Siirry sisältöön

Suomen kansalaisuus

Julkaistu26.06.2024
Voit hakea Suomen kansalaisuutta, jos olet asunut Suomessa tarpeeksi pitkään ja muun muassa opetellut paikallisen kielen. Kansalaisuuden voi saada myös vanhemmalta, joka on Suomen kansalainen.

Joissakin tilanteissa kansalaisuuden voi myös saada ilmoituksella. Lisäksi joissakin poikkeustapauksissa kansalaisuuden voi saada Suomessa syntymisen perusteella.

Kansalaisuuden hakeminen

Voit hakea Suomen kansalaisuutta, kun olet täyttänyt 18 vuotta, olet asunut Suomessa vakinaisesti tarpeeksi monta vuotta, sinulla on suomen tai ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito tai vastaavan tasoinen taito suomalaisessa tai suomenruotsalaisessa viittomakielessä, ja henkilöllisyytesi on selvitetty luotettavasti. Lisäksi on myös muita ehtoja, sinun täytyy esimerkiksi selvittää, mistä saat toimeentulosi. Voit hakea kansalaisuutta samalla myös alaikäiselle lapselle, joka on sinun huollossasi.

Jos olet tehnyt jonkin rikoksen tai jos et ole esimerkiksi maksanut verojasi, tämä voi olla este Suomen kansalaisuuden saamiselle.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

Suomen kansalaisuus on eri asia kuin oleskelulupa. Jos vasta suunnittelet muuttoa Suomeen, lue lisää InfoFinlandin sivulta Muutto Suomeen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Suomen kansalaisuus

Lapsen kansalaisuus

Samalla kun haet Suomen kansalaisuutta itsellesi, voit hakea sitä alaikäiselle lapselle, joka on sinun huollossasi. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Miten Suomen kansalaisuutta voi hakea?

Syntyvän lapsen kansalaisuus

Lapsi saa Suomen kansalaisuuden automaattisesti, kun hän syntyy, jos

 • lapsen äiti on Suomen kansalainen,
 • lapsen isä on Suomen kansalainen ja avioliitossa lapsen äidin kanssa,
 • lapsi syntyy Suomessa, hänen isänsä on Suomen kansalainen, ja isyys on vahvistettu, tai
 • lapsi syntyy Suomessa, hänen ei-synnyttänyt äitinsä on Suomen kansalainen, ja ei-synnyttäneen äidin äitiys on vahvistettu 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Lapsi voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksella, jos hän syntyy ulkomailla, hänellä on suomalainen isä tai suomalainen ei-synnyttänyt äiti, ja vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään.

Suomen kansalaisuuden voi saada myös ulkomaalaisten vanhempien lapsi, joka syntyy Suomessa, jos hän ei saa vanhemmiltaan minkään muun valtion kansalaisuutta.

InfoFinlandin sivulla Kun lapsi syntyy Suomessa on lisää tietoa vanhemmille, joiden lapsi syntyy Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Lapsen kansalaisuus

Suomen kansalaisuus ilmoituksella

Suomen kansalaisuuden voi saada nopeammin ja edullisemmin kansalaisuusilmoituksella

 • entinen Suomen kansalainen
 • ulkomailla syntynyt lapsi, jonka vanhemmat eivät ole keskenään naimisissa ja jolla on suomalainen isä tai ei-synnyttänyt äiti
 • 18–22-vuotias henkilö, joka on asunut Suomessa useita vuosia
 • Suomen kansalaisen 12–17-vuotias adoptiolapsi
 • Pohjoismaan kansalainen, joka on asunut Suomessa viisi viime vuotta.

Voit tehdä kansalaisuusilmoituksen verkossa. Täytä lomake Enter Finland -palvelussa. Lisää hakemukseen liitteet. Maksa samalla myös hakemuksen käsittelymaksu. Kun olet täyttänyt ilmoituksen, muista seurata tiliäsi Enter Finland -palvelussa.

Sinulla on kolme kuukautta aikaa käydä tunnistautumassa sen jälkeen, kun olet täyttänyt lomakkeen Enter Finland -palvelussa. Voit tunnistautua Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai ulkomailla Suomen edustustossa. Selvitä ulkoasiainministeriöstä, missä edustustossa voit käydä tunnistautumassa. Varaa aika etukäteen. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja hakemuksen liitteet alkuperäisinä kappaleina.

Jos et voi tai osaa tehdä sähköistä kansalaisuusilmoitusta, voit tehdä ilmoituksen myös paperilomakkeella.

Lisätietoa kansalaisuusilmoituksen tekemisestä löydät Maahanmuuttoviraston internet-sivuilta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleMaahanmuuttovirasto

Kansalaisuusilmoitus

Monikansalaisuus

Suomi hyväksyy monikansalaisuuden eli sen, että sinulla voi olla Suomen kansalaisuuden lisäksi myös toisen valtion kansalaisuus.

Kaikki valtiot eivät kuitenkaan salli monikansalaisuutta. Ennen kun haet Suomen kansalaisuutta, sinun kannattaa selvittää onko monikansalaisuus sallittu myös siinä valtiossa, jonka kansalainen olet. Jos tämä valtio ei salli monikansalaisuutta, voit menettää nykyisen kansalaisuutesi kun saat Suomen kansalaisuuden.

Monikansalaisuudesta voi olla hyötyä, mutta myös haittaa. Kannattaa esimerkiksi varmistaa joutuuko asevelvollisuuden suorittamaan useammassa kansalaisuusvaltiossa vai riittääkö todistus yhdessä maassa suoritetusta asevelvollisuudesta. Monikansalaisuudesta voi olla hyötyä esimerkiksi muutossa maasta toiseen tai työnhaussa.

Maahanmuuttovirasto neuvoo kansalaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Lapsen monikansalaisuus

Lapsella voi olla Suomen ja jonkun toisen maan kansalaisuus. Tämä riippuu siitä, hyväksyykö toinen maa lapsen monikansalaisuuden. Kysy asiasta oman maasi edustustosta.

Voiko Suomen kansalaisuuden menettää?

Voit menettää Suomen kansalaisuuden esimerkiksi seuraavista syistä: 

 • Sinulla on 22 vuotta täyttäessäsi myös toisen valtion kansalaisuus, eikä sinulla ole ollut riittävää yhteyttä Suomeen,
 • olet antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja kansalaisuushakemuksessa tai kansalaisuusilmoituksessa,
 • olet saanut Suomen kansalaisuuden isän kansalaisuuden perusteella, ja isyys kumotaan, tai
 • olet saanut Suomen kansalaisuuden ei-synnyttäneen äidin kansalaisuuden perusteella, ja äitiys kumotaan.