Siirry sisältöön

Työsopimuksen sisältö

Julkaistu02.12.2022
Kun aloitat uudessa työssä Suomessa, teet työnantajan kanssa tavallisesti kirjallisen työsopimuksen. Työsopimuksessa sovitaan työtehtävät ja palkka sekä muut työhön liittyvät edut ja ehdot. Tältä sivulta löydät tietoa siitä, mitä työsopimus yleensä sisältää.

Työsopimusta tehdään kaksi kappaletta, yksi työntekijälle ja yksi työnantajalle. Työsopimukseen kirjataan tavallisesti ainakin seuraavat asiat:

Työsopimuksen osapuolet

Sekä työnantaja että työntekijä allekirjoittavat työsopimuksen.

Työnteon alkamispäivä

Onko sopimus toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on pääsääntö. Se tarkoittaa, että työ jatkuu, kunnes työntekijä irtisanoutuu tai työnantaja sanoo työntekijän irti. Työnantajalla täytyy olla perusteltu syy työntekijän irtisanomiseen. Hyväksyttävät syyt irtisanomiseen on määritelty työsopimuslaissa. Kun työsopimus on voimassa toistaiseksi, työntekijällä on vakituinen tai pysyvä työpaikka.

Määräaikainen työsopimus tarkoittaa, että työn alkamis- ja loppumisajasta on sovittu. Työsopimus voidaan tehdä määräajaksi, jos siihen on perusteltu syy. Lait ja työehtosopimukset säätelevät tarkkaan, milloin määräaikaisia työsuhteita saa käyttää.

Työsuhde voi olla määräaikainen, jos syynä on esimerkiksi.

  • sijaisuus
  • työharjoittelu
  • projekti
  • kysyntä- tai sesonkihuippu

Jos työsopimus on määräaikainen, se sitoo molempia osapuolia sovitun määräajan, ellei irtisanomismahdollisuudesta ole sovittu. Määräaikainen sopimus voidaan purkaa ainoastaan erittäin painavista syistä.

Koeaika ja sen pituus

Työsuhteen alussa voidaan sopia koeajasta. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta. Koeaikana työntekijä voi arvioida, onko työ hänelle sopivaa, ja työnantaja voi arvioida, onko työntekijä sopiva työhön. Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purkamisen perusteet koeaikana eivät saa olla syrjiviä. Työntekijä saa koeaikana normaalia palkkaa.

Työn tekopaikka

Työtehtävät

Palkka ja palkan maksaminen

Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, työntekijällä on oikeus kohtuulliseen palkkaan. Työnantaja ei saa maksaa työehtosopimusta pienempää palkkaa. Palkka voi sisältää erilaisia lisiä. Tyypillisiä palkan lisiä Suomessa ovat kokemuslisät, ylityölisät ja vuorotyölisät.

Palkkapäivä on tavallisesti kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa. Työnantaja maksaa palkan pankkitilille. Työntekijällä on oikeus saada palkkaerittely jossa lukee, mistä osista palkka muodostuu.

Kun puhutaan palkasta, tarkoitetaan yleensä bruttopalkkaa, josta vähennetään verot ja henkilöstösivukulut. Työntekijälle jäävä palkka on nettopalkka.

Työaika

Sopimukseen on merkittävä säännöllinen työaika. Työajan on oltava työaikalain ja työehtosopimuksen mukainen.

Vuosiloma ja lomaraha

Työntekijällä on oikeus saada loman ajalta samaa palkkaa kuin hän saa työssä ollessaan. Lisäksi maksetaan lomarahaa. Lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimukseen. Kun työsuhde päättyy, työntekijällä on oikeus saada lomakorvausta niiltä päiviltä, joilta hän ei ole työsuhteen päättymiseen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta.

Irtisanomisaika

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy joko työntekijän tai työnantajan irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika on se aika, jonka työntekijä on velvollinen tekemään työtä ennen kuin työ loppuu. Irtisanomisaikana työntekijää koskevat normaalit työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja hän saa normaalia palkkaa. Jos työnantaja sanoo työntekijän irti, hänen täytyy kertoa siihen syy. Työsopimuslaki kertoo hyväksyttävät syyt irtisanomiselle.

Maininta, mitä työehtosopimusta työsopimus noudattaa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Työsopimus ja työsuhde