Siirry sisältöön

EU-kansalaiset

Julkaistu02.07.2024
Jos olet EU-maan kansalainen, et tarvitse oleskelulupaa Suomeen. Jos asut Suomessa kauemmin kuin kolme kuukautta, sinun täytyy rekisteröidä oleskeluoikeutesi.

Sama koskee Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia. Voit saapua Suomeen, jos sinulla on voimassa oleva henkilökortti tai passi. Sinulla on oikeus tehdä työtä, toimia yrittäjänä ja opiskella Suomessa yhdenvertaisesti Suomen kansalaisten kanssa. Sinun on itse turvattava toimeentulosi Suomessa.

Voit oleskella Suomessa yhtäjaksoisesti enintään kolme kuukautta rekisteröimättä oleskeluoikeuttasi. Jos haluat jäädä Suomeen ja rekisteröityä asukkaaksi, sinulla täytyy olla työ tai toimiva yritys, opiskelupaikka, perheside tai riittävät varat.

Jos aiot asua Suomessa yli kolme kuukautta, sinun täytyy hakea Maahanmuuttovirastosta EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Hakemus pitää tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä. Jos olet Pohjoismaan (Islanti, Norja, Ruotsi ja Tanska) kansalainen, riittää, että rekisteröit tietosi Digi- ja väestötietovirastoon.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti tai Pohjoismaiden kansalaiset.

Jos muutat Suomeen vakinaisesti vähintään vuodeksi ja haluat kotikunnan, ilmoita muutosta Digi- ja väestötietovirastolle. Jos sinulla on kotikunta Suomessa, sinulla on tavallisesti oikeus käyttää tämän kunnan palveluja.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Kotikunta Suomessa.

Jos aiot asua Suomessa alle vuoden tai et halua kotikuntaa, voit pyytää tilapäisen osoitteen rekisteröintiä väestötietojärjestelmään.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Asukkaaksi rekisteröityminen.

Jos oleskelet Suomessa vähemmän kuin kolme kuukautta yhtäjaksoisesti, sinun ei tarvitse hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Kolme kuukauden oleskelu lasketaan aina siitä, kun olet käynyt Suomen rajojen ulkopuolella.

Töihin Suomeen

 • EU-kansalaisena et tarvitse työlupaa Suomessa. Saat alkaa tehdä töitä heti, kun olet saapunut maahan.
 • Jos työskentelet Suomessa, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja verokortin. Verokorttia voit hakea lähimmästä verotoimistosta, osa verotoimistoista antaa myös henkilötunnuksia. Voit saada henkilötunnuksen myös Digi- ja väestötietovirastosta. Ota mukaan voimassa oleva henkilökortti tai passi sekä työsopimus.
 • Toimita verokortti työnantajallesi. Työnantajasi tarvitsee sitä palkanmaksua ja verotusta varten.
 • Jos työsi Suomessa kestää yli 3 kuukautta, hae EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa tai lähimmässä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Henkilötunnus

Jos tulet ulkomailta Suomeen töihin, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen voit saada:

 • Digi- ja väestötietovirastosta,
 • joistakin verotoimistoista tai
 • Maahanmuuttovirastosta samalla kun rekisteröit EU-kansalaisen oleskeluoikeuden.

Jos olet saanut henkilötunnuksen Maahanmuuttovirastosta tai Verohallinnolta, mutta haluat, että osoitteesi ja perhesuhdetietosi tallennetaan, sinun täytyy pyytää niiden rekisteröintiä Digi- ja väestötietovirastolta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Asukkaaksi rekisteröityminen.

Verokortti ja veronumero

Kaikilla Suomessa töitä tekevillä pitää olla verokortti. Jos olet rakennus- tai telakka-alan työntekijä, tarvitset myös veronumeron. Verokortin ja veronumeron voit saada verotoimistosta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Verokortti.

Työnhaku Suomessa

Jos olet EU-maan kansalainen, voit tulla Suomeen hakemaan töitä kohtuulliseksi ajaksi.

Työnhaun perusteella et voi rekisteröityä asukkaaksi Suomessa etkä hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Jotta voit jäädä asumaan Suomeen, sinulla pitää olla työpaikka tai muu edellä mainittu syy sekä riittävät varat elämiseen.

Jos sinulla on oikeus työttömyyskorvaukseen kotimaassasi, sitä voidaan tilapäisesti maksaa sinulle myös Suomeen. Työttömyyskorvauksen maksamista Suomeen voit anoa lomakkeella E303 tai U2. Lomakkeen saat oman maasi työvoimaviranomaisilta.

Jos tulet Suomeen hakemaan töitä, et tavallisesti voi saada työttömyyskorvausta Suomesta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Töitä Suomesta.

Töihin Suomeen -opas

Suomi.fi -sivustolla on opas töihin Suomeen muuttavalle. Oppaassa kerrotaan, mitä asioita sinun pitää hoitaa, kun muutat Suomeen töihin.

Yrittäjäksi Suomeen

 • EU-kansalaisena voit perustaa Suomessa yrityksen, jos sinulla on pysyvä asuinpaikka jossakin Euroopan talousalueen (ETA) maassa. Myös ulkomainen yritys voi aloittaa yritystoiminnan Suomessa.
 • Tee perustamisilmoitus yritystoiminnan aloittamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ja Verohallintoon.
 • Jos oleskelusi Suomessa kestää yli 3 kuukautta, hae EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa tai lähimmässä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Perustamisilmoitus

Kun rekisteröit yrityksesi ensimmäistä kertaa, sinun pitää täyttää perustamisilmoitus ja toimittaa tarvittavat liitteet. Voit ilmoittaa tiedot yrityksestä Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin yhdellä y-lomakkeella. Perustamisilmoituksen liitteeksi voidaan tarvita myös kotivaltion viranomaisen antama suomalaista kaupparekisteriotetta vastaava ote.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Yrityksen perustaminen Suomessa.

Opiskelemaan Suomeen

 • EU-kansalaisena voit hakeutua opiskelemaan Suomessa hyväksyttyyn oppilaitokseen.
 • Jos opiskelusi Suomessa kestää yli 3 kuukautta, hae EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa tai lähimmässä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Jos oleskelet Suomessa vähemmän kuin kolme kuukautta yhtäjaksoisesti, sinun ei tarvitse hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Kolmen kuukauden oleskelu lasketaan aina siitä, kun olet käynyt Suomen rajojen ulkopuolella. Tämä sääntö koske esimerkiksi vaihto-opiskelijaa, joka opiskelee Suomessa vain lyhyen jakson (esimerkiksi neljä kuukautta). Jos poistut välillä Suomesta etkä viivy maassa yhtäjaksoisesti kolmea kuukautta, silloin sinun ei tarvitse hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Tässä tapauksessa hae itsellesi suomalainen henkilötunnus ja ilmoita osoitetiedot Digi- ja väestötietovirastolle.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta: Ulkomaalainen opiskelija Suomessa.

Perheenjäsen Suomessa

 • Jos olet EU-kansalainen ja muutat Suomeen perheenjäsenen luokse asumaan, sinun täytyy hakea EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä perhesiteen perusteella Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.
 • Jos et ole EU-kansalainen, mutta Suomessa asuva perheenjäsenesi on EU-kansalainen, tarvitset EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortin. Hae sitä Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelussa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Perheenjäsen tai muu omainen voi olla:

 • aviopuoliso
 • avopuoliso, jonka kanssa olet asunut yhdessä vähintään kaksi vuotta tai jonka kanssa sinulla on yhteisessä huollossa oleva lapsi
 • huollettavana oleva alle 21-vuotias lapsi, lapsenlapsi
 • aviopuolison huollettavana oleva alle 21-vuotias lapsi, lapsenlapsi
 • huollettavana oleva vanhempi, isovanhempi
 • aviopuolison huollettavana oleva vanhempi, isovanhempi
 • alle 21-vuotiaan lapsen vanhempi

Jos olet muu omainen, liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

 • todistus siitä, että tarvitset jonkun huolehtimaan sinusta, esimerkiksi asiakirja, joka liittyy terveydentilaasi, avuntarpeeseen sekä omaiselta saatuun taloudelliseen tukeen. Voit lähettää lisäksi selvitystä yhdessä asumisesta omaisesi kanssa lähtömaassasi.
 • asiakirja perhesuhteesta (muu kuin Pohjoismaan tai EU-maan myöntämä todistus pitää laillistaa).

Myös lapselle, joka syntyy Suomessa ja josta tulee jonkun EU-maan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, täytyy hakea oleskeluoikeuden rekisteröintiä. Rekisteröintiä pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.

Lue lisää aiheesta InfoFinlandin sivulta: Kun lapsi syntyy Suomessa.

Kun muutat Suomeen perhesiteen perusteella, sinulla on rajaton työnteko-oikeus ja oikeus opiskella Suomessa.

Lyhyt oleskelu Suomessa

EU-kansalaisena voit saapua Suomeen, jos sinulla on passi tai henkilökortti etkä ole maahantulokiellossa.

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti, voit saada suomalaisen henkilötunnuksen, jos tarvitset sitä esimerkiksi työn takia. Voit hakea henkilötunnuksen ja samalla rekisteröidä tilapäisen asumisen lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai verotoimistossa. Ota mukaan voimassa oleva henkilökortti tai passi.

Jos tilapäinen oleskelu jatkuu yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta, tarvitset myös Euroopan Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintitodistuksen.

Lue lisää aiheesta: EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti.

Jos asut Suomessa tilapäisesti, sinulle ei rekisteröidä kotikuntaa Suomessa eikä sinulla ole samoja oikeuksia kuin Suomessa vakinaisesti asuvalla henkilöllä.

Matkailu Suomessa

Jos olet EU-maan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen ja haluat matkustaa Suomeen lyhyeksi aikaa, tulla esimerkiksi lomamatkalle, liikematkalle tai vierailulle sukulaisten luokse, et tarvitse viisumia. Voit saapua Suomeen, jos sinulla on voimassa oleva henkilökortti tai passi.

Jos olet Suomessa matkailijana ja joudut vaikeaan tilanteeseen, ota yhteys kotimaasi edustustoon. Edustusto voi avustaa sinua, jos olet joutunut onnettomuuteen, sairastunut tai joutunut rikoksen uhriksi. Edustusto voi myös myöntää sinulle uuden passin, jos passisi on kadonnut tai varastettu.