Mine sisu juurde

Õpingute finantseerimine

Avaldatud04.12.2023

See, kuidas saad oma Soome õpinguid finantseerida, sõltub sinu olukorrast. Sellel lehel antakse teavet Kela poolt õppuritele makstavate toetuste kohta, samuti erinevate abirahade ja stipendiumide kohta.

Õppetoetus

Võid saada Rahvapensioniametist ehk Kelast õppetoetust (opintotuki), kui:

  • oled registreeritud rahvastikuregistrisse (väestötietojärjestelmä) kui Soomes alaliselt elav isik,
  • sul on olemas vajalik elamisluba (oleskelulupa) ja
  • sinu Soomes viibimise põhjus ei ole õppimine.

Kui asud Soome elama õppimise eesmärgil, ei ole sul õigust õppetoetusele. Näiteks vahetusõpilane ei saa Soomest õppetoetust.

Õppetoetus koosneb õpperahast ja õppelaenu riigitagatisest.

Võid saada õppetoetust, kui:

  • õpid gümnaasiumis
  • õpid kutsekoolis või läbid täiendkutseõpet
  • õpid kõrgkoolis

Võid saada õpperaha, kui oled üle 17-aastane. Õppimine peab olema sinu põhitegevus. Põhitegevus tähendab seda, et õppimine on sinu põhiülesanne. Töötamine õpingute kõrvalt on lubatud. Töö eest saadav töötasu võib vähendada sinu õppetoetuse määra.

Õpperaha ja õppelaenu riigitagatist taotletakse Rahvapensioniametist ehk Kelast.

Kela maksab õpperaha sinu arvele igakuiselt. Õpperaha suurust mõjutavad mitmed asjaolud. Toetuse suurust mõjutavad muu hulgas toetuse saaja vanus, kas ta elab eraldi või vanemate juures, kas ta on abielus ja kas tal on alaealisi lapsi. Kontrolli oma õpperaha suurust Kela veebilehelt või Kela büroost.

Õppelaen ei ole kohustuslik. Õppelaenu võid võtta teatud maksimummääras. Valid ise, kui palju õppelaenu soovid välja võtta. Õppelaen on laen, mille tagab õppurile Soome riik. Kui oled saanud Kelalt riigitagatise otsuse, taotle pangast õppelaenu. Sa pead õppelaenu tagasi maksma, kui oled õpingud lõpetanud.

Võid saada õppelaenu ka siis, kui läbid täiskasvanuna täiendõpet (täydennyskoulutus). Lisaks sellele võid saada täiskasvanu koolitustoetust (aikuiskoulutustuki).

Teatud juhtudel võid saada ka eluasemelisa, näiteks kui õpid rahvakoolis tasulisel õppesuunal ja elad õppeasutuse ühiselamus. Loe lisaks Kela veebisaidilt.

InfoFinlandi lehel Eluasemetoetus tutvustatakse Kela üldist eluasemetoetust.

Koolisõidutoetus

Koolisõidutoetus (koulumatkatuki) hüvitab sõidukulud kooli ja koolist koju. Võid saada koolisõidutoetust, kui õpid ja elad Soomes ja koolisõidu teekond on pikk.

Teatud juhtudel võib sul olla õigus koolisõidutoetusele, kui õpid gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või läbid nendeks ettevalmistavat koolitust. Toetuse saamiseks peab sul olema ühes kuus vähemalt 10 sõidupäeva ja piisavalt pikk koolisõidu teekond. Küsi oma koolist, kas sul on õigus koolisõidutoetusele.

Toidutoetus

Kui õpid kõrgkoolis, saad ka toidutoetust (ateriatuki). Toidutoetust saab vaid õppeasutuste söögikohtades. See tähendab, et õpilane maksab oma toidu eest vähem kui teised söögikohakülastajad. Toidutoetust ei ole vaja eraldi taotleda, vaid see sisaldub juba toiduportsjoni hinnas. Sa pead toidu eest tasumisel näitama ainult oma (üli)õpilaspiletit.

Sul ei ole õigust toidutoetusele, kui oled Soomes ainult tööpraktikal (työharjoittelu), mis on seotud välisriigi õppekavaga.

Abirahad ja stipendiumid

Välismaalastest õppurid võivad taotleda Soome kõrgkoolides õppimiseks erinevaid abirahasid. Igal Soome kõrgkoolil on oma abirahasüsteem nende õppurite jaoks, kes tulevad väljastpoolt EL-i/EMP territooriumi ja kes on heaks kiidetud ingliskeelse bakalaureuse- või magistriõppe läbimiseks.

Abiraha saamine võib näiteks sõltuda sinu õppeedukusest. Abiraha võib katta kogu õppeaasta tasu või osa sellest. Mõned abirahad võivad katta ka muid kulusid. Vahel on abiraha seotud sellega, et sinu õppeedukus peab olema piisavalt hea. Abiraha saad üldjuhul taotleda samal ajal, kui taotled õppekohta.

Ka spetsiaalsetel Erasmus Munduse magistriõppekavadel on oma abirahasüsteem. Haridusametil on EDUFI stipendiumiprogrammid Soome õppima saabuvatele doktorantidele. Ameerika Ühendriikide õppurid saavad taotleda Fulbrighti stipendiumi.Loe abirahade ja stipendiumide kohta lisaks veebisaidilt studyinfinland.fi.

Link viib saidilt väljaStudyinfinland.fi

Teavet stipendiumide kohta