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Abi noortele

Link viib saidilt väljaOhjaamo Vantaa

Ohjaamo-teenus

Link viib saidilt väljaSuomen Punaisen Risti

Noorte turvamaja

Lastekaitse

Kui kahtlustad, et laps või noor vajab lastekaitse (lastensuojelu) abi, pöördu lastekaitse valveteenuse poole.

Lastega perede ja lastekaitse valveteenus,

Tel 09 419 15500, E–R 8–16

E-post: lastensuojeluilmoitukset@vakehyva.fi (Link opens default mail program)

Õhtuti ja nädalavahetustelSotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus

Tel 09 4191 5800

Loe lähemalt InfoFinlandi lehtedelt Lastekaitse ja Probleemid perekonnas.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Lastekaitse avaldus

Vägivald

Hädaolukorras helista numbrile 112.

Kriisisituatsioonides aitab sotsiaal- ja kriisivalve, mis on kogu aeg avatud.

Sotsiaal- ja kriisivalve (sosiaali- ja kriisipäivystys)

Tel 09 4191 5800

Abi naissoost sisserändajatele

Kui oled kogenud vägivalda või ähvardamist, võid saada abi ja tuge Kriisikeskusest Monika. Saad suhelda anonüümselt ja ilma aega broneerimata. Abi võid saada paljudes erinevates keeltes.

Tasuta abitelefon 0800 05058, E–R kl 9–16.

Turvakodud

Võid taotleda kohta turvakodus, kui kodus on vägivalla tõttu ohtlik viibida. Turvakodu Mona on naissoost sisserändajatele ja nende lastele mõeldud turvakodu.

Turvakoti Mona

Tel 045 639 6274

Turvakodu Mona pakub abi paljudes eri keeltes. Vajaduse korral aidatakse ka suulise tõlkega.

Võid minna ka Vantaa turvakodusse (Vantaan turvakoti) või pealinnaregiooni turvakodusse (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti

Koivukylän puistotie 27

01360 Vantaa

Tel. 040 4555 543

Pääkaupungin turvakoti

Turvakoti Hertta

Työnjohtajankatu 7 C

00880 Helsinki

Puh. 09 4777 180Turvakoti Toukola

Hämeentie 126 F

00560 Helsinki

Puh. 050 565 0636

Abi meestele

Mehed, kes on kasutanud vägivalda oma pereliikmete suhtes või on ise peres vägivalla ohvrid, võivad saada abi Vantaa turvakodu avahooldusteenuste üksuse kaudu.

Vantaa turvakodu avahooldusteenused

Tel 040 773 1063, E–R kl 9-15

E-post: avopalvelut@vantaanturvakoti.fi (Link opens default mail program)

Eakad

Vantaas on spetsiaalselt eakatele mõeldud teenuseid. Nende kohta saad teavet seenioride nõustamisteenuse kaudu.

Seenioride nõustamisteenus

Tel: 09 4181 6000

E-post: sseniorineuvonta@vakehyva.fi (Link opens default mail program)

Kui hooldad lähedast kodus

Kui su pereliige vajab pidevat abi ja hooldamine on siduv ja raske, võib hooldamiseks olla võimalik saada omastehoolduse toetust (omaishoidon tuki).

Eaka omastehoolduse toetuse hinnang tehakse seenioride nõustamisteenuse poolt.

Loe lisaks: Eakad.

Kui lähedane sureb Soomes

Vantaas on neli kalmistut, mis kuuluvad Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustele.

Peale selle asub Vantaas Honkanummis Vantaa ja Helsingi ühine kalmistu, kuhu võib matta lahkunuid, kes ei ole kuulunud ühessegi uskkonda.

Teavet matmise kohta saad Vantaa koguduste matusebüroost (Vantaan seurakuntien hautatoimisto) ja erasektori matusebüroodest (hautaustoimisto).

Vantaan seurakuntien hautatoimisto

Pappilankuja 5

01510 Vantaa

Tel (09) 830 6220

E-post: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Kui sinu lähedane ootamatult sureb, võid saada abi ja tuge traagilisest kogemusest toibumiseks ning kaotusvaluga toimetulemiseks sotsiaal- ja kriisivalvest. Valvekeskus on avatud ööpäev läbi.

Sotsiaal- ja kriisivalve (sosiaali- ja kriisipäivystys)

Tel 09 4191 5800

Loe lisaks: Kui lähedane sureb Soomes

Link viib saidilt väljaVantaan seurakuntayhtymä

Kalmistud

Link viib saidilt väljaHelsingin seurakuntayhtymä

Ilmalik kalmistu

Link viib saidilt väljaSuomen Hautaustoimistojen liitto

Matusebürood