به محتویات منتقل شوید
Pysyvä oleskelulupa

اجازه اقامت دائم

منتشر شده26.03.2024
اگر به اندازه کافی در فنلاند زندگی کرده باشید هم می‌توانید اجازه اقامت فنلاند را دریافت کنید. فقط در صورتی که در فنلاند هستید می‌توانید درخواست اجازه اقامت دائم کنید.

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت دائم (P) صادر نمود

 • حداقل به مدت چهار سال با اجازه اقامت A در فنلاند زندگی کرده اید و
 • در این مدت بیش از دو سال در خارج از فنلاند سکونت نداشته اید و
 • پیش شرط های صدور اقامت دائمی همچنان وجود داشته باشند

در صورتی که هنگام ورود به فنلاند اجازه اقامت A داشتید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که وارد فنلاند شدید. چنانچه در فنلاند اجازه اقامت A را دریافت کرده اید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که اجازه اقامت A معتبر صادر گردید. در صورتی که در فنلاند تحت پوشش محافظت بین المللی قرار گرفته اید، این چهار سال از زمانی محاسبه می شود که وارد فنلاند شدید.

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت دائم را صادر نکرد

 • جرمی را مرتکب شده اید که می تواند مجازات حبس داشته باشد
 • متهم به ارتکاب به جرمی هستید که می تواند مجازات حبس داشته باشد
 • مرتکب دو جرم یا بیشتر شده اید
 • متهم به ارتکاب به دو جرم یا بیشتر هستید

اجازه اقامت دائم تا اطلاع ثانوی معتبر است. با این حال این اجازه اقامت را می توان در صورتی که به طور دائم از فنلاند نقل مکان کرده باشید، به مدت دو سال پیوسته در خارج از فنلاند سکونت کرده باشید و یا در صورتی که هنگام درخواست اجازه اقامت اطلاعات اشتباه داده باشید، لغو نمود.

اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای شخص تابع کشور ثالث که اقامت طولانی داشته است

شخص تابع کشور ثالث کسی است که تابع کشوری غیر از کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشور لیختن اشتاین و یا کشور سوئیس باشد.

در صورت وجود شرایط زیر می توان اجازه اقامت اتحادیه اروپا برای شخص تابع کشور ثالث (P-EU) صادر نمود

 • حداقل به مدت پنج سال با اجازه اقامت A در فنلاند زندگی کرده اید و
 • در این مدت بیش از 10 ماه در خارج از فنلاند سکونت نداشته اید و
 • دلایلی و مبانی که قبلاً بر اساس آنها اجازه اقامت گرفته اید، هنوز همچنان وجود داشته باشد

درخواست اجازه اقامت(P-EU) مانند درخواست اجازه اقامت دائم انجام می گیرد.

اجازه اقامت(P-EU) تا اطلاع ثانوی معتبر است.

اجازه اقامت(P-EU) را می توان به همان دلایلی که اجازه اقامت دائم را می توان صادر نکرد، صادر ننمود.

اینگونه درخواست اجازه اقامت دائم می کنید

برای درخواست اجازه اقامت دائم، در خدمات Enter Finland اقدام کنید:

 1. وارد خدمات شوید. هویت خود را با استفاده از مشخصات بانک اینترنتی، سیستم تصدیق هویت ملی (kansalaisvarmenne) یا سیستم تصدیق هویت تلفن همراه (mobiilivarmenne) تأیید کنید.
 2. فرم درخواست را تکمیل کنید و مدارک لازم را ضمیمه آن نمائید. اطلاعات در مورد پیوست های مورد نیاز در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد. مبلغ بررسی اجازه اقامت را هم بپردازید.
 3. در عرض سه ماه به مرکز خدمات اداره مهاجرت مراجعه کنید. با استفاده از خدمات رزرو وقت که در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد، پیشاپیش وقت بگیرید.
 4. حساب کاربری Enter Finland خود را بطور منظم بازبینی کنید. در صورتی که برای بررسی درخواست شما نیاز به توضیحات بیشتری باشد، به شما در حساب کاربری تان اطلاع داده می شود. اطلاع در مورد تصمیم اتخاذ شده هم در حساب کاربری تان به شما اطلاع داده می شود.

اگر نمی توانید یا بلد نیستید که درخواست اجازه اقامت دائم را از طریق اینترنت انجام دهید:

 1. درخواست اجازه اقامت دائم را با استفاده از برگه درخواست انجام دهید.
 2. برگه درخواست مناسب را از صفحات اینترنتی اداره مهاجرت چاپ کرده و آن را با دقت تکمیل کنید. فرم هایی که اشتباه تکمیل شده باشند، تحویل گرفته نمی شوند.
 3. با استفاده از خدمات رزرو وقت که در صفحات اینترنتی اداره مهاجرت وجود دارد، پیشاپیش برای مرکز خدمات اداره مهاجرت وقت بگیرید.
 4. برگه درخواست تکمیل شده، نسخه های اصلی برگه های پیوست و کپی آنها و همچنین گذرنامه وعکس گذرنامه را با خود به مرکز خدمات بیاورید.
 5. وقتی که درخواست را تحویل می دهید، باید مبلغ بررسی را پرداخت کنید.