Siirry sisältöön

Muutto pois Suomesta

Julkaistu05.07.2024
Jos muutat pois Suomesta, muista ilmoittaa muutostasi viranomaisille. Muutto toiseen maahan voi vaikuttaa esimerkiksi sosiaaliturvaasi tai oleskelulupaasi.

Muuttoilmoitus viranomaisille

Kun muutat Suomesta ulkomaille, sinun täytyy ilmoittaa muutosta Digi- ja väestötietovirastolle. Voit tehdä muuttoilmoituksen internetissä tai lomakkeella, jonka saat postista tai Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikasta.

Jos muutat pysyvästi pois Suomesta tai oleskelet kaksi vuotta yhtäjaksoisesti ulkomailla, oleskelulupasi peruutetaan. Voit tehdä Maahanmuuttovirastolle hakemuksen, että oleskelulupaa ei peruuteta. Hakemus täytyy tehdä ennen kuin olet oleskellut ulkomailla kaksi vuotta.

Lisätietoa asiasta löydät InfoFinlandin sivulta Voinko menettää oleskeluluvan?

Ulkomaille muutto ja sosiaaliturva

Kun muutat ulkomaille asumaan, sinun täytyy ilmoittaa siitä Kelaan, jos saat Kelasta etuuksia tai jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Jos sinulle maksetaan Kelasta etuuksia, oikeus niihin yleensä säilyy, jos oleskelusi ulkomailla kestää 6 kuukautta tai vähemmän. Silloin ulkomailla oleskeluasi pidetään tilapäisenä, eikä siitä välttämättä tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos oleskelusi ulkomailla kestää 3–6 kuukautta, sinun on hyvä ilmoittaa asiasta Kelaan, jos

  • saat yleistä asumistukea,
  • saat lastenhoidon tukea, tai
  • sinun tarvitsee ostaa reseptilääkkeitä apteekista yli 3 kuukaudeksi.

Jos lähdet töihin EU- tai ETA-maahan, siirryt työskentelymaasi sosiaaliturvaan työn ajaksi, vaikka se kestäisi alle 6 kuukautta. Silloin sinulla ei ole oikeutta Kelan etuuksiin.

Jos muutat ulkomaille yli 6 kuukaudeksi, muuttosi katsotaan vakinaiseksi. Oikeutesi Kelan etuuksiin päättyy silloin muuttoajankohtaan. Joissakin tilanteissa voit kuitenkin säilyttää oikeutesi Kelan etuuksiin, vaikka olisit ulkomailla yli 6 kuukautta.

Kun olet ulkomailla ja sinulla on oikeus Kelan etuuksiin, ilmoita aina Kelaan, jos olosuhteesi muuttuvat. Jos esimerkiksi perhesuhteesi muuttuvat tai jos aloitat työn, tämä voi vaikuttaa siihen, onko sinulla oikeus Kelan etuuksiin.

Lisätietoa Suomen sosiaaliturvasta löydät Kelan internetsivuilta ja InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva.

Pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten vapaaehtoinen paluu

Jos haluat palata takaisin kotimaahasi, voit joissakin tapauksissa saada sitä varten vapaaehtoisen paluun tukea. Tuki on joko rahaa tai palvelua. Rahasumman suuruus riippuu siitä mihin maahan palaat. Palvelu on esimerkiksi sitä, että saat apua asunnon tai työpaikan etsimisessä siitä maasta, jonne palaat.

Voit saada tukea, jos

  • olet turvapaikanhakija ja hakemuksesi käsittely on kesken
  • olet saanut turvapaikkahakemukseesi kielteisen päätöksen
  • olet ihmiskaupan uhri, eikä sinulla ole kotikuntaa Suomessa
  • sinulla on tilapäinen oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi
  • olet saanut tilapäistä suojelua
  • kansainvälisen suojelun asemasi Suomessa on peruutettu tai lakkautettu ja sinut on päätetty karkottaa.

Jos olet vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea omasta vastaanottokeskuksestasi. Jos et ole vastaanottokeskuksen asiakas, voit hakea tukea Maahanmuuttovirastolta.