Siirry sisältöön

Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa

Julkaistu10.08.2023
Suomessa työntekijän oikeudet on kirjattu lakiin ja työehtosopimuksiin. Niissä on sovittu esimerkiksi palkasta, työajoista, lomista ja muista ehdoista. Kun aloitat uudessa työpaikassa, työnantajan kanssa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, johon merkitään kaikki työsuhteen ehdot.

Palkkataso Suomessa

Suomen laki ei määrää vähimmäispalkkaa. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot ovat sopineet vähimmäispalkoista eri alojen työehtosopimuksissa (TES).

Esimerkiksi vuonna 2022 siivoustyössä vähimmäispalkka oli 11,24 euroa/tunti ja talonrakennusalalla 11,26 euroa/tunti. Kokemus ja koulutus nostavat palkkaa.

Palkka ei saa olla pienempi, kuin mitä työehtosopimus määrää. Useimmilla aloilla työnantajan täytyy noudattaa työehtosopimusta. Työehtosopimuksesta käytetään usein lyhennettä TES.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkasta. Lain mukaan palkan pitää olla tavanomainen ja kohtuullinen eli sinun pitää saada samanlaista palkkaa kuin muut samaa työtä tekevät. Voit vertailla palkkoja esimerkiksi internetistä löytyvistä palveluista. Voit myös kysyä lisätietoja alasi palkkatasosta ammattiliitosta.

Jos työssä on koeaika, sen aikana tulee maksaa normaalia palkkaa. Voit tehdä palkattoman harjoittelun vain, jos olet opiskelija ja harjoittelu on osa opintojasi tai olet TE-palvelujen työkokeilussa.

InfoFinlandin sivulta Hintataso Suomessa löydät tietoa hinnoista ja elinkustannuksista Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOikotie.fi

Palkkavertailu

Palkanmaksu

Työstä voidaan maksaa tunti-, viikko- tai kuukausipalkkaa. Jollain aloilla työstä maksetaan urakkapalkkaa, joka perustuu työn tuloksiin. Rahan lisäksi palkkaa voidaan maksaa etuina. Työnantaja voi esimerkiksi antaa käyttöösi puhelimen tai maksaa lounaasi. Näitä kutsutaan luontoiseduiksi.

Työnantajan pitää maksaa palkka pankkitilillesi työsopimuksessa sovittuna päivänä. Yleensä palkka maksetaan kerran kuukaudessa tai kahden viikon välein. Jos palkanmaksupäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä. Palkkaa saa myös sairaus- ja vuosiloman ajalta.

Työnantajan täytyy antaa sinulle palkkalaskelma aina kun saat palkkaa. Tarkista joka kerta, että palkkalaskelman tiedot ovat oikein. Pidä kirjaa omista työtunneistasi, niin tarkistaminen on helpompaa. Palkkalaskelmasta näet, miltä ajalta sinulle on maksettu palkkaa ja kuinka paljon. Palkkalaskelmasta näet myös, kuinka paljon palkastasi on vähennetty veroja ja muita maksuja. Jos työnantaja ei anna sinulle palkkalaskelmaa, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Palkka Suomessa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Tietoa palkanmaksusta

Työaika

Työaika tarkoittaa työhön käytettyä aikaa, jolloin työntekijän täytyy olla työpaikalla tai työnantajan käytettävissä. Suomessa työaikaa säätelevät työaikalaki ja työehtosopimukset.

Työaika vaihtelee eri aloilla. Lain mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työntekijällä on yleensä oikeus kahteen vapaapäivään viikossa.

Joissakin töissä, kuten ravintola-alalla, kuljetusalalla ja hoitolaitoksissa, säännöllinen työaika voidaan järjestää jaksotyönä. Silloin säännöllinen työaika on joko 80 tuntia kahden viikon jaksossa tai 120 tuntia kolmen viikon jaksossa. Ravintola-alalla säännöllinen työaika on enintään 112,5 tuntia kolmessa viikossa. Tarkista työaika oman alasi työehtosopimuksesta.

Liukuva työaika tarkoittaa, että voit itse päättää siitä, mihin aikaan päivässä aloitat ja lopetat työt.

Vuorotyössä työvuorot vaihtelevat, ja voit tehdä töitä esimerkiksi aamuvuorossa, iltavuorossa tai yövuorossa. Työnantajan täytyy tehdä etukäteen työvuorolista ja sinun täytyy saada nähdä se viimeistään viikkoa ennen kuin työviikko alkaa.

Jos työnantaja pyytää sinua tekemään ylityötä eli työtä jota tehdään säännöllisen työajan lisäksi, sinun täytyy saada siitä korotettua palkkaa. Korotus on vähintään 50 %.  Voit sopia työnantajan kanssa myös ylityökorvauksen vaihtamisesta palkalliseen vapaa-aikaan. Jos teet tunnin ylityötä, sinun pitää silloin saada 1,5 h palkallista vapaata. Sinun ei ole pakko suostua tekemään ylitöitä.

Työ voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen. Kokoaikainen työ tarkoittaa, että teet töitä yleensä noin kahdeksan tuntia päivässä ja viisi päivää viikossa. Osa-aikainen työ tarkoittaa, että teet töitä vain osan päivästä tai osan viikosta.

Työsopimuksessa voidaan sopia myös vaihtelevasta työajasta. Silloin ei ole sovittu tarkkaa työaikaa vaan sovittu tuntimäärä voi olla esimerkiksi 10–30 tuntia tai 0–40 tuntia viikossa. Jos työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia tietyn ajanjakson aikana, puhutaan nollatuntisopimuksesta. Silloin työnantaja kutsuu sinut töihin tarpeen mukaan, eikä työnantajan ole pakko antaa sinulle työtunteja. Sinun ei ole myöskään pakko ottaa vastaan tarjottuja työtunteja. Jos et saa työtunteja, et saa palkkaa. Vaihtelevan työajan sopimiselle täytyy olla perusteet ja sitä täytyy päivittää, jos työnantajan työvoiman tarve kasvaa. Jos mahdollista, älä tee nollatuntisopimusta vaan yritä neuvotella työsopimukseen vähimmäistuntimäärä.

Työnantajan on pidettävä kirjaa työntekijän tekemistä työtunneista. Sinulla on oikeus saada työnantajaltasi kopio työaikakirjanpidosta. Sinun kannattaa myös itse pitää kirjaa siitä, kuinka monta työtuntia olet tehnyt. Muista kirjata myös työvuorojen alkamis- ja päättymisajat.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Työaika

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Nollatuntisopimukset

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työaika

Työehtosopimukset

Työehtosopimuksissa sovitaan työehdoista, joita täytyy noudattaa tietyllä alalla. Niissä on sovittu esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista. Sopimuksen solmivat työnantajien ja työntekijöiden liitot. Työehtosopimuksesta käytetään usein lyhennettä TES. Kun työnantajana on kunta tai valtio, noudatetaan virkaehtosopimusta (VES) tai kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Melkein kaikilla aloilla on oma työehtosopimus. Esimerkiksi kaupan alalla, rakennusalalla ja matkailualalla on omat työehtosopimuksensa. Tutustu oman alasi sopimukseen. Se löytyy työpaikaltasi, ammattiliitosta tai internetistä.

Työehtosopimuksessa sovitaan ehdot, joita alalla on vähintään noudatettava. Näitä ehtoja ei saa alittaa työsopimuksessa. Esimerkiksi palkka ei voi olla pienempi kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia työehtosopimusta paremmista ehdoista.

Työehtosopimus sitoo työnantaja- ja työntekijäliittoja sekä niiden jäseniä. Työehtosopimus voi olla myös yleissitova. Yleissitovaa sopimusta pitää kaikkien työnantajien noudattaa, vaikka ne eivät olisi minkään työnantajaliiton jäseniä.

Tutustu myös InfoFinlandin sivuun ammattiliitot.

Työsopimus

Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus, kun aloitat uudessa työssä. Työsopimukseen kirjataan työtehtävät, palkka ja muut ehdot sekä työsuhteen edut kuten lounas- tai puhelinetu.

Työsopimus voi olla myös suullinen. Kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallinen työsopimus. Siitä työntekijä ja työnantaja voivat tarkastaa sovitut asiat, jos työssä tulee riitatilanteita.

Lue työsopimus läpi huolellisesti, ennen kuin allekirjoitat sen. Kysy työnantajalta, jos et ymmärrä jotakin kohtaa. Kun allekirjoitat työsopimuksen, hyväksyt sen ehdot. Lue lisää työsopimuksen tekemisestä InfoFinlandin sivulta Työsopimuksen sisältö.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyösuojeluhallinto

Työsopimuksen tekeminen

Kirjallinen selvitys työnteon ehdoista

Työnantajan täytyy antaa sinulle kirjallinen selvitys työnteon ehdoista, jos ette ole tehneet kirjallista työsopimusta. Selvitystä ei tarvitse antaa, jos työntekijän työaika on keskimäärin enintään kolme tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon pituisen ajanjakson aikana.

Selvitykseen täytyy merkitä

 • työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • työnteon alkamisen ajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste
 • koeaika
 • työntekopaikka
 • työntekijän työtehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan perusteet ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika
 • vakuutuslaitos, jossa työntekijä on vakuutettu eläketurvan, työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Jos et saa selvitystä, pyydä sitä ensin työnantajalta. Voit myös pyytää apua työsuojeluviranomaisilta. Työnantaja voi saada sakkoja, jos hän ei anna selvitystä työntekijälle.

Lähetetty työntekijä

Jos toisessa maassa toimiva työnantaja on lähettänyt sinut Suomeen työskentelemään, olet niin sanottu lähetetty työntekijä. Suomen työskentelyä ja palkkausta koskevat ehdot ja sopimukset koskevat myös lähetettyjä työntekijöitä. Suomessa pitää siis noudattaa Suomen työaika- ja palkkamääräyksiä, vaikka ne olisivat erilaiset kuin lähtömaassasi. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta tai alla olevasta oppaasta voit katsoa, millaiset työolot ja työehdot Suomessa tulee olla.