Mine sisu juurde
Yrityksen perustaminen Suomessa

Ettevõtte asutamine Soomes

Avaldatud03.01.2023
Saad asutada Soomes ettevõtte olenemata oma kodakondsusest. Tähtis on see, et sul on Soome elamisõigus, vajalik kvalifikatsioon ning piisav soome keele oskus.

Tööta välja äriidee

Ettevõtte asutamisprotsess sarnaneb Soome kodakondsuse taotlemisega.

Kui soovid ettevõtet asutada, mõtle hoolikalt läbi, kas sul on hea äriidee. Samuti kaalu, kas sinu kvalifikatsioon ja kogemus on piisavad. On oluline, et tunned hästi oma tegevusvaldkonda ja ettevõtluse alaseid õigusakte. Ka oma klientide ja müügivõtete tundmine on tähtis.

Pea meeles, et ettevõtlus on seotud ka riskidega. Vajalik on piisav finantseerimine ning hoolikas planeerimine.

Koosta äriplaan

Äriplaanis esitad oma teadmiste ning oskuste tugevad ja nõrgad küljed ning tood välja sinu poolt pakutava toote, kauba või teenuse omadused. Mõtle läbi, kes on sinu kliendid ja millised on nende soovid. Samuti analüüsi, kes on sinu konkurendid ja millised on nende tooted ning tegutsemispõhimõtted.

Äriplaani tähtsaim osa on sinu ettevõtte tegevusplaan. Mõtle hoolega läbi, kuidas sinu ettevõte tegutseb ning kus ja millistes ruumides see toimub. Mõtle, milliseid tootmisvahendeid või tööjõudu vajad. Millist reklaami kavatsed kasutada müügi edendamiseks? Samuti selgita välja, kas kindlustuslepingud katavad tegevusega kaasnevad riskid.

Mõtle ka läbi, kuidas korraldada raamatupidamist ja planeerida finantseerimist. Kuidas kavatsed jälgida oma plaanide teostumist? Pane kõik need teemad oma äriplaani kirja.

Abiks äriplaani koostamisel

Täpsemaid nõuandeid äriplaani koostamiseks saad ärinõustamiskeskustest. Keskuste veebilehtedelt saad ka alla laadida juhendeid alustavale ettevõtjale, mis on olemas vähemalt soome ja inglise keeles. Sealt saad ka äriplaani näidise ja teisi dokumendinäidiseid.

Küsi nõu ärinõuandlast

Soomes on igaühel võimalus saada tasuta ärinõustamist. Nõustamisteenust pakuvad näiteks:

 • Uusettevõtluskeskused
 • Ettevõtlus-, transpordi- ja keskkonnakeskused
 • Töö- ja ettevõtlusbürood (TE-bürood)
 • Ettevõtlus-Soome (Yritys-Suomi) (veebilehe kaudu ja telefoni teel)

Kui sul on hea äriidee, võta ühendust lähima ettevõtluse teeninduskeskusega. Seal aitavad spetsialistid sind äriidee väljatöötamisel, turu-uuringutes, tasuvusarvutuses ja finantseerimise kaardistamisel. Saad nõu ja abi ka juhul, kui ei ole veel otsustanud, kas luua ettevõtet või mitte.

Ärinõustamisteenust osutatakse soome ja rootsi keeles ning vähemalt suuremates linnades ka inglise keeles. Vahel on võimalik saada nõu ka mõnes muus keeles.

Ettevõtluskursused

Mitmesugused asutused ja organisatsioonid organiseerivad ettevõtluskursusi ja infopäevi, millest on alustavale ettevõtjale palju kasu. Kursustel käsitletavad teemad on näiteks äriplaani koostamine, ettevõtluse käivitamine, raamatupidamine, ettevõtte maksud, seadusandlus, turundus, müük ja klienditeenindus.

Korralda finantseerimine

Enne kui asutad ettevõtte, planeeri hoolikalt, kuidas kindlustad oma ettevõtte finantseerimise. On oluline, et sul oleks alguses piisavalt kapitali. Ettevõtet võib osaliselt finantseerida ka kingituseks saadud raha või laenurahaga. Kui taotled finantseeringut, peab sul olema valmis korralik äriplaan.

Laenud

Ettevõtet asutavatele ettevõtjatele annavad laenu pangad ja Finnvera. Soome riigi omanduses olev Finnvera on finantseerimisettevõte, kes annab laenu uutele ettevõtetele ja ka juba tegutsevatele ettevõtetele. Kui sinu ettevõttel on eeldused kasumlikuks tegevuseks, kuid sul ei ole pangast laenu saamiseks piisavalt raha või tagatisi, siis küsi Finnverast, kas võiksid saada laenu või laenutagatist.

Stardiraha

Kui hakkad ettevõtjaks, võid saada stardiraha toimetuleku kindlustamiseks ettevõtluse algusetapis.

Taotle stardiraha sellest TE-büroost, mille klient sa oled. Stardiraha võid saada maksimaalselt 18 kuuks.

Kui taotled stardiraha, selgitab TE-büroo välja, kas ettevõtlus on sulle sobiv alternatiiv.

Sul on õigus saada stardiraha, kui:

 • oled töötu tööotsija,
 • sa ei ole töötu, aga siirdud täistööajaga ettevõtjaks näiteks palgatöölt, kohe pärast õpingute lõpetamist või koduselt töölt,
 • oled ettevõtja osalise koormusega ja laiendad ettevõtlust täistööajaga ettevõtluseks.

Stardiraha saamise eeldused on näiteks:

 • täistööajaga ettevõtlus,
 • kavandatavaks äritegevuseks piisavad teadmised, oskused ja vahendid,
 • TE-büroo hinnangu kohaselt võib äritegevus olla tasuv,
 • stardiraha on toimetuleku seisukohast vajalik,
 • äritegevust alustatakse alles siis, kui toetus määratud.

Kui kavatsed stardiraha taotleda, pöördu TE-büroo poole võimalikult varajases etapis.

Alustavale ettevõttele on saadaval ka teisi toetusvorme. Mitmesuguste finantseerimisvõimaluste kohta annab teavet Yritys-Suomi.

Link viib saidilt väljaTyö- ja elinkeinoministeriö

Teavet stardirahast

Vali ettevõtlusvorm

Kui asutad ettevõtte, pead valima ettevõtlusvormi ja ettevõtte nime ning määratlema tegevusala. Kui valid ettevõtlusvormi, arvesta muu hulgas ettevõtte asutajate arvu, kapitalivajaduse, vastutuse ja otsustamisõiguse jagunemise, finantseerimise ja maksudega.

Erinevad ettevõtlusvormid Soomes on ärinimi ehk füüsilisest isikust ettevõtja (toiminimi), täisühing (avoin yhtiö), usaldusühing (kommandiittiyhtiö), aktsiaselts (osakeyhtiö) ja ühistu (osuuskunta).

Kui kaalud, millist ettevõtlusvormi valida, tasub sul kindlasti kasutada ärinõustamist.

Loe täiendavalt InfoFinlandi lehelt Ettevõtte liigid.

Kohalik teave