Siirry sisältöön

Ruotsin kieli Suomessa

Julkaistu12.04.2024
Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Suomea puhuu äidinkielenään noin 87 prosenttia suomalaisista. Ruotsia puhuu äidinkielenään noin 5 prosenttia suomalaisista. Ruotsia puhutaan eniten Suomen länsi- ja etelärannikolla.

Ruotsin kieli, jota puhutaan Suomessa, on suomenruotsia. Sitä äännetään jonkin verran eri tavalla kuin sitä ruotsia, jota puhutaan Ruotsissa.

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, tarvitset todistuksen riittävästä suomen tai ruotsin kielen taidosta. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Virallinen todistus kielitaidosta.

Voit käyttää ruotsin kieltä valtion viranomaisten, esimerkiksi Kelan tai TE-toimiston kanssa. Ilmoita asiointikieli Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa, kun rekisteröidyt asukkaaksi. Voit myös vaihtaa asiointikieltä myöhemmin.

Kunnat voivat Suomessa olla joko yksikielisiä tai kaksikielisiä. Suurin osa Suomen kunnista on suomenkielisiä. Kaksikielisiä kuntia on etelä- ja länsirannikolla. Jos kotikuntasi on kaksikielinen, voit käyttää ruotsin kieltä myös kunnan palveluissa, esimerkiksi terveysasemalla.

Kotoutuminen ruotsin kielellä

Ruotsinkielinen kotoutuminen voi olla sinulle hyvä vaihtoehto esimerkiksi jos:

  • Asut alueella, jossa on paljon ruotsinkielisiä.
  • Sinulla on ruotsinkielisiä perheenjäseniä tai sukulaisia.
  • Osaat jo jonkin verran ruotsin kieltä.

Ruotsin kielen taidosta voi olla hyötyä, kun etsit töitä. Huomioi kuitenkin, että useimmissa työpaikoissa vaaditaan suomen kielen taitoa. Vaikka valitset ruotsinkielisen kotoutumiskoulutuksen, sinun kannattaa jossain vaiheessa opiskella myös suomen kieltä.

Joissakin kunnissa voit osallistua ruotsinkieliseen kotoutumiskoulutukseen. Jos et pääse ruotsinkieliseen kotoutumiskoulutukseen, voit joissain tapauksissa saada tukea omaehtoiseen ruotsin kielen opiskeluun, jos siitä on sovittu kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmassasi. Kysy ruotsinkielisestä kotoutumisesta, kun sinulle tehdään alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Lain mukaan sinulla on oikeus valita kotoutumiskieleksi suomi tai ruotsi.

Lue lisää kotoutumispalveluista InfoFinlandin sivulta: Kotoutuminen Suomeen.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleTyö- ja elinkeinoministeriö

Tietoa ruotsinkielisestä kotoutumisesta

Kieliopinnot työvoimakoulutuksena

Voit opiskella ruotsin kieltä myös työvoimakoulutuksena, jos olet työ- ja elinkeinotoimiston asiakas. Kysy lisätietoa omasta TE-toimistostasi.

Lasten varhaiskasvatus ja koulutus

Suomessa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kieli on yleensä suomi tai ruotsi. Jos haluat, että lapsesi osallistuu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen, esikouluun tai peruskouluun, kysy mahdollisuuksista oman kunnan neuvonnasta.

Jotkut kunnat järjestävät perusopetukseen valmistavaa opetusta sellaisille oppilaille, joiden kielitaito ei ole vielä tarpeeksi hyvä tavalliseen opetukseen. Kysy omasta kunnastasi, järjestetäänkö siellä valmistavaa opetusta ruotsin kielellä.

Jos lapsen äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kunta voi järjestää lapselle oman äidinkielen opetusta. Jos lapsi käy ruotsinkielistä koulua, hän voi opiskella ruotsia toisena kielenä.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Suomalainen koulutusjärjestelmä.

Lukio ja ammattikoulu

Peruskoulun jälkeen voit opiskella lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Ruotsinkielisiä ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita on ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa sekä joissakin suomenkielisissä kunnissa.

Jotkut lukiot ja ammatilliset oppilaitokset järjestävät tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Valmentavassa koulutuksessa saat tietoja ja taitoja, joita tarvitset jatko-opinnoissa. Voit myös parantaa kielitaitoasi.

Voit etsiä ruotsinkielistä lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta Opintopolku.fi-palvelusta.

Lue lisää valmistavasta koulutuksesta sivuilta Ammatillinen koulutus ja Lukio.

Korkeakoulutus

Suomessa on ruotsinkielisiä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Lisäksi on muutamia kaksikielisiä yliopistoja, joissa voi opiskella ruotsiksi.

Voit etsiä ruotsinkielistä korkeakoulutusta Opintopolku.fi-palvelusta.

Missä voin opiskella ruotsin kieltä?

Voit opiskella ruotsin kieltä esimerkiksi kansalaisopistoissa, työväenopistoissa, kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa. Kysy ruotsin kielen opinnoista oman paikkakuntasi koulutuksenjärjestäjiltä tai oman kuntasi neuvontapalveluista. Kielibuusti.fi-sivustolta löydät ruotsin kielen kurssien järjestäjät kartalta.

Pääkaupunkiseudun ruotsin kielen kursseista on tietoa Finnishcourses.fi-palvelussa.

Lue lisää erilaisista koulutuksen järjestäjistä sivulta: Opiskelu harrastuksena.

Ruotsin kieltä internetissä

Sovellukset

Voit opetella ruotsin kieltä sovelluksilla, joita voit ladata omaan puhelimeesi tai tabletille. Etsi ruotsin kielen sovelluksia omasta sovelluskaupastasi (esimerkiksi Google Play ja App Store) hakusanoilla ”learn Swedish”, ”Swedish language”, ”lär dig svenska” tai ”svenska”. Osa sovelluksista on maksullisia.

Harjoituksia ja kursseja verkossa

Verkosta löydät eritasoisia ruotsin kielen kursseja. Verkossa on mahdollista esimerkiksi tehdä harjoituksia ja pelata pelejä, opiskella kielioppia ja sanastoa sekä lukea tekstejä.