Siirry sisältöön

Ulkomaalainen opiskelija Suomessa

Julkaistu17.06.2024
Voit opiskella Suomessa vaihto-opiskelijana tai suorittaa kokonaisen tutkinnon. Jos haluat löytää työpaikan Suomesta, on tärkeää, että opiskelet suomen tai ruotsin kieltä. Suomessa on usein vaikea löytää työtä, jos ei osaa suomea tai ruotsia.

Vaihto-opiskelijat

Voit tulla Suomeen vaihto-opiskelijaksi. Opiskelet Suomessa yleensä puoli vuotta tai vuoden. Voit lähteä vaihtoon eri ohjelmien kautta. Esimerkiksi Erasmus, Nordplus, FIRST ja Fulbright tarjoavat vaihtopaikkoja. Voit myös lähteä itsenäisesti vaihtoon.

Jos haluat vaihto-opiskelijaksi Suomeen, ota yhteyttä oman oppilaitoksesi kansainväliseen yksikköön tai esimerkiksi opintotoimistoon.

Muistilista uudelle opiskelijalle

Varmista, että sinulla on kaikki nämä, kun tulet opiskelemaan Suomeen:

  • oleskelulupa
  • vakuutus
  • rahaa
  • opiskelupaikka
  • asunto

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Voit hakea ammattikorkeakouluun tai yliopistoon korkeakoulujen yhteishaussa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Koulutukseen hakeminen.

Löydät lisää tietoa ammattikorkeakouluista InfoFinlandin sivulta Ammattikorkeakoulut. Lue lisää korkeakouluista InfoFinlandin sivulta Yliopistot.

Voit suorittaa Suomessa myös jatko-opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lue lisää jatko-opinnoista InfoFinlandin sivuilta Yliopistot ja Ammattikorkeakoulut.

Oleskeluluvat

Kun olet tulossa Suomeen opiskelemaan, oleskeluluvan tarve riippuu siitä, minkä maan kansalainen olet.

Lue lisää sivuilta Opiskelemaan Suomeen ja EU-kansalaiset.

Opiskelujen rahoitus

Ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea. Siksi sinulla täytyy olla suunnitelma siitä, miten aiot rahoittaa opiskelusi Suomessa. Jotta voisit saada opiskelijan oleskeluluvan, sinun täytyy osoittaa, että sinulla on tarpeeksi rahaa Suomessa elämistä varten.

Lisää tietoa saat InfoFinlandin sivulta Opiskelemaan Suomeen.

Apurahat ja stipendit

Ulkomaalaiset opiskelijat voivat hakea erilaisia apurahoja suomalaisiin korkeakouluihin. Kullakin suomalaisella korkeakoululla on oma apurahajärjestelmänsä niitä opiskelijoita varten, jotka tulevat EU/ETA-alueen ulkopuolelta ja jotka on hyväksytty suorittamaan englanninkielistä kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Apurahan saaminen voi riippua esimerkiksi siitä, miten hyvin olet menestynyt opinnoissasi. Apuraha voi kattaa koko lukukausimaksun tai osan siitä. Jotkut apurahat voivat kattaa myös muita kustannuksia. Joskus apuraha on sidottu siihen, että menestyt opinnoissasi tarpeeksi hyvin. Voit hakea apurahaa yleensä samalla kun haet opiskelupaikkaa.

Myös erityisissä Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa on oma apurahajärjestelmänsä. Opetushallituksella on EDUFI Fellowship -stipendiohjelmia jatko-opiskelijoille, jotka tulevat Suomeen opiskelemaan tohtorin tutkintoa varten. Yhdysvaltalaiset opiskelijat voivat hakea Fulbright-stipendiä.

Lue lisää apurahoista ja stipendeistä Studyinfinland.fi-palvelun sivuilta.

Asuminen ja vakuutus

Asuntoa voi olla vaikea löytää, koska asuntojen kysyntä on varsinkin suurimmissa kaupungeissa suurempaa kuin tarjonta. Etsi asunto hyvissä ajoin ennen kuin muutat Suomeen. Voit vuokrata asunnon vapailta markkinoilta. Voit myös etsiä asuntoa Suomen Opiskelija-asuntojen (SOA) kautta.

Asuminen on Suomessa kallista. Opiskelija-asunnot ovat yleensä halvempia kuin vapaiden markkinoiden asunnot.

Voit myös tehdä lopputyösi jossain yrityksessä tai osallistua työharjoitteluun. Niissä työaikaa ei ole rajattu.

Pidä huolta vakuutuksista. Vakuutuksen laajuus riippuu lähtömaastasi ja opintojesi kestosta. On erittäin tärkeää, että pidät vakuutuksen voimassa koko sen ajan, jonka olet Suomessa.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleSuomen opiskelija-asunnot

Opiskelija-asuntoja

Työnteko

Jos olet EU-maan, ETA-maan, Sveitsin tai Pohjoismaan kansalainen, sinulla on oikeus tehdä työtä opiskeluaikanasi ilman rajoituksia, etkä tarvitse sitä varten lupaa. Työnteko voi antaa sinulle oikeuden suomalaiseen sosiaaliturvaan.

Jos olet jonkin muun maan kansalainen, sinulla on oikeus tehdä työtä opiskelijan oleskeluluvalla tietyin ehdoin. Voit tehdä osa-aikatyötä enintään keskimäärin 30 tuntia viikossa. Voit tehdä kokopäivätyötä, jos teet lopputyötäsi tai olet työharjoittelussa, joka liittyy tutkintoosi.

InfoFinlandin sivulla Töitä Suomesta on tietoa työn hakemisesta Suomessa.

Opiskelu Suomessa

Jos et ole EU-maan tai ETA-maan kansalainen etkä näiden maiden kansalaisen perheenjäsen, sinun täytyy maksaa opinnoista lukukausimaksu. Maksu koskee alempia ja ylempiä englanninkielisiä korkeakoulututkintoja.

Voit opiskella Suomessa suomen, ruotsin ja toisinaan myös englannin kielellä. Korkeakoulut järjestävät joissakin koulutusohjelmissa englanninkielistä opetusta. Suurin osa koulutuksesta on kuitenkin suomeksi tai ruotsiksi.

Suomessa on monia aktiivisia opiskelijajärjestöjä. Ne järjestävät toimintaa myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Opiskelijajärjestöissä tutustut uusiin ihmisiin.

Jos haluat löytää työpaikan Suomesta, opiskele suomen tai ruotsin kieltä. Vaikka englannilla pärjää monissa arjen tilanteissa, useimmat työnantajat edellyttävät suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Suomen ja ruotsin kieli.

Jos et ehdi opiskella suomen kieltä omassa oppilaitoksessasi, monet muut oppilaitokset järjestävät suomen kielen kursseja. Kieltä voit opiskella myös verkossa. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Suomen kieltä internetissä.

On myös tärkeää, että tutustut suomalaisiin ihmisiin ja työelämään jo opiskeluaikana. Se auttaa sinua löytämään ystäviä ja helpottaa työnhakua. Esimerkiksi työharjoittelu, harrastukset ja järjestöt ovat hyviä keinoja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan. Lue lisää InfoFinlandin sivulta Vapaa-aika.