Siirry sisältöön

Asukkaaksi rekisteröityminen

Julkaistu04.04.2024
Kun muutat Suomeen vakinaisesti, sinut rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään. Samalla saat suomalaisen henkilötunnuksen. Jos haluat kotikunnan, yleensä sinun täytyy käydä Digi- ja väestötietovirastossa.

Kaikkien ulkomaalaisten osoitetta ei voida tallentaa väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti voidaan tehdä vain, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät.

Ota myös huomioon, että henkilötunnuksen saaminen ei rekisteröi sinua automaattisesti tietyn paikkakunnan asukkaaksi eli et saa kotikuntaa. Kotikunta voi olla iso kaupunki tai pieni kunta. Tarvitset kotikunnan, jotta voit käyttää hyvinvointialueen, kaupungin tai kunnan palveluita.

Kunnan palveluja ovat esimerkiksi koulut, lasten varhaiskasvatus ja maahan muuttaneiden kotoutumispalvelut. Hyvinvointialueen palveluja ovat terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut.

Suomalainen henkilötunnus

Henkilötunnus on 11 merkkiä pitkä numerosarja, joka muodostuu syntymäpäivän ja sukupuolen perusteella.

Tarvitset henkilötunnuksen, kun asioit esimerkiksi viranomaisten, pankkien ja työnantajan kanssa. Samaa henkilötunnusta ei voi olla kenelläkään muulla. Saat henkilötunnuksen, jos sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Voit saada henkilötunnuksen, jos oleskelet laillisesti Suomessa. Laillinen oleskelu voi perustua esimerkiksi oleskelulupaan, EU:n vapaaseen liikkuvuuteen, viisumiin tai viisumivapauteen. Lisäksi edellytyksenä on, että jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

 • Tarvitset henkilötunnuksen Suomessa tapahtuvan työnteon, opiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi.
 • Perheenjäsenelläsi on jo rekisteröity osoite Suomessa.
 • Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tai oleskelukortin tai rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi Suomeen.

Voit pyytää rekisteröintiä ja henkilötunnusta:

 • Digi- ja väestötietovirastosta
 • verotoimistosta, jos tarvitset henkilötunnuksen verotusta, esimerkiksi verokorttia, varten. Kaikki verotoimistot eivät myönnä henkilötunnuksia. Verohallinnon sivuilta voit tarkistaa, mistä verotoimistosta voit saada henkilötunnuksen.

Myös Maahanmuuttovirasto myöntää yleensä henkilötunnuksen, kun se tekee päätöksen oleskeluluvasta tai EU-kansalaisen oleskeluoikeudesta tai EU-perheenjäsenen oleskeluoikeudesta.

Jos olet saanut henkilötunnuksen Maahanmuuttovirastosta tai Verohallinnolta, mutta haluat, että osoitteesi ja perhesuhdetietosi tallennetaan väestötietojärjestelmään, sinun täytyy pyytää niiden rekisteröintiä Digi- ja väestötietovirastolta.

Osoitteen tallentaminen

Kun henkilötietosi rekisteröidään, samalla sinulle tallennetaan myös osoite. Osoite voi olla tilapäinen, vakinainen tai pelkkä postiosoite.

Tilapäinen osoite

Tilapäinen osoite on voimassa tilapäisesti, ja sinut on rekisteröity asukkaaksi kyseiseen osoitteeseen tietyksi määräajaksi. Tilapäinen osoite on yleensä voimassa yhden vuoden kerrallaan.

Vakinainen osoite ja kotikunta

Kun Digi- ja väestötietovirasto rekisteröi sinulle vakinaisen osoitteen, se rekisteröi sinut asukkaaksi siihen osoitteeseen toistaiseksi. Osoite on voimassa, kunnes teet muuttoilmoituksen toiseen osoitteeseen. Samalla sinulle tallennetaan myös kotikunta Suomessa.

Kun sinulla on kotikunta Suomessa, 

 • sinulla on yleensä oikeus käyttää asuinalueesi tarjoamia palveluja
 • voit saada suomalaisen henkilökortin ja ajokortin 
 • voit käyttää viranomaisten tarjoamia palveluja tai saada rahallisia etuuksia tai tukia.

Sinun kannattaa selvittää, onko sinulla ja muilla perheesi jäsenillä oikeus kotikuntaan Suomessa. Oikeus kotikuntaan Suomessa määräytyy kotikuntalain mukaan. Digi- ja väestötietovirastosta voit selvittää, onko sinulla oikeus kotikuntaan Suomessa.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Kotikunta Suomessa.

Postiosoite

Jos sinulle rekisteröidään postiosoite, sinua ei rekisteröidä asukkaaksi kyseiseen osoitteeseen. Postiosoitetta voidaan käyttää silloin, jos sinulla ei ole pysyvää asuinosoitetta, asut hotellissa tai haluat noutaa postisi postitoimistosta.

Näin rekisteröit henkilötietosi ja osoitteesi

Jos sinulla ei ole henkilötunnusta, sinun täytyy käydä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa.

Jos sinulla on jo henkilötunnus, voit rekisteröidä tilapäisen osoitteen Suomessa, kun teet muuttoilmoituksen postitoimistossa tai internetissä. Muuttoilmoituksella voit ilmoittaa vain osoitteen.

Jos haluat, että Digi- ja väestötietovirasto tallentaa tiedot siviilisäädystäsi (esimerkiksi avioliitostasi) ja perhesuhteistasi, sinun täytyy esittää viralliset todistukset niistä.

Jos haluat, että kotikuntasi tallennetaan väestötietojärjestelmään, yleensä sinun pitää käydä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa. Joissain tapauksissa sitä ei kuitenkaan tarvita. Tarkista Digi- väestötietoviraston internetsivuilta, täytyykö sinun käydä siellä.

Ennen kuin tulet virastoon, varaa aika asiointiin Digi- ja väestötietoviraston internetsivuilta. Ennen virastoon tuloa voit täyttää ulkomaalaisen rekisteröinti -lomakkeen, joka löytyy Digi- ja väestötietoviraston sivuilta. Voit myös täyttää sen palvelupaikassa.

Kun menet Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan, ota mukaasi tilanteesi mukaiset asiakirjat:

 • voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkilökortti
 • oleskelulupakortti tai muu mahdollinen todistus siitä, että oleskelet laillisesti Suomessa
 • unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistus
 • selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai opiskelutodistus)
 • tarvittaessa alkuperäiset, laillistetut ja käännetyt todistukset perhesuhteista ja muut sellaiset asiakirjat, joita Digi- ja väestötietovirasto tarvitsee, kun kirjaa tiedot väestötietojärjestelmään.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Ulkomaalaisen rekisteröinti

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Kotikunta

Muiden tietojen tallentaminen väestötietojärjestelmään

Digi- ja väestötietovirasto rekisteröi sinun perustietosi Suomen väestötietojärjestelmään. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, syntymäpaikka, äidinkieli ja osoite.

Lisäksi sinne voidaan merkitä tietoja esimerkiksi siviilisäädystä, puolisosta, lapsista ja vanhemmista. Jos haluat, että nämä tiedot rekisteröidään Suomen väestötietojärjestelmään, sinun täytyy toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon asiaan liittyvät asiakirjat ja niiden liitteet. Asiakirjan pitää olla alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu sekä tarpeen mukaan laillistettu ja käännetty.

Asiakirjan laillistaminen

Sinun pitää esittää Digi- ja väestötietovirastolle alkuperäinen asiakirja tai kopio, joka on luotettavasti oikeaksi todistettu. Kopion voi luotettavasti oikeaksi todistaa asiakirjan antanut viranomainen itse tai kyseisen maan julkinen notaari.

Asiakirjan täytyy olla laillistettu, jotta Digi- ja väestötietovirasto voi merkitä tietosi väestötietojärjestelmään. Jos maasi on liittynyt Haagin yleissopimukseen, hae asiakirjallesi Apostille-todistus.

Et tarvitse Apostille-todistusta, jos sinulla on yleinen asiakirja, jonka on antanut jonkin EU-maan viranomainen. Yleisen asiakirjan liitteeksi saatat kuitenkin tarvita käännösapuna käytettävää vakiolomaketta. Näistä vakiolomakkeista voit tiedustella tarkemmin sen maan viranomaisilta, josta todistusta haet. Toinen vaihtoehto on, että asiakirjan kääntää virallinen kääntäjä, jonka jokin EU-maa on hyväksynyt.

Huomaa, että asiakirjojen pitää olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Jos asiakirjasi on jollain muulla kielellä, sinun täytyy huolehtia siitä, että se käännetään suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asiakirjan voi käännättää auktorisoidulla kielenkääntäjällä. Jos käännös tehdään ulkomailla, myös käännöksen pitää olla laillistettu.

Jos tarvitset lisää tietoa siitä, miten voit laillistaa asiakirjat, ole yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon tai oman maasi ulkoministeriöön.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Ulkomaisten asiakirjojen laillistaminen