Siirry sisältöön

Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet

Julkaistu21.06.2023
Aviopuolisot ovat keskenään yhdenvertaiset. Heidän pitää avioliitossa osoittaa keskinäistä luottamusta sekä toimia yhdessä perheen hyväksi.

Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää, haluaako hän käydä töissä tai osallistua yhteiskunnalliseen ja muuhun toimintaan perheen ulkopuolella.

Lue vanhempien velvollisuuksista lapsia kohtaan InfoFinlandin sivulta Lasten kasvatus Suomessa.

Puolisoiden elatusvelvollisuus

Kummankin puolison täytyy kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Jos toinen puoliso ei käy töissä, varakkaamman puolison on kustannettava esimerkiksi ruoka ja vaatteet.

Lapset avioliitossa

Kun naimisissa oleva nainen saa lapsen, merkitään naisen aviomies automaattisesti lapsen isäksi väestötietojärjestelmään. Molemmat vanhemmat merkitään lapsen huoltajiksi.

Aviopuolisot voivat adoptoida lapsen yhdessä. Adoptiosta säädetään adoptiolaissa. Jos olet kiinnostunut adoptiosta, kysy lisätietoja oman alueesi perheoikeudellisista palveluista.

Omaisuus

Se omaisuus, joka puolisolla on, kun hän solmii avioliiton tai jonka hän hankkii avioliiton aikana, kuuluu hänelle. Puolisot voivat hankkia omaisuutta myös yhteiseen omistukseen. Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos avioliitto päättyy eroon, koko puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan tasan puolisoiden kesken. Jos avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, puolisoiden yhteenlaskettu omaisuus jaetaan kuolleen puolison perillisten ja eloon jääneen puolison kesken. Avio-oikeutta ei voi kumota testamentilla. Jos puolisot ovat tehneet avioehdon, omaisuus jaetaan avioerotilanteessa ja toisen puolison kuoltua avioehtosopimuksen mukaan.

Lue lisää omaisuudesta avioliitossa ja avioehtosopimuksesta InfoFinlandin sivuilta Naimisiin Suomessa, muistilista.

Velka

Kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, jonka hän on ottanut ennen avioliittoa tai sen aikana. Jos toinen puoliso on ottanut velkaa perheen elatusta varten, esimerkiksi ruokaostoksiin, silloin molemmat puolisot vastaavat tästä velasta. Puolisot voivat halutessaan ottaa yhdessä velkaa, jolloin he myös vastaavat velan takaisin maksusta yhdessä.

Yhteinen asunto

Toinen aviopuoliso ei voi myydä ilman toisen lupaa perheen yhteistä asuntoa tai siihen kuuluvaa irtaimistoa, esimerkiksi huonekaluja. 

Ongelmia avioliitossa?

Jos sinulla on parisuhteeseen liittyviä ongelmia, voit hakea apua esimerkiksi oman alueesi perheneuvolasta tai sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

InfoFinlandin sivulta Ongelmat perheessä löydät tietoa siitä, mitä voit tehdä, jos puolisosi käyttää väkivaltaa tai uhkaa sillä.

Joskus avioliitto voi päättyä eroon. Lue aiheesta InfoFinlandin sivulta Avioero

Monet järjestöt ja seurakunnat järjestävät tukiryhmätoimintaa niille, jotka ovat eronneet. Lisää tietoa saat esimerkiksi Väestöliiton ja Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksen sivuilta.

Kun avioliitto päättyy, voitte sopia yhdessä, miten jaatte omaisuuden ja velat. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Omaisuus avioerossa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen evankelis-luterilainen kirkko

Tietoa kirkon perheneuvonnasta

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleVäestöliitto

Tukea avioerossa

Perheenjäsenen kuolema

Miten pitää toimia ja mistä saa apua, kun perheenjäsen kuolee? Lue aiheesta InfoFinlandin sivuilta Kun läheinen kuolee Suomessa.