Mine sisu juurde
Jos jäät työttömäksi

Kui jääd töötuks

Avaldatud29.04.2024
Kui jääd Soomes töötuks, registreeri end TE-büroos tööotsijaks. TE-büroo toetab sind tööotsingutel. Sellel lehel räägime sellest, kuidas peaksid tegutsema.

Registreeru tööotsijaks

Kui jääd töötuks, registreeru kohe TE-büroos tööotsijaks. Registreeru ka siis, kui sind saadetakse sundpuhkusele, lõppeb sinu koolitus või palgatoetusega töö. 

Töötutoetust võid saad ainult juhul, kui oled registreerunud tööotsijaks ja sinu töö otsimine on kehtiv.

Sul võib olla õigus töötutoetusele, kui elad Soomes alaliselt ja kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Isegi kui sa ei ela alaliselt Soomes või ei kuulu Soome sotsiaalkaitse alla, võib sul olla õigus saada põhipäevaraha või palgapõhist päevaraha. Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soome sotsiaalne kaitse.

Registreeru tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, lähimas TE-büroos või telefoni teel. Registreerumise viis sõltub sellest, millise riigi kodanik oled. Telefoni teel saad registreeruda siis, kui oled varem olnud TE-büroo klient. Sel juhul ei ole sinu kodakondsus oluline.

TE-büroo võib sind edasi suunata sinu koduvalla tööhõiveteenuste kliendiks. Sel juhul saad tööotsingutel abi koduvalla tööhõiveteenuste kaudu.

Kui oled EL-i või EMP riigi kodanik

Saad registreeruda TE-teenuste veebiteenuse kaudu, kui oled EL-i või EMP riigi kodanik. Teenuse kasutamiseks logi sisse Soome internetipanga tunnustega või kiibiga varustatud ID-kaardiga. Sul ei ole vaja helistada ega minna TE-büroosse kohale, kui seda eraldi ei paluta.

Kui sul ei ole internetipanga tunnuseid ega kiibiga ID-kaarti, registreeru tööotsijaks lähimas TE-büroos.

Kui oled muu riigi kui EL-i või EMP riigi kodanik

Registreeru tööotsijaks TE-teenuste veebiteenuse kaudu, kui oled muu riigi kui EL-i või EMP riigi kodanik. Kui oled juba varem olnud TE-büroo klient, registreeru telefoni teel. Tööotsijaks registreerumiseks vajad kehtivat elamisluba.

Kui sa ei saa veebis vormi täita, külasta registreerumiseks lähimat TE-bürood.

Kui lähed TE-büroosse, võta kaasa:

 • kõik töö- ja õpingutunnistused,
 • ID-kaart,
 • kehtiv elamisluba.

Taotle töötutoetust

Kui oled registreerunud töötuks tööotsijaks, vaatab TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sinu antud andmed läbi. Nad annavad sinu olukorra kohta arvamuse ja edastavad selle töötukassale või Kelale. Töötukassa või Kela arvestab selle arvamusega, tehes otsuse, kas sul on õigus saada töötutoetust. Ühtlasi hinnatakse, kas muud tingimused on täidetud.

Kui oled olnud kaks nädalat töötu, taotle toetust töötukassast või Kelast. Kui kuulud töötukassasse, taotle sealt palgapõhist päevaraha. Kui sa töötukassasse ei kuulu, taotle Kelast põhipäevaraha või tööturutoetust. Loe täpsemalt töötutoetuste kohta InfoFinlandi lehelt Töötuskaitse.

Nõu töötuskaitse küsimustes saad oma TE-büroost, koduvalla tööhõiveteenuste või TE-teenuste töötuskaitse nõustamisteenuse kaudu:

 • soome keeles: 0295 020 701
 • rootsi keeles: 0295 025 510
 • inglise keeles: 0295 030 713
 • vene keeles: 0295 020 715

Link viib saidilt väljaTyömarkkinatori

Töötuskindlustus

Otsi tööd ja omanda oskusi

Kui taotled või saad töötuskaitset, pead aktiivselt otsima täistööajaga tööd ja võtma osa sinu tööhõivet toetavate teenuste kaudu pakutavast. Saad mõelda, millist tööd tahaksid teha, kas vajad täiendõpet või soovid elukutset vahetada. Uuri oma piirkonna töö-, ettevõtlus- ja koolitusvõimalusi.

Teavet töövõimaluste kohta Soomes leiad lehtedelt Töö Soomes, Nõuandeid töö otsimiseks ja Ettevõtte asutamine Soomes.

Toetus tööotsingutel

Tööotsingutel juhendavad sind koduvalla tööhõiveteenused ja TE-büroo. Sealt saad ka teavet vabade töökohtade ja koolituste ning töötutele mõeldud teenuste kohta.

Sobivad teenused võivad olla näiteks:

 • integreerumiskoolitus,
 • tööotsingute alane juhendamine või karjäärinõustamine või
 • tööproov.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Integreerumine Soome ühiskonda

Ohjaamo 

Kui oled alla 30-aastane, võid saada teavet töö, õpingute ja muude argielu küsimuste kohta Ohjaamo kaudu.
 

Tööotsija õigused ja kohustused

Tööle asumine või õpingute alustamine

Kui oled töötu, saad teatud olukordades samal ajal nii õppida kui ka saada töötutoetust. Nii saad toimida näiteks siis, kui õppimine parendab sinu kutseoskusi ja aitab sul tööd saada või töökohta säilitada. Enne õppima asumist tuleb sul õpingute osas oma spetsialistiga kokku leppida.

Kui alustad töötuna õpinguid või töötamist, teata sellest TE-büroole või oma valla tööhõiveteenustele. Sealt saad juhiseid, kuidas see mõjutab sinu töötuskaitset.

Puhkused

Kui reisid kodumaal või välismaal, hoolitse selle eest, et sind oleks alati võimalik kätte saada. Teata TE-büroole või oma valla tööhõiveteenustele näiteks telefoninumber ja aadress ning ütle, kui kaua kavatsed sihtpunktis viibida.

Kui sulle pakutakse tööd või teenuseid, mis aitavad sul tööd leida, ei tohi sa neist välisreisi tõttu keelduda.

Ettevõtlus

Kui oled huvitatud ettevõtte asutamisest või plaanid asutada ettevõtet, võid saada mitmesuguseid teenuseid TE-büroo või koduvalla tööhõiveteenuste kaudu. Sellisteks teenusteks on näiteks stardiraha (starttiraha) ja ettevõtluskoolitus. Enne ettevõtte asutamist pöördu tööhõiveteenuste spetsialistide poole.

Kui alustad ettevõtlusega ajal, mil oled töötu, võid üldjuhul saada esimese 4 kuu jooksul töötutoetust.

Hüvitiseta omavastutusaeg

Võid kaotada määratud ajaks õiguse töötutoetusele, kui töötus on tingitud sinu enda poolt tekitatud põhjusest või pikeneb sinu tekitatud põhjusel. Sinu puhul võidakse rakendada hüvitiseta omavastutusaega, kui:

 • sa ei otsi tööd sinu tööhõiveplaanis kokku lepitud viisil,
 • sa ei kandideeri töökohale, mida TE-büroo või sinu valla tööhõiveteenused sulle välja pakub,
 • sa ei võta vastu töökohta, mida sulle pakutakse,
 • tuled ise ilma mõjuva põhjuseta töölt ära.

Hüvitiseta omavastutusaja pikkus varieerub 7 päevast kuni 45 päevani. Pikkus sõltub omavastutusaja põhjusest. Teatud juhtudel võid kaotada õiguse töötuskaitsele määramata ajaks.

Kohalik teave