Siirry sisältöön

Koulutukseen hakeminen

Julkaistu14.03.2024
Suomessa toisen asteen koulutukseen ja korkeakouluihin järjestetään omat yhteishakunsa. Lisäksi joihinkin koulutuksiin voit hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden tai koulutusten omissa erillishauissa. Ota ajoissa selvää sinua kiinnostavan koulutuksen hakuajoista ja -tavoista.

Lukioon hakeminen

Hae lukioon toisen asteen yhteishaussa helmi-maaliskuussa. Voit hakea lukioon, jos olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai oppimäärän, joka vastaa perusopetusta. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Voit hakea lukioon myös, jos olet suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavan koulutuksen ulkomailla. Silloin sinut voidaan valita lukioon harkinnan perusteella. Silloin otetaan huomioon:

 • koulutustarpeesi
 • arvio siitä, miten hyvin voit suoriutua opinnoista.

Lukiot valitsevat opiskelijat yleensä peruskoulun päättötodistuksen perusteella. Lukiot voivat ottaa huomioon myös hakijan muun koulutuksen ja harrastukset. Joissakin lukiossa on pääsykoe, josta tulee osa pisteistä.

Jatkuva haku lukioon

Jos lukioon on yhteishaun jälkeen jäänyt vapaita paikkoja, lukio voi täyttää näitä jatkuvassa haussa. Lukiot päättävät omista hakuajoistaan. Hae lukioon jatkuvassa haussa Opintopolku.fi-palvelussa tai lukion omilla verkkosivuilla. Valintaperusteet ovat jatkuvassa haussa yleensä samat kuin yhteishaussa.

Aikuislukioon hakeminen

Jos haluat aikuislukioon, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Et voi hakea aikuislukioon yhteishaussa. Kun haet aikuislukioon, todistuksesi keskiarvolla ei ole merkitystä. Voit aloittaa aikuislukion kesken lukukauden, mutta yleensä opinnot aloitetaan syys- tai kevätlukukauden alussa. Löydät koulutuksia Opintopolku.fi:stä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Tietoa aikuislukioista

Ammatilliseen koulutukseen hakeminen

Voit hakea ammatilliseen koulutukseen Suomessa, kun olet suorittanut peruskoulun oppimäärän tai sinulla on muilla tavoilla hankitut vastaavat valmiudet. Koulutuksen järjestäjä arvioi riittävätkö hakijan edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Ammatillisiin koulutuksiin voit hakea jatkuvassa haussa läpi vuoden tai toisen asteen yhteishaussa. Yhteishaku on yleensä helmi-maaliskuussa. Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka valmistuvat peruskoulusta. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Koulutuksesta riippuu, millä perusteella opiskelijat valitaan. Valintaan vaikuttavat yleensä valintapisteet, jotka riippuvat muun muassa todistuksestasi. Moniin koulutuksiin on myös pääsykoe tai soveltuvuuskoe. Joillakin aloilla on myös terveydellisiä vaatimuksia.

Oppilaitos voi tarkistaa, että kielitaitosi riittää opintoihin. Kysy lisää oppilaitoksesta, johon haet.

Jos tarvitset vaativaa erityistä tukea ammatilliseen koulutukseen esimerkiksi vamman tai oppimisvaikeuden takia, voit hakea koulutukseen vaativan erityisen tuen haussa.

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen

Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatillisen koulutuksen yhteishaussa. Hae silloin jatkuvassa haussa. Hae koulutukseen jatkuvan haun kautta myös silloin, jos olet työelämässä ja haluat vaihtaa alaa, tai jos haluat hakea oppisopimuskoulutukseen. Voit hakea jatkuvassa haussa myös, jos et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Jatkuvassa haussa oppilaitokset päättävät itse hakuajoistaan ja siitä, millä tavalla haku toteutetaan. Tietoa hakuajoista ja hakuohjeet löydät oppilaitosten verkkosivuilta tai Opintopolku.fi-palvelusta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Jos haluat saada lisää tietoa ja taitoja, ennen kuin haet lukioon tai ammatilliseen koulutukseen, voit hakea tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen eli TUVA-koulutukseen. TUVA-koulutuksessa voit myös parantaa suomen kielen taitoasi.

Lue lisää InfoFinlandin sivuilta Lukio ja Ammatillinen koulutus.

Jos sinulla on ulkomainen todistus

Jos olet suorittanut peruskoulun tai lukion ulkomailla, sinut voidaan valita ammatilliseen koulutukseen harkinnan perusteella. Silloin otetaan huomioon

 • koulutustarpeesi
 • arvio siitä, miten hyvin voit suoriutua opinnoista.

Ammatilliseen koulutukseen hakeminen aikuisena

Aikuisena voit hakea ammatilliseen koulutukseen, jos haluat suorittaa tutkinnon työn ohella. Aikaisempi koulutuksesi ja osaamisesi otetaan huomioon koulutuksessa ja tutkinnon suorittamisessa.

Aikuisena et voi hakea koulutukseen yhteishaussa. Hae koulutukseen jatkuvassa haussa. Tietoa hakuajoista ja hakuohjeet löydät oppilaitosten verkkosivuilta tai Opintopolku.fi-palvelusta.

Ammattikorkeakouluun hakeminen

Voit hakea ammattikorkeakouluun suorittamaan ammattikorkeakoulututkintoa, jos olet suorittanut esimerkiksi jonkin näistä:

 • lukion oppimäärä
 • ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
 • ulkomainen tutkinto, joka antaa mahdollisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, jossa olet suorittanut tutkinnon

Lisää tietoa saat Opintopolku.fi-palvelusta.

Hae ammattikorkeakouluun korkeakoulujen yhteishaussa. Yhteishaku on kolme kertaa vuodessa, kaksi kertaa keväällä ja kerran syksyllä. Haussa olevat koulutukset vaihtelevat eri aikoina. Keväällä vaihtoehtoja on yleensä enemmän kuin syksyllä. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Tammikuussa järjestetään yhteishaku vieraskielisiin koulutuksiin. Vieraskielisiä koulutuksia ovat muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset koulutukset. Ammattikorkeakoulut voivat järjestää haun vieraskielisiin koulutuksiin myös erillishakuna. Lisätietoja löydät Opintopolku.fi-palvelusta.

Suurin osa opiskelijoista ammattikorkeakouluun valitaan ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanojen perusteella. Loput opiskelijat valitaan AMK-valintakokeen kautta. Jos sinut valitaan todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua AMK-valintakokeeseen. Sinut voidaan valita myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Jos sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa, tai sinua ei valita todistusvalinnassa, sinun täytyy osallistua AMK-valintakokeeseen. Ilmoittaudu valintakokeeseen hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa. Koe tehdään tietokoneella ja tarvitset sitä varten oman kannettavan tietokoneen. Kokeeseen ei tarvitse valmistautua etukäteen.

Suurin osa koulutuksista käyttää AMK-valintakoetta. Joihinkin koulutuksiin on erillinen valintakoe tai ennakkotehtävä. Tällaisia ovat esimerkiksi suurin osa kulttuurialan koulutuksista. Selvitä itse, miten opiskelijat valitaan oppilaitosten verkkosivuilta tai Opintopolku.fi-palvelusta.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

AMK-tutkintoon hakeminen

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Ylempään AMK-tutkintoon voit hakea, kun sinulla on

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu sopiva korkeakoulututkinto ja
 • vähintään kaksi vuotta työkokemusta samalta alalta kuin tutkintosi, ja olet hankkinut työkokemuksesi sen jälkeen, kun olet suorittanut tutkinnon.

Hae ylempään AMK-tutkintoon korkeakoulujen yhteishaussa keväällä tai syksyllä. Moniin koulutuksiin voit hakea vain keväällä. Täytä hakulomake Opintopolku.fi-palvelussa.

Vieraskielisiin ylempiin AMK-tutkintoihin voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa tai erillishaussa. Löydät hakulomakkeet, kun etsit koulutuksia Opintopolku.fi:stä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Ylempi AMK-tutkinto

Yliopistoon hakeminen

Voit hakea yliopistoon, jos olet suorittanut esimerkiksi jonkin näistä tutkinnoista:

 • ylioppilastutkinto
 • ammatillinen tutkinto
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
 • ulkomainen tutkinto, joka antaa mahdollisuuden korkeakouluopintoihin siinä maassa, jossa olet suorittanut tutkinnon

Hae yliopistoon korkeakoulujen yhteishaussa tai yliopiston omassa erillishaussa.

Useimpiin yliopisto-opintoihin voit hakea korkeakoulujen yhteishaussa. Se on keväällä ja syksyllä. Keväällä on paljon enemmän vaihtoehtoja. Joihinkin koulutuksiin, kuten vieraskielisiin koulutuksiin, yhteishaku on jo tammikuussa. Ota ajoissa selvää, milloin voit hakea sinua kiinnostaviin koulutuksiin. Täytä hakemus Opintopolku.fi-palvelussa.

Suurin osa opiskelijoista valitaan yliopistoon ylioppilastodistuksen perusteella. Loput opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella tai käytetään jotain muuta valintatapaa. Voidaan esimerkiksi katsoa, mitä opintoja olet suorittanut avoimessa korkeakoulussa. Jos sinulla ei ole ylioppilastodistusta, sinut voidaan valita valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen kannattaa valmistautua huolella. Joihinkin koulutuksiin valitaan vain pieni osa hakijoista. Jotkut pääsykokeet sisältävät ennakkotehtäviä.

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Yliopistoon hakeminen

Kun haet korkeakouluun ensimmäistä kertaa

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot varaavat osan yhteishaun opiskelupaikoista niille, jotka hakevat korkeakouluun ensimmäistä kertaa (ensikertalaiskiintiö). Kiintiön koko vaihtelee eri hakukohteissa. Haet ensimmäistä kertaa, jos

 • et ole suorittanut korkeakoulututkintoa Suomessa
 • et ole syksyn 2014 tai sen jälkeen vastaanottanut opiskelupaikkaa koulutukseen, joka johtaa korkeakoulututkintoon

Linkki johtaa palvelun ulkopuolelleOpintopolku.fi

Ensikertalaiskiintiö

Erillishaku

Joihinkin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin voi hakea yhteishaun tai erillishaun kautta. Erillishaussa hakevat yleensä ne, joilla on jo aiemmin suoritettuja opintoja. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • alempi korkeakoulututkinto
 • toisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot
 • avoimessa korkeakoulussa suoritetut opinnot.

Erillishakuja järjestetään usein esimerkiksi:

 • maisteriohjelmiin, jotka on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon
 • vieraskielisiin koulutuksiin
 • niille, jotka hakevat tutkintokoulutukseen sillä perusteella, että ovat suorittaneet opintoja avoimessa korkeakoulussa.

Erillishaut voivat olla eri aikoina, ja niihin haetaan eri tavoin. Löydät erillishaut Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Jatkotutkinnot

Jos haluat suorittaa jatkotutkinnon yliopistossa, ota yhteyttä suoraan yliopistoon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Jos saat opiskelupaikan, saat siitä ilmoituksen sähköpostilla. Viestissä kerrotaan, milloin sinun pitää ottaa paikka vastaan. On tärkeää ottaa paikka vastaan ajoissa, muuten menetät sen. Sinun pitää myös ilmoittautua siihen oppilaitokseen, josta sait paikan. Viestissä on ohjeet, miten otat paikan vastaan ja miten ilmoittaudut oppilaitokseen. Kun vastaanotat opiskelupaikan, sitoudut siihen, että aloitat opinnot oppilaitoksessa.

Jos saat opiskelupaikan, mutta et halua ottaa sitä vastaan, ilmoita ettet ota paikkaa vastaan. Silloin paikkaa voidaan tarjota jonossa seuraavalle.

Voit hakea yhteishaussa moneen eri oppilaitokseen. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan.