Siirry sisältöön

Tärkeitä viranomaisia

Julkaistu15.02.2024

Maahanmuuttovirasto

Kun muutat Suomeen, sinun täytyy hakea Maahanmuuttovirastolta eli Migriltä oleskelulupaa tai rekisteröidä oleskeluoikeutesi. Oleskeluluvan tarve riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet sekä siitä, miksi ja miten pitkäksi ajaksi olet tulossa Suomeen. Maahanmuuttovirasto käsittelee myös turvapaikkahakemukset ja kansalaisuushakemukset.

Suomen edustustot ulkomailla

Suomen edustustot ulkomailla

 • ottavat vastaan oleskelulupahakemuksia Suomeen
 • myöntävät viisumeja Suomeen
 • palvelevat ulkomailla asuvia suomalaisia, kun heidän täytyy hoitaa asioita Suomen viranomaisten kanssa, esimerkiksi hakea uutta passia
 • auttavat Suomen kansalaisia, jotka ovat joutuneet hätätilanteeseen ulkomailla

Ulkoministeriön sivuilla on lista Suomen edustustoista ulkomailla.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleUlkoasiainministeriö

Suomen edustustot ulkomailla

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto, DVV, vastaa Suomen väestötietojärjestelmästä, johon merkitään tiedot henkilöistä, jotka asuvat Suomessa. Jos muutat ulkomailta Suomeen, Suomen sisällä tai pois Suomesta, sinun täytyy tehdä ilmoitus Digi- ja väestötietovirastoon. Voit hakea virastosta henkilötunnusta, jos et ole saanut sitä Maahanmuuttovirastosta tai verotoimistosta. Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikoissa hoidetaan myös muun muassa siviilivihkimiset ja julkisen notaarin palvelut. Voit asioida monissa palveluissa sähköisesti.

Digi- ja väestötietovirastolla on palvelupaikkoja eri puolilla Suomea.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Tietoa Digi- ja väestötietovirastosta

Verohallinto

Verohallinnon eli Veron toimistosta saat verokortin, voit muuttaa veroprosenttiasi tai kysyä asioista, jotka liittyvät verotukseen.

Veron OmaVero-verkkopalvelussa voit hoitaa monia veroasioita sähköisesti, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Voit esimerkiksi tilata uuden verokortin tai tarkistaa veroilmoituksen.

Kela

Kansaneläkelaitos eli Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Voit saada Kelan rahallista tukea silloin, kun muut tulot jäävät pieniksi.

Kelan tukia ovat esimerkiksi

 • asumistuki
 • tuet, jotka liittyvät sairastamiseen tai vammaisuuteen
 • työttömyysturva
 • opiskelijan tuet
 • lapsiperheiden tuet
 • kansaneläke, takuueläke ja muut eläkkeellä olevien tuet
 • toimeentulotuki

InfoFinlandin sivulta Suomen sosiaaliturva löydät tietoa siitä, kuka voi saada Kelan tukia.

Työ- ja elinkeinotoimisto

Työ- ja elinkeinotoimiston eli TE-toimiston palveluita ovat esimerkiksi

 • työnvälitys
 • työvoimakoulutus
 • palvelut yrittäjälle
 • ammatinvalinnanohjaus

TE-toimistot myös tekevät kotoutumissuunnitelmia maahanmuuttaneille, jotka ovat TE-toimiston asiakkaita. TE-toimistojen kautta on mahdollista hakea esimerkiksi suomen kielen kurssille. TE-toimistosta saa tietoa avoimista työpaikoista. Toimiston asiakkaiden on mahdollista hakea työttömyysturvaa Kelasta ja työttömyyskassoista.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinotoimistot

Työsuojeluviranomainen

Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantajat noudattavat työsuojelua koskevia säädöksiä. Lisäksi se antaa neuvontaa työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvontaa voivat saada sekä työntekijät että työnantajat. Työsuojeluviranomainen ei kerro työnantajalle, että olet ottanut yhteyttä, ellet anna siihen kirjallista lupaa.

Hyvinvointialue

Hyvinvointialueet järjestävät julkiset terveys- ja sosiaalipalvelut, paitsi Helsingissä, jossa palveluista vastaa Helsingin kaupunki. Kaikki muut kunnat kuuluvat johonkin hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueen palveluita ovat muun muassa

 • perusterveydenhuolto
 • sairaalapalvelut
 • hammashoito
 • äitiys- ja lastenneuvola
 • lasten ja perheiden palvelut
 • vammaisten ihmisten palvelut
 • kansainvälistä suojelua saavien palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • täydentävä toimeentulotuki

Kaikilla hyvinvointialueilla on kiireisiä sairaustapauksia varten päivystys, joka on auki silloin kun terveysasemat ovat kiinni. Myös sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saa apua kaikkina kellonaikoina.

Poliisi

Poliisin tehtäviin kuuluu yhteiskunnan järjestyksen ja turvallisuuden takaaminen sekä rikosten estäminen ja selvittäminen. Lisäksi poliisi myöntää Suomen passeja, henkilökortteja ja ulkomaalaisen henkilökortteja.

Jos tarvitset nopeasti poliisin apua, soita hätänumeroon 112. Hätänumeroon voit soittaa vain kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki, terveys, omaisuus tai ympäristö on vaarassa.

Rikosilmoitus

Jokaisella on oikeus tehdä poliisille ilmoitus tapahtuneesta rikoksesta eli rikosilmoitus. Rikoksesta voi ilmoittaa poliisille missä tahansa, rikoksen tapahtumapaikasta riippumatta. Voit tehdä rikosilmoituksen:

 • paikan päällä poliisilaitoksella rikosilmoitusten vastaanoton aukioloaikoina tai
 • sähköisesti poliisin internet-sivuilla.

Poliisi ei ota vastaan rikosilmoituksia puhelimitse, jos kyse on vähäisestä rikoksesta, etkä tarvitse kiireesti poliisin apua.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu, YVV, on viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Valtuutettu seuraa ja edistää ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa ohjeita, neuvoja ja suosituksia sekä auttaa löytämään sovinnon tapauksissa, jotka koskevat syrjintää.

Ulkomaiden edustustot Suomessa

Useilla mailla on suurlähetystö tai konsulaatti Suomessa. Suurlähetystöt ovat Helsingissä. Joillakin mailla on myös konsulaatteja muissa kaupungeissa. Ota yhteyttä oman maasi edustustoon, jos sinun täytyy hoitaa asioita oman maasi viranomaisten kanssa.