Siirry sisältöön

Perhevapaat

Julkaistu31.01.2024
Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus pitää perhevapaata eli jäädä hoitamaan lasta kotiin.

Perhevapaita koskevat lait ovat muuttuneet 1.8.22. Jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.22 tai myöhemmin, vanhempien perhevapaita koskevat uudet lait. Jos lapsen laskettu syntymäaika on (ollut) ennen 4.9.22, perhevapaita koskevat vanhat lait. Tällä sivulla on tietoa perhevapaista uusien lakien mukaan. 

Tällä sivulla kerrotaan perhevapaista työntekijöille. Tietoa perhevapaiden ajalta maksettavista etuuksista löydät InfoFinlandin sivulta Taloudellista tukea perheille.

Perhevapaa tarkoittaa:

  • raskausvapaata ja erityisraskausvapaata
  • vanhempainvapaata
  • hoitovapaata

Ilmoita perhevapaasta työnantajallesi viimeistään kaksi kuukautta ennen, kun vapaa alkaa. Jos olet työtön, ilmoita perhevapaasta TE-palveluihin tai kuntasi työllisyyspalveluihin.

Usein työantaja maksaa työntekijälle palkkaa raskausvapaan tai perhevapaan ensimmäisten viikkojen ajalta. Hoitovapaan ajalta palkkaa ei makseta. Perhevapaat voivat kuitenkin olla myös kokonaan palkattomia vapaita. Se, maksetaanko sinulle palkkaa perhevapaan ajalta, riippuu työehtosopimuksestasi. Tarkista asia työnantajaltasi.

Jos sinulla on oikeus Kelan etuuksiin, Kela maksaa sinulle tukea perhevapaiden ajalta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Taloudellista tukea perheille.

Kun perhevapaat päättyvät, sinulla on oikeus palata omaan työhön tai vastaavanlaiseen työhön vanhassa työpaikassa. Sinua ei saa syrjiä eikä irtisanoa raskauden takia.

Suomessa työnantajat ja työntekijät tuntevat perhevapaat, ja niitä käytetään yleisesti.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Perhevapaat

Raskausvapaa

Raskausvapaa kestää 40 arkipäivää. Se alkaa tavallisesti 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymisaikaa. Raskausvapaa pitää aloittaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Jos teet työtä, jossa vauvan terveys tai oma terveytesi vaarantuu, voit jäädä erityisraskausvapaalle heti kun raskaus on todettu.

Kela voi maksaa raskausvapaan ajalta raskausrahaa, jos et saa raskausvapaan ajalta palkkaa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tukea raskauden aikana.

Vanhempainvapaa

Sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt, sinulla on oikeus pitää vanhempainvapaata. Oikeus vanhempainvapaaseen on lapsen molemmilla vanhemmilla.

Vanhempainvapaata voi pitää vain yksi vanhempi kerrallaan. Vanhemmat voivat kuitenkin pitää 18 arkipäivää vanhempainvapaata tai raskaus- ja vanhempainvapaata yhtä aikaa.

Vanhempainvapaa kestää 320 arkipäivää eli noin 14 kuukautta. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, molemmilla on oikeus 160 arkipäivän pituiseen vapaaseen. Vanhempi voi luovuttaa enintään 63 vanhempainvapaapäivää lapsen toiselle vanhemmalle. Henkilöllä, jolle päiviä luovutetaan, on oikeus saada näiltä päiviltä vanhempainvapaata. Yksinhuoltaja voi käyttää kaikki 320 arkipäivää itse.

Jos olet työntekijä, sinulla on oikeus pitää vanhempainvapaa enintään neljässä jaksossa. Yhden jakson pituus pitää olla vähintään 12 arkipäivää. Vanhempainvapaajaksot on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta.

Työntekijä voi olla vanhempainvapaalla myös osa-aikaisesti.

Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainpäivärahaa, jos et saa vanhempainvapaan ajalta palkkaa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen syntymän jälkeen. 

Hoitovapaa

Jos haluat jäädä hoitamaan lasta kotiin vanhempainvapaasi jälkeen, voit jäädä hoitovapaalle. Voit olla hoitovapaalla siihen asti, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan voi aloittaa, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 päivää (noin kuusi kuukautta).

Jos olet työntekijä, sinulla on oikeus enintään kahteen hoitovapaajaksoon. Yhden hoitovapaajakson pitää kestää vähintään kuukausi. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia keskenään useammista tai lyhyemmistä hoitovapaajaksoista.

Hoitovapaan ajalta voit saada Kelasta kotihoidon tukea. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.

Osittainen hoitovapaa

Hoitovapaa voi olla myös osa-aikainen. Työnantaja ja työntekijä sopivat osittaisesta hoitovapaasta. Teet tällöin lyhyempää työaikaa ja saat vastaavasti vähemmän palkkaa. Myös molemmat puolisot voivat olla osittaisella hoitovapaalla esimerkiksi siten, että toinen lyhentää työaikaansa aamusta ja toinen iltapäivästä. Voit olla osittaisella hoitovapaalla siihen asti, kun lapsesi päättää toisen koululuokan.

Voit hakea Kelalta joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaan sekä osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoitamista varten. Joustavaa hoitorahaa ei voi saada sellaisen lapsen hoitoon, joka on täyttänyt kolme vuotta, mutta ei ole vielä koulussa.

Lue lisää joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta InfoFinlandin sivulta Tukea lapsen hoitamiseen kotona.