Siirry sisältöön

Työsuhteen päättyminen

Julkaistu25.04.2024
Onko työsuhteesi päättymässä? Tällä sivulla kerromme, mitä sinun on hyvä ottaa huomioon.

Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet. Työsuhteen päättymisestä on säädetty työsopimuslaissa.

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan eli vakituisen työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista asiallisista ja painavista syistä tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Kun työsuhteesi päättyy, sinulla on oikeus pyytää työnantajaltasi kirjallinen todistus työsuhteesi kestosta ja työtehtäviesi laadusta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Työsopimus ja työsuhteen ehdot.

Työsopimuksen päättyminen

Määräaikaisen työsuhteen päättyminen

Määräaikainen työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää siihen asti, kunnes sovittu määräaika päättyy. Työnantaja ei voi irtisanoa määräaikaista työsopimusta työsuhteen aikana, ellei siitä ole sovittu työsopimuksessa tai myöhemmin työsuhteen aikana. Määräaikainen sopimus velvoittaa myös työntekijää. Määräaikainen työsuhde loppuu sinä päivänä, joka lukee työsopimuksessasi.

Työsuhteen päättyminen koeajalla

Koeaikana työntekijä tai työnantaja voi purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Voit purkaa työsuhteen koeajalla, jos et ole esimerkiksi tyytyväinen työtehtäviin tai työolosuhteisiin. Työnantaja voi purkaa työsuhteen koeajalla esimerkiksi, jos työntekijällä ei ole riittävää ammattitaitoa tähän työhön tai jos työntekijä ei hoida tehtäviään. Työsuhteen purkaminen koeaikana ei saa olla syrjivää tai epäasiallista.

Työsopimuksen purkaminen painavista syistä

Työsopimuksen purkaminen tarkoittaa, että työsopimus loppuu heti. Silloin ei ole irtisanomisaikaa. Muuten työsopimuksen voi purkaa vain, jos siihen on erittäin painava syy. Työnantajalla voi olla painava syy purkaa työsopimus, jos työntekijä ei hoida velvollisuuksiaan tai rikkoo sääntöjä vakavasti, esimerkiksi jos työntekijä varastaa työpaikalta tai tulee töihin humalassa.

Työntekijällä voi olla painava syy purkaa työsopimus, jos työnantaja ei hoida velvollisuuksiaan tai rikkoo sääntöjä vakavasti, esimerkiksi jos työnantaja ei maksa palkkaa tai hän ei huolehdi työturvallisuudesta.

Jos sinulla on työnantajasi kanssa ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi palkkaan tai muihin työsopimuksen tai työehtosopimuksen ehtoihin, löydät lisää tietoa aiheesta InfoFinlandin sivulta Työelämän ongelmat.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Kun työsuhde päättyy

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Ongelmia työnantajan kanssa

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleEly-keskus

Palkkaturva

Irtisanomisajat

Useimmilla aloilla irtisanomisajat on määritelty työehtosopimuksessa. Tarkista siis irtisanomisaika työehtosopimuksesta. Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, irtisanomisajat tulevat laista.

Työsopimuslain mukaan, kun työnantaja irtisanoo työntekijän, irtisanomisaika on

  • 14 päivää, jos työsuhde on kestänyt alle tai tasan vuoden
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on kestänyt 1–4 vuotta
  • 2 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 4–8 vuotta
  • 4 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt 8–12 vuotta
  • 6 kuukautta, jos työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta.

Kun työntekijä irtisanoo työsuhteen, irtisanomisaika on työsopimuslain mukaan

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut alle tai tasan 5 vuotta
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta

Lomautus

Lomautus eli pakkoloma tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää työn ja palkanmaksun. Sinun työsi tekeminen siis loppuu lomautuksen ajaksi, etkä saa siltä ajalta palkkaa. Sinut voidaan lomauttaa, jos työnantajalla ei ole tarpeeksi töitä. Lomauttaminen voi kestää jonkin aikaa, mutta sinun työsuhteesi ei pääty

Sinulla on oikeus saada tieto lomautuksesta henkilökohtaisesti vähintään 14 kalenteripäivää ennen kuin lomautus alkaa. Tämä aika voi olla myös pitempi, jos työehtosopimuksessa on niin sovittu.

Työtodistus

Sinulla on oikeus saada työnantajalta työtodistus työsuhteen päättyessä, kun pyydät sitä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työtodistusta, ellet pyydä sitä.

Työtodistus on tärkeä asiakirja, jossa on mainittu työsuhteen kesto ja työtehtävät. Lisäksi voit pyytää, että todistukseen kirjoitetaan työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työtaidoistasi ja käytöksestäsi. Näitä ei saa kirjoittaa, ellet erikseen pyydä sitä.

Työtodistuksen antamatta jättäminen on laitonta. Jos työnantaja ei anna työtodistusta pyynnöstäsi huolimatta, voit pyytää apua työsuojeluviranomaiselta.

Jos jäät työttömäksi

Jos työsi loppuu ja jäät työttömäksi, sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan. Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota sinulle maksetaan sinä aikana, kun olet työtön. Voit saada työttömyysturvaa myös lomautuksen aikana.

Työttömyysturvan yhtenä ehtona on, että asut Suomessa muun kuin tilapäisen oleskeluluvan perusteella. Muitakin ehtoja on olemassa. Selvitä oikeutesi työttömyyskassastasi tai Kelasta.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Jos jäät työttömäksi.

Jos olet muun kuin EU-maan tai Pohjoismaan kansalainen ja irtisanot työsuhteesi eikä sinulla ole uutta työtä tai muuta perustetta olla Suomessa, oleskeluoikeutesi Suomessa voi päättyä. Uuden työpaikan saa hankkia yleensä vain samalta alalta. Jos vaihdat alaa, sinun pitää hakea uutta oleskelulupaa.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta Työnteko-oikeus Suomessa.