Siirry sisältöön

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu13.01.2023
Suomalaisessa työelämässä on paljon sääntöjä, joita työntekijän ja työnantajan täytyy noudattaa. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Suomessa työntekijällä on oikeus:

  • työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin vähimmäisehtoihin
  • suojaan, jonka lait ja sopimukset antavat
  • järjestäytymiseen
  • terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön

Työntekijällä on velvollisuus:

  • suorittaa työ huolellisesti
  • noudattaa sovittuja työaikoja
  • noudattaa työnjohdon ohjeita
  • kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
  • pitää liike- ja ammattisalaisuus
  • ottaa huomioon työnantajan etu

Työsuhdeneuvontaa maahanmuuttajille

Jos sinulla on työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, voit ottaa yhteyttä maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan. Neuvontaa antaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK. Voit saada neuvontaa, vaikka et olisi ammattiliiton jäsen. Lakimies vastaa esimerkiksi työsopimukseen, palkkaan tai työaikoihin liittyviin kysymyksiin. Ilmaista neuvontaa saa suomeksi tai englanniksi.

Työsuhdeneuvonta on auki maanantaisin kello 14-17 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 9-11 ja 12-15.

Puhelin: 0800 414 004
Sähköposti: workinfinland(at)sak.fi

Voit soittaa myös työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen neuvontapuhelimeen:

puh. 0295 016 620
ma–pe klo 9–15

Work Help Finland -mobiilisovellus

Voit ladata puhelimeesi Work help Finland -sovelluksen. Se on tarkoitettu Suomeen tuleville ja Suomessa oleville ulkomaalaisille työntekijöille.

Sovelluksesta saat tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Sovelluksen kautta löydät myös apua, jos sinulla on ongelmia työpaikalla tai työnantajan kanssa.

Lait ja sopimukset turvaavat työntekijän oikeudet

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset säätävät, mitkä ovat työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet. Työntekijä- ja työnantajaliitot neuvottelevat keskenään alakohtaiset työehtosopimukset. Lainsäädäntö ja työehtosopimus määrittelevät esimerkiksi vähimmäispalkat, työajat, lomat, sairausajan palkat ja irtisanomisen ehdot.

Lue lisää InfoFinlandin sivuilta Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa ja Työsopimuksen sisältö.

Yhdenvertaisuus

Jokaisella työntekijällä on oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen työnhaussa ja työpaikalla. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä.

Työsopimus

Työsopimus syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön ja työehtosopimuksen mukaan. Työsopimus sitoo molempia osapuolia.

Lue lisää työsopimuksesta InfoFinlandin sivuilta Työsuhteen ehdot ja palkka Suomessa ja Työsopimuksen sisältö.

Vuosiloma

Työntekijällä on Suomessa vuosilomalain mukaan oikeus vuosilomaan tai lomakorvaukseen. Lue oikeudestasi vuosilomaan ja vuosilomapalkkaan InfoFinlandin sivulla Vuosiloma.

Ammattiliitot

Suomessa ammatillinen järjestäytyminen on tavallista eikä Suomessa vainota ammattiyhdistyksissä aktiivisesti toimivia. Voit liittyä oman alasi ammattiliittoon. Liitto pyrkii turvaamaan jäsentensä edut työelämässä.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Ammattiliitot.

Työsuojelu

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta. Työsuojeluhallinto valvoo, että työpaikoilla noudatetaan lain mukaisia työturvallisuusohjeita. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työsuojelu.

Työttömyysturva

Kun pysyvästi Suomessa asuva henkilö jää työttömäksi, hänellä on oikeus saada työttömyysturvaa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työttömyysturva.

Eläke

Maahanmuuttaja, joka on asunut Suomessa riittävän kauan, voi saada eläkettä vanhuuden tai työkyvyttömyyden takia. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Eläke.

Verotus

Kun teet työtä Suomessa, sinun on maksettava veroja. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Verotus.

Työterveyshuolto

Jokaisella työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöilleen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työterveyshuolto.

Perhevapaat

Kun perheeseen syntyy lapsi, äiti tai isä voi lain mukaan jäädä kotiin hoitamaan lasta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Perhevapaat.

Työtodistus

Kun työntekijän työsuhde päättyy, hänellä on oikeus saada työnantajalta kirjallinen työtodistus. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työtodistus.