Mine sisu juurde
Perhe Vantaalla

Pere Vantaas

Avaldatud01.03.2023
Sellelt lehelt saad teavet pereeluga seotud küsimuste kohta nagu abielu sõlmimine, teenused lastega peredele ja omastehooldus Vantaas. Samuti räägime, kust saad abi, kui sinu peres on probleeme.

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Abielu

Enne abielu sõlmimist pead taotlema kirjalikult abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist (avioliiton esteiden tutkiminen). Abielu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab Digi- ja rahvastikuandmete amet (Digi- ja väestötietovirasto). Võid taotleda abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist mis tahes teeninduskohast. Lisateavet saad Digi- ja rahvastikuandmete ameti veebilehelt. Ka abielu registreerimine toimub Digi- ja rahvastikuandmete ametis.

Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 Helsinki
E-post: vihkiminen(at)dvv.fi
Üldtelefon 029 55 36244

Loe lisaks: Abielu.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Abielu sõlmimine

Link viib saidilt väljaHelsigin ortodoksien seurakunta

Teavet õigeusu laulatuse kohta

Abielulahutus

Naine või mees võib esitada abielulahutuse avalduse Vantaa esimese astme kohtu kantseleisse. Lahutust võivad taotleda abikaasad koos või üks abikaasadest üksinda. Avalduse võib viia esimese astme kohtu kantseleisse või saata tavaposti, faksi või e-postiga.

Vantaan käräjäoikeus
Kielotie 21, PL 194
01301 Vantaa
Tel 029 56 45200

Loe lisaks: Abielulahutus.

Lapsed abielulahutuses

Kui sul on lapsed ja oled lahutamas abielu, pöördu Vantaa linna laste järelevalveinspektori (lastenvalvoja) poole. Sotsiaalamet kinnitab lepingu, mis reguleerib laste elukoha, hoolduse, lastega kohtumise õiguse ja elatisega seotud küsimusi. Laste järelevalveinspektorid samuti nõustavad vanemaid, kellel on lahutusprotsess käimas.

Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed leiad Vantaa linna veebilehelt.

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses.

Kas vajad juristi?

Kui vajad õigusabi, võid pöörduda ükskõik millise õigusabibüroo poole, olenemata elukohast. Vantaa elanikke teenindab Ida-Uusimaa õigusabibüroo.

Itä-Uudenmaan oikeusaputoimiston Vantaan toimipaikka (Ida-Uusimaa õigusabibüroo Vantaa tegevuskoht).

Vernissakatu 4, 6. korrus
01300 Vantaa
Tel 029 5660 160
E-post: ita-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Teavet eraadvokaatide kohta võid otsida ka näiteks Soome Advokatuuri veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Laste järelevalveinspektorite kontaktandmed

Link viib saidilt väljaItä-Uudenmaan oikeusaputoimisto

Teavet õigusabi kohta

Link viib saidilt väljaSuomen Asianajajaliitto

Advokaadid

Lapse sünd

Lapse sünniandmed saadetakse haiglast Soome rahvastikuregistrisse. Sa pead teatama Digi- ja rahvastikuandmete ametile lapse nimed, emakeele ja muud vajalikud andmed eraldi vormil, mis sulle koju saadetakse.

Lisateavet lapse sünni registreerimise, isaduse tuvastamise ja hooldusõiguse kohta saad lugeda InfoFinlandi lehelt: Kui laps sünnib Soomes.

Lapse hoidmine

Laste päevahoid

Laste päevahoiu kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Haridus Vantaas.

Koduhoiutoetus

Kui hoiad alla 3-aastast last kodus, võid saada koduhoiutoetust (kotihoidon tuki). Toetust taotletakse Kelast.

Peale selle maksab Vantaa linn laste koduhoiutoetusele omavalitsuse lisatoetust, mis on mõeldud vanematele, kes hoiavad kodus alla 1,5-aastast last. Toetust ei ole vaja eraldi taotleda, sest Kela lisab Vantaa lisatoetuse (Vantaa-lisä) koduhoiutoetusele.

Avatud päevakodud ja elamurajooni pargid

Avatud päevakodu (avoin päiväkoti) on mõeldud koolieelikutele ja neid kodus hoidvatele vanematele või hoidjatele.

Elamurajooni pargid (asukaspuisto) on mõeldud igas vanuses lastele ja nende vanematele või hoidjatele. Väikesed lapsed võivad tegevustes osaleda koos vanema või hooldajaga.

Tegevus avatud päevakodudes ja elamurajooni parkides on tasuta ning oma tulekust ei ole vaja ette teatada. Tegevus sisaldab mängimist ning rühmategevusi, näiteks muusika, kehaline kasvatus ja jalutuskäigud.

Lasteringid

Vantaa linn organiseerib lasteringe (kerho) kodus hoitavatele 2,5–5-aastastele lastele. Lasteringid on tasuta. Lasteringis õpib laps soome keelt ja rühmas tegutsemist ning kohtub teiste lastega. Lasteringi kohta saab taotleda sama päevahoiukoha taotlusvormiga (varhaiskasvatushakemus), millega taotletakse ka laste päevahoiukohta.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Ringide tegevus

Ajutine lapsehoidmine

Kui vajad koju ajutist lapsehoidjat, pöördu Mannerheimi Lastekaitseliidu või Väestöliitto poole. Ajutine lapsehoidmine on tasuline.

Link viib saidilt väljaMannerheimin lastensuojeluliitto

Lastehoiu abi

Link viib saidilt väljaVäestöliitto

Lastehoid ja koduabi

Probleemid perekonnas

Alla 13-aastaste lastega paarid saavad abielu- ja paarisuhte probleemide korral abi perenõuandlatest (perheneuvola). Kontaktandmed leiad Vantaa linna veebilehelt. Perenõuandla teenuseid osutatakse usalduse põhimõttel ja need on tasuta.

Pere ootamatute kriisisituatsioonide korral võid pöörduda sotsiaal- ja kriisivalve poole, mis on kogu aeg avatud.

Sotsiaal- ja kriisivalve
Tel (09) 8392 4005

Paarisuhte- ja pereprobleemide korral aitab ka Vantaa koguduse perenõustamine.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Perenõuandlad

Link viib saidilt väljaVantaan seurakuntayhtymä

Perenõustamine

Laste probleemid

Lastenõuandlad (lastenneuvola) ja perenõuandlad (perheneuvola) nõustavad väikelapse tervise või kasvamise ja arengu küsimustes.

Kooliealiste laste probleemide korral aitavad koolide terviseõed (kouluterveydenhoitaja) koolikuraatorid (koulukuraattori) ja sotsiaaljuhendajad (sosiaaliohjaaja).

Lisateavet saad Vantaa linna veebilehelt.

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Nõuandlad

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Perenõuandlad

Noorte probleemid

Koolides aitavad noori koolide ja õppeasutuste terviseõed (koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja), koolikuraatorid (koulukuraattori) ja koolipsühholoogid (koulupsykologi).

Nuppi

13–21-aastaseid lapsi ja noori ning nende peresid aitab noortekeskus Nuppi (nuortenkeskus Nuppi). Kui oled üle 21-aastane noor, võid saada Nuppi keskusest lühiajalist nõustamist. Nuppi keskusest võid saada abi näiteks vaimse tervise ja uimastiprobleemide korral.

Ohjaamo

Kui oled alla 30-aastane, võid saada nõu ja juhendamist Ohjaamo teenuse kaudu. Ohjaamo personal aitab sind, kui sul pole töö- või õppekohta. Võid nõu küsida ka muudes küsimustes, näiteks eluaseme või rahaasjade suhtes.

Noorte turvamaja

Soome Punase Risti Noorte turvamaja (Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalo) annab kriisisituatsioonides nõu ja abi 12–19-aastastele noortele. Turvakodu on avatud kl 17–10, telefonivalve töötab ööpäev läbi.

Nuorten turvatalo
Sairaalakatu 3
01400 Vantaa
Tel (09) 871 4043
E-post: turvatalo.vantaa(at)redcross.fi

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Teavet koolitervishoiu kohta

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Koolipsühholoogid

Link viib saidilt väljaVantaan ja Keravan hyvinvointialue

Abi noortele

Link viib saidilt väljaOhjaamo Vantaa

Ohjaamo-teenus

Link viib saidilt väljaSuomen Punaisen Risti

Noorte turvamaja

Lastekaitse

Kui kahtlustad, et laps või noor vajab lastekaitse (lastensuojelu) abi, pöördu sotsiaaltöötaja poole.

Lastega perede ja lastekaitse valveteenus,
tel 09 839 33337, E–R kl 8–16
e-post: lastensuojeluilmoitukset.vantaa(at)vantaa.fi

Õhtuti ja nädalavahetustel

Sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus
Tel 09 8392 4005

Loe lähemalt InfoFinlandi lehtedelt Lastekaitse ja Probleemid perekonnas.

Vägivald

Hädaolukorras helista numbrile 112.

Kriisisituatsioonides aitab Vantaa linna sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus (sosiaali- ja kriisipäivystys), mis on kogu aeg avatud.

Sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskus
Tel (09) 8392 4005

Abi naissoost sisserändajatele

Kui oled kogenud vägivalda või ähvardamist, võid saada abi ja tuge Kriisikeskusest Monika. Saad suhelda anonüümselt ja ilma aega broneerimata. Abi võid saada paljudes erinevates keeltes.

Tasuta abitelefon 0800 05058, E–R kl 9–16.

Turvakodud

Võid taotleda kohta turvakodus, kui kodus on vägivalla tõttu ohtlik viibida. Turvakodu Mona on naissoost sisserändajatele ja nende lastele mõeldud turvakodu.

Turvakoti Mona
Tel 045 639 6274

Turvakodu Mona pakub abi paljudes eri keeltes. Vajaduse korral aidatakse ka suulise tõlkega.

Võid minna ka Vantaa turvakodusse (Vantaan turvakoti) või pealinnaregiooni turvakodusse (pääkaupunkiseudun turvakoti).

Vantaan Turvakoti
Koivukylän puistotie 27
01360 Vantaa
Tel. 040 4555 543

Pääkaupungin turvakoti
Steniuksentie 20
00320 Helsinki
Tel (09) 477 7180

Abi meestele

Mehed, kes on tarvitanud vägivalda oma pereliikmete suhtes või on ise peres vägivalla ohvrid, võivad saada abi Vantaa lähisuhtevägivalla tööüksuse Koivula kaudu.

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Tel 040 773 1063, E–R kl 8–16
E-post: koivula(at)vantaanturvakoti.fi

Link viib saidilt väljaTurvakoti Mona

Turvakodud

Link viib saidilt väljaVantaan Turvakoti ry

Turvakodud

Link viib saidilt väljaPääkaupungin Turvakoti ry

Abi perevägivalla ohvritele

Link viib saidilt väljaVantaan turvakoti ry

Abi meestele vägivalla lõpetamiseks

Eakad

Vantaas on spetsiaalselt eakatele mõeldud teenuseid. Nende kohta saad teavet seenioride nõustamisteenuse kaudu.

Seenioride nõustamisteenus
Tel: (09) 8392 4202
E-post: seniorineuvonta(at)vantaa.fi

Kui hooldad lähedast kodus

Kui sinu pereliige vajab pidevalt abi ning hooldus on siduv ja raske, on võimalik saada omavalitsusest hooldamiseks omastehoolduse toetust.

Eaka omastehoolduse toetuse hinnang tehakse seenioride nõustamisteenuse poolt.

Loe lisaks: Eakad.

Link viib saidilt väljaVantaan kaupunki

Vanurite nõustamine

Kui lähedane sureb Soomes

Vantaas on neli kalmistut, mis kuuluvad Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustele.

Peale selle asub Vantaas Honkanummis Vantaa ja Helsingi ühine kalmistu, kuhu võib matta lahkunuid, kes ei ole kuulunud ühessegi uskkonda.

Teavet matmise kohta saad Vantaa koguduste matusebüroost (Vantaan seurakuntien hautatoimisto) ja erasektori matusebüroodest (hautaustoimisto).

Vantaan seurakuntien hautatoimisto
Pappilankuja 5
01510 Vantaa
Tel (09) 830 6220
E-post: vantaa.hautaustoimi(at)evl.fi

Kui sinu lähedane sureb ootamatult, võid saada abi ja tuge traagilisest kogemusest toibumiseks ja kaotusvaluga toimetulemiseks Vantaa sotsiaalteenuste ja kriisiabi valvekeskusest (sosiaali- ja kriisipäivystys). Valvekeskus on avatud ööpäev läbi.

Sosiaali-ja kriisipäivystys
Tel (09) 8392 4005

Loe lisaks: Kui lähedane sureb Soomes

Link viib saidilt väljaVantaan seurakuntayhtymä

Kalmistud

Link viib saidilt väljaHelsingin seurakuntayhtymä

Ilmalik kalmistu

Link viib saidilt väljaSuomen Hautaustoimistojen liitto

Matusebürood