Siirry sisältöön

Ammatillinen koulutus

Julkaistu17.06.2024
Ammatillinen koulutus on hyvin käytännönläheistä ja antaa opiskelijalle työelämässä tarvittavaa osaamista. Koulutus on tarkoitettu niin perusopetuksen päättäville nuorille kuin aikuisille, jotka ovat jo työelämässä. Ammatillisen koulutuksen jälkeen voit mennä töihin tai pyrkiä korkeakouluun.

Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella seuraavia aloja:

 • kasvatus
 • humanistiset ja taidealat
 • yhteiskunnalliset alat
 • kauppa ja hallinto
 • luonnontieteet
 • tekniikka
 • maa- ja metsätalous
 • terveys- ja hyvinvointi
 • palvelualat.

Ammatillisen koulutuksen lisäksi voit hakea peruskoulun jälkeen myös lukioon. Voit myös suorittaa kaksoistutkinnon ja opiskella samaan aikaan ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Lue lisää lukioista InfoFinlandin sivulta Lukio.

Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa

Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan, mitä osaamista sinulla jo on sekä mitä ja miten opiskelet lisää. Suunnitelmaan merkitään myös, mitä tukea tarvitset opintojesi aikana.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelu on joustavaa. Etenet omaan tahtiisi ja opiskeluaikaasi vaikuttaa esimerkiksi se, onko sinulla aikaisemmin hankittua osaamista ja miten nopeasti opit uusia asioita. Voit suorittaa opintoja eri tavoilla ja erilaisissa ympäristöissä. Voit opiskella esimerkiksi työpaikalla, oppilaitoksessa tai verkossa. Voit suorittaa koko tutkinnon tai vain osia tutkinnosta.

Ammatillisessa koulutuksessa osoitat osaamisesi ja suoritat tutkinnon osia pääosin näytöissä. Näytöissä teet käytännön työtehtäviä aidoissa tilanteissa työpaikalla. Kaksi arvioijaa arvioi, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetushallitus

Tietoa näytöstä

Ammatilliseen koulutukseen hakeminen

Voit hakea ammatilliseen koulutukseen Suomessa, kun olet suorittanut peruskoulun oppimäärän tai sinulla on muilla tavoilla hankitut vastaavat valmiudet. Koulutuksen järjestäjä arvioi riittävätkö hakijan edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Ammatilliseen perustutkintoon voit hakea jatkuvassa haussa läpi vuoden tai toisen asteen yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka valmistuvat peruskoulusta. Ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon haetaan aina jatkuvan haun kautta.

Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Ammatilliset tutkinnot

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa alalla vaadittavat perustaidot. Peruskoulupohjainen koulutus kestää noin kolme vuotta. Kaikkiin perustutkintoihin kuuluu joitakin yhteisiä opintoja kuten viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Ammattitutkinto

Ammattitutkinto on perustutkintoa syvällisempi. Se suoritetaan yleensä työn ohessa tai oppisopimuksella. Hae opiskelemaan ammattitutkintoa, jos sinulla on jo alan peruskoulutus tai työssä hankittua osaamista.

Erikoisammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnossa hankit entistä syvällisempää osaamista. Erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa alan vaativimmat työt. Voit hakea erikoisammattitutkintoon, jos sinulla on alan peruskoulutus tai muita opintoja ja olet työskennellyt alalla useita vuosia.

Työelämässä oppiminen

Opintojen aikana on mahdollista yhdistää erilaisia oppimisympäristöjä ja tapoja opiskella. Voit suorittaa koko tutkinnon tai sen osia joustavasti työpaikalla käytännön työtehtävissä. Työelämässä oppimisesta sovitaan oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Oppisopimus

Oppisopimus on työssä oppimista. Teet oman alasi työtä ja opiskelet ohessa. Oppisopimuksella saa suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai osia tutkinnosta. Oppisopimukseen kuuluu usein myös opiskelua oppilaitoksessa.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuksella opiskelusta, ota yhteyttä haluamasi oppilaitoksen neuvontapalveluun. Saat apua oppisopimuspaikan löytämiseen oppilaitoksesta ja TE-toimistosta. Voit tehdä oppisopimuksen myös nykyisessä työpaikassasi.

Työssä sinua ohjaa työpaikkaohjaaja, joka voi olla esihenkilösi tai muu työpaikan työntekijä. Työnantaja maksaa sinulle palkkaa. Sovit palkan työnantajan kanssa. Sen täytyy olla alan työehtosopimuksen mukainen. Jos et saa palkkaa teoriaopetuksen ajalta, sinulla voi olla oikeus hakea päivärahaa, matkakorvauksia ja perheavustusta. Niitä voit saada, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Kysy lisää omasta oppilaitoksestasi.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on myös työssä oppimista. Koulutussopimuksella voit suorittaa tutkinnon osia. Opiskelija ei ole työsuhteessa ja koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpetushallitus

Tietoa koulutussopimuksesta

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

TUVA on tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta.

TUVA-koulutus voi sopia sinulle, jos

 • olet aikuinen, mutta et ole vielä suorittanut toisen asteen tutkintoa
 • tarvitset valmentavaa koulutusta ennen kuin jatkat toisen asteen ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen
 • haluat parantaa suomen tai ruotsin kielen taitoasi ennen kuin jatkat tutkintokoulutukseen

TUVA-koulutuksen aikana voit korottaa perusopetuksen arvosanoja, jotta mahdollisuutesi päästä opiskelemaan toisen asteen koulutukseen paranevat. Tämän lisäksi voit suorittaa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintoja. 

TUVA-koulutus kestää 38 viikkoa. Voit myös suorittaa koulutuksesta vain osan. Sitten voit hakea sinulle sopivaa opiskelupaikkaa, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

TUVA-koulutusta järjestävät ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja peruskoulut.

Voit hakea TUVA-koulutukseen kevään yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. Lue lisää Opintopolku.fi-palvelusta.