Siirry sisältöön

Naimisiin Suomessa, muistilista

Julkaistu06.02.2024
Oletko menossa naimisiin? Tältä sivulta löydät tietoa avioliiton esteiden tutkinnasta, sukunimen päättämisestä, vihkitavasta ja avioehdosta.

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen avioliittoa täytyy tehdä avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnassa viranomaiset selvittävät, onko avioliitolle Suomen lain mukaan esteitä.

Voit pyytää esteiden tutkintaa mistä tahansa Digi- ja väestötietovirastosta. Tutkintaa pitää itse pyytää kirjallisesti tätä koskevalla lomakkeella. Tutkinta kestää vähintään viikon. Kun tutkinta on valmis, saat siitä todistuksen. Todistus on voimassa neljä kuukautta. Tutkintatodistus täytyy olla mukana vihkitilaisuudessa.

Digi- ja väestötietovirasto tutkii avioliiton esteet niiden tietojen perusteella, jotka on rekisteröity Suomen väestötietojärjestelmään. Jos tietoa siviilisäädystäsi ei ole Suomen väestötietojärjestelmässä, sinun täytyy toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon siviilisäätytodistus kotimaasi viranomaiselta. Voit hankkia todistuksen myös kotimaasi suurlähetystöstä tai konsulaatista Suomessa.

Jos kumpikaan puolisoista ei ole Suomen kansalainen eikä asu Suomessa, heidän täytyy siviilisäätytodistusten lisäksi toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon selvitys siitä, että heidän kotimaansa laki sallii naimisiin menemisen Suomessa.

Huomaa, että esteiden tutkinta voi kestää useita viikkoja, jos sitä varten tarvitaan todistuksia muista maista.

Todistusten laillistaminen ja käännättäminen

Ulkomaiset todistukset täytyy tavallisesti laillistaa ja käännättää joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Mahdollista käännöstä ei tarvitse laillistaa.

Pohjoismaan tai EU-maan viranomaisen antamia todistuksia ei tarvitse laillistaa. Myöskään Suomessa sijaitsevan suurlähetystön tai konsulaatin antamaa todistusta ei tarvitse laillistaa.

Jos todistuksen on antanut EU-maan viranomainen ja siihen on liitetty lomake EU 2016/1191, todistusta ei tarvitse käännättää.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta

Sukunimestä päättäminen

Suomessa puolisot voivat muuttaa sukunimeään, kun he menevät naimisiin.

Kun menet naimisiin, voit

  • säilyttää nykyisen sukunimesi
  • ottaa puolisosi sukunimen tai
  • muodostaa sukunimistänne sukunimiyhdistelmän.

Molemmat sukunimet näkyvät sukunimiyhdistelmässä, esimerkiksi Virtanen-Smith. Nimet voidaan myös kirjoittaa erikseen ilman väliviivaa.

Puolisot voivat hakea yhteiseksi sukunimekseen myös kokonaan uuden nimen. Uutta sukunimeä pitää hakea Digi- ja väestötietovirastosta. Hakemus on maksullinen.

Sukunimeksi ei voi valita nimeä, jonka toinen puoliso on saanut aikaisemman avioliiton perusteella.

Valitse sukunimi yhdessä puolisosi kanssa jo silloin, kun pyydät avioliiton esteiden tutkintaa. Jos haluat muuttaa sukunimeäsi, ilmoita asiasta Digi- ja väestötietovirastoon. Lomakkeen saa Digi- ja väestötietovirastosta tai Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Sukunimen muuttaminen

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus on vapaaehtoinen. Avioehtosopimuksella voidaan sulkea osittain tai kokonaan pois puolisoiden avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen, jos he eroavat tai toinen puoliso kuolee. Avioehtosopimus voidaan tehdä ennen avioliittoa tai sen aikana. Molempien puolisoiden täytyy allekirjoittaa avioehtosopimus ja kahden esteettömän todistajan täytyy todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Avioehtosopimus täytyy rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon, jotta se tulee voimaan.

Lisätietoa aviopuolisoiden omaisuudesta löydät InfoFinlandin sivulta Aviopuolisoiden oikeudet ja velvollisuudet.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Avioehtosopimus

Vihkimistavan valinta

Siviilivihkiminen tapahtuu Digi- ja väestötietovirastossa tai käräjäoikeudessa. Uskonnollinen vihkiminen tapahtuu kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa, jolla on oikeus vihkiä avioliittoon.

Molempien puolisoiden täytyy olla paikalla vihkimistilaisuudessa. Lisäksi paikalla täytyy olla vähintään kaksi todistajaa, jotka ovat täyttäneet 15-vuotta.

Siviilivihkiminen

Varaa vihkimisaika Digi- ja väestötietovirastosta tai käräjäoikeudesta hyvissä ajoin ennen hääpäivää. Siviilivihkiminen on maksuton, jos se tehdään Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden tiloissa virka-aikana. Vihkiminen voidaan tehdä myös muualla, esimerkiksi kotona tai juhlatiloissa. Silloin siitä peritään maksu. Siviilivihkimiseen on oikeus jokaisella, myös niillä, jotka kuuluvat johonkin uskontokuntaan.

Uskonnollinen vihkiminen

Jokainen uskonnollinen yhdyskunta määrää itse, mitä ehtoja vihkimiseen liittyy ja millainen tilaisuus vihkiminen on. Jos haluat uskonnollisen vihkimisen, sovi siitä kyseisen uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleDigi- ja väestötietovirasto

Vihkiminen