به محتویات منتقل شوید
Terveys Turussa

بهداشت و سلامتی در توركو

منتشر شده31.08.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

در این صفحه اطلاعاتی در باره بهداشت و تندرستی در تورکو وجود دارد. دیگر اطلاعات مهم در باره موضوع را از صفحهبهداشت و سلامتی پیدا میکنید.

 

ویروس کرونا کوید-19(COVID-19)

در مورد ویروس کرونا در صفحه ویروس کرونا کوید-19(COVID-19)(Link leads to external service) مطالعه کنید.

در وضعیتهای فوری اورژانسی به شماره اورژانس ۱۱۲ زنگ بزنید.

به شماره اورژانس بطور مثال در وضعیتهای حوادث و سوانح جدّی یا بیمار شدن ناگهانی یک شخصی، زنگ بزنید.

در صورت اورژانسی نبودن واقعی موضوع، به این شماره زنگ نزنید.

 

کشیک

درمانگاه خودتان محل اصلی و اولیه مداوا در همه موارد بیمار شدنها در روزهای کاری غیر تعطیلی دوشنبه تا جمعه از ساعت

۰۰:۱۶ – ۰۰:۰۸ میباشد. هنگام تماس گرفتن شما با درمانگاه خودتان نیاز به مداوا و فوریت آن ارزیابی میشود. در موارد فوری و اضطراری کار مداوا در همان روز انجام داده میشود.

در اوقات عصر، شب و آخر هفته ها در صورت وجود موارد فوری و اضطراری تماس بگیرید

با کشیک اشتراکی منطقه تورکو:

Savitehtaankatu 1 (بیمارستان- T بیمارستان مرکزی دانشگاهی تورکو)

20520 Turku

شماره تلفن راهنمائی و مشاوره دادنهای تلفنی متمرکز ۸۸۰۰ ۳۱۳ (۰۲)

در مشکلات فوری مربوط به حاملگی و موارد اورژانسی با بخش زایمان بیمارستان مرکزی دانشگاهی تورکو تماس گیرید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردبیمارستان مرکزی دانشگاه تورکو

بخش زایمان

خدمات بهداشتی در تورکو

درصوتی که محل سکونت شما تورکو بوده باشد، میتوانید از خدمات عمومی بهداشتی این شهر استفاده کنید. خدمات عموی بهداشتی را درمانگاها، بخشهای دندانپزشکی، مراکز مشاورات بهداشتی و بیمارستانها عرضه و ارائه میکنند. در صورت نداشتن حق استفاده از خدمات بهداشتی عمومی میتوانید به مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی مراجعه کنید.

در تورکو شش عدد درمانگاه منطقه ای و دو عدد ایستگاه خدمات محلی و نیز بخش پذیرش سوئدی زبان وجود دارد. درمانگاه خودتان محل اصلی و اولیه مداوا در همه موارد بیمار شدنها میباشد. درمانگاه خود شما مطابق با کد پستی نشانی خانه شما تعئین میگردد، اما خودتان نیز میتوانید درمانگاه خودتان را انتخاب کنید. در درمانگاهها پزشکان، مراقبین بهداشت و پرستارها انجام وظیفه میکنند.

خدمات بهداشتی و درمانی برای پناهندگانی که به تورکو آمده اند در هر حال بطور اصلی و اولیه در اداره اتباع خارجی عرضه و ارائه میشود. چکاپ های آمدن به فنلاند نیز در این اداره انجام داده میشود. خدمات بهداشتی مربوط به پناهجویان در مرکز پذیرش پناهجویان ارائه و داده میشود. بیمارستان شهر تورکو مداواهای تخصصی در بسیاری از رشته های تخصصی را به اهالی تورکو عرضه و ارائه میکند. مراجعه به پزشک متخصص و مداوای تخصصی بطور علی القاعده با ارجاع و ارسال از طرف پرستار یا پزشک درمانگاه اتفاق می افتد.

همه وقتها برای مراجعات بهداشتی را باید بطور پیشاپیش رزرو کرد. درمانگاهها در روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۰:۱۶ – ۰۰:۸ باز میباشند. از شماره رزرو وقت در روز دوشنبه از ساعت ۳۰:۱۵ – ۳۰:۷ و سه شنبه تا جمعه از ساعت ۳۰:۱۵ – ۰۰:۸ جواب داده میشود.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردشهر تورکو

بیمارستان شهر تورکو

مراقبات بهداشتی و درمانی مدارس و دانشجوئی

مراقبات بهداشتی و درمانی مدارس در موارد مربوط به بهداشت جسمی و روانی ارائه خدمات میکند. خدمات مراقبات بهداشتی و درمانی مدارس رایگان است و برای همگی دانش آموران دوره تحصیلات اولیه (۹ ساله) میباشد.

خدمات مراقبات بهداشتی و درمانی دانشجوئی برای دانشجویان همه آموزشگاهای واقع در تورکو بدون بستگی داشتن به محل سکونت آنها داده میشود. خدمات دانشجویان مدارس فنی و حرفه ای (هنرستانها) و دبیرستانها بطور علی القاعده در آموزشگاه خود آنها میباشد. دانشجویان مدارس عالی فنی و حرفه ای خدمات بهداشتی و درمانی را بطور متمرکز از محل مراقبات بهداشتی و درمانی دانشجوئی دریافت میکنند. مراقبات بهداشتی و درمانی دانشجویان دانشگاهها در بنیاد مراقبات بهداشتی و درمانی دانشجویان (YTHS) ارائه و داده میشود.

خدمات بهداشتی و درمانی خصوصی

اگر حق استفاده از خدمات بهداشتی عمومی در تورکو را ندارید، میتوانید به مراکز پزشکی خصوصی مراجعه کنید. در صورت مراجعه به مرکز پزشکان خصوصی خود شما باید همه هزینه های درمانی را پرداخت کنید. در تورکو چندین مرکز پزشکی خصوصی وجود دارد. پزشکان خصوصی را از طریق ماشین جستجوی اینترنت یا از طریق سرویس etsilääkäri.fi جستجو کنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می برد

جستجوی دکتر

بیشتر بخوانید:

خدمات بهداشتی در فنلاند

 

سلامتی کودک

هنگام بیمار شدن کودک با درمانگاه خودتان یا با پزشک خصوصی تماس گیرید، جائی که پزشک آنجا وضعیت کودک را ارزیابی و در صورت لزوم برگه ارجاع به ادامه مداوا می نویسد. درمانگاهها روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۰:۱۶ – ۰۰:۸ باز میباشند.

مراکز مشاورات بهداشتی کودکان به خانواده های بچه دار در همه موارد و موضوعات مربوط به سلامتی کودک ارائه خدمات میکنند. هدف مرکز مشاورات بهداشتی کودکان تأمین رشد و توسعه و تندرستی خوب میباشد. کودکان بطور منظم و مرتب از زمان نوزادی تا زمان رفتن بمدرسه در مرکز مشاورات بهداشتی معاینه میشوند. پس از آن مراقبات بهداشتی مدارس خدمات بهداشتی و درمانی را در مدارس ارائه میکنند.

خدمات مرکز مشاورات بهداشتی کودکان برای خانواده ها رایگان است.

شماره تلفن مشترک و خدماتی برای رزرو وقت ازمراکز بهداشتی کودکان تورکو ۲۲۲۳ ۲۶۶ ۰۲

این شماره در روزهای غیر تعطلیلی دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۵ – ۸ و جمعه از ساعت ۳۰:۱۳ – ۸ خدمات میدهد.

از طریق شماره خدماتی میتوان موضوعات جاری را رتق و فتق و نیز راهنمائی و مشاوره دریافت کرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTurun kaupunki

Lastenneuvola

بیشتر بخوانید:

سلامتی کودک

 

 

مداوای دندانها

بخش مراقبات بهداشتی دهان و دندان از دندانها و بهداشت دهان اهالی تورکو مراقبت میکند. مداوای دهان و دندانها در ۱۴ مرکز دندانپزشکی انجام داده میشود.مراکز دندانپزشکی غالباً در درمانگاهها و در ارتباط با آنها قرار گرفته اند. اطلاعات در باره رسیدگی به بهداشت دهان و دندانهای کودکان را از مرکز مشاورات بهداشتی کودکان دریافت میکنید. مداوای دندانهای کودکان سنین مدرسه رو از طریق مدارس ترتیب داده شده است.

برای رزرو وقت از مرکز مراقبات بهداشتی دهان میتوانید از طریق خدمات اینترنتی ارباب رجوع این مرکز، از طریق تلفنی یا ارسال اس ام اس اقدام نمائید. از طریق خدمات اینترنتی ارباب رجوع نمیتوان در حال حاضر اقدام به رزرو اولین وقت مراجعه نمود.

رزرو وقت برای مراقبات بهداشتی دهان و دندانها:

تلفن: ۰۶۴۴ ۲۶۶ ۰۲، روزهای غیر تعطیل از ساعت ۳۰:۱۵ – ۰۰:۸.

شنبه ها ۱۲۵۵ ۶۵۴ ۰۴۰، از ساعت ۰۰:۱۳ – ۰۰:۸

در دیگر اوقات جهت گرفتن راهنمائی و مشاوره مربوط به مداوا با مرکز کشیک اشتراکی منطقه تورکو تماس گیرید.

پذیرش اورژانسی در کشیک مراقبات بهداشتی دهان

(بیمارستان مرکزی دانشگاهی تورکو، قسمت بیمارستان-T)

Savitehtaankatu 1، تورکو

تلفن ۸۸۰۰ ۳۱۳ (۰۲)

در تورکو همچنین دندانپزشکان خصوصی فراوانی وجود دارند. به دندانپزشک خصوصی میتوانید مراجعه کنید، حتی اگر حق استفاده از خدمات عمومی دندانپزشکی را هم نداشته باشید. اطلاعات در باره دندانپزشکان خصوصی را میتوانید از طریق ماشین جستجوگر اینترنت یا از طریق سرویس etsihammaslaakari.fi جستجو کنید.

تیم سلامت روان و سوء مصرف مواد 

تیم سلامت روان و سوء مصرف مواد، حمایت و درمان برای مشکلات سلامت روان و سوء مصرف مواد  ارائە می‌دهند. 

تماس تلفنی بە شمارە 040 708 5905 ( روزهای کاری ساعت ۵.٨ صبح الی  ٣.۵ بعد از ظهر) . کارکنان همزمان با جوابگویی بە مشتری بە تماس‌ها پاسخ می‌دهند و بنابراین ممکن است نتوانند بلافاصلە جوابگوی تماسها باشند.   

در شرایط حاد و بحرانی، با مرکز بهداشت منطقەای کە بە آن تعلق دارید یا اورژانس تماس بگیرید.  

تلفن:  040 708 5905 / (02) 330 000 

ساعات کاری: دوشنبە الی جمعە، ساعت ۵.٨ صبح الی  ٣.۵ بعد از ظهر 

همچنین می‌توانید مستقیما با کلینیک - آ ( A-kliniikka) تماس بگیرید. کلینیک – آ در تورکو همچنین درمان سرپایی را برای مشکلات اعتیاد ارائە می‌دهد.   

 

اطلاعات تماس A-klinikka در تورکو  

  طبقە ٢ Ajurinkatu 2,  

20100 Turku 

تلفن  040 1368 126 ( مشاورە و رزرو وقت) 

مشاورە سلامت  “ Milli “مکانی رایگان با آستانە پایین برای معتادان تزریقی و همچنین نزدیکان آنها می‌باشد.   

مرکز مشاورە سلامت  Milli 

Aninkaistenkatu 10 

Turku 

ساعات کاری: دوشنبە الی پنج‌شنبە ساعت ١٢ الی ٦ ، جمعە ساعت ١٢ الی ۴  

 

بیشتر بخوانید:

مداوای دندانها

 

بهداشت و سلامت روان

در تورکو درمانگاه خود شما محل اصلی و اولیه برای درمان مشکلات بهداشت روانی شما است. مسئولیت مراقبت از پیشگیری مشکلات روحی و روانی، تشخیص عوارض آن و نیز مداوای بیماریهای روانی خفیف معمولی از قبیل افسردگی، اختلال پانیک و بحرانهای زندگی بعهده درمانگاهها است. خدمات بهداشت روانی علاوه بر درمانگاهها در مراکزی دیگر و از جمله در مراکز مشاورات بهداشتی، مراکز مراقبات بهداشتی مدارس، خدمات مددکاری اجتماعی و خانه سالمندان نیز عرضه و ارائه میشود.

بیشتر بخوانید:

بهداشت و سلامت روان

 

بهداشت وسلامتی جنسی

برای پزشک عمومی درمانگاه میتوانید جهت معاینات زنان و زایمان یا تحقیقات اورولوژیکی وقت قبلی رزرو کنید. همچنین در صورت نیاز به نسخه پزشک بدلیل جلوگیری از حاملگی یا سقط جنین بازهم میتوانید برای پزشک درمانگاه وقت قبلی بگیرید.

مرکز مشاورات جلوگیری از حاملگی در رابطه با موضوعات جلوگیری به اهالی زیر ۲۵ سال تورکو خدمات میدهد. اشخاص بزرگتر از این سنّ میتوانند از طریق نامه ارجاع و ارسال پزشک، پرستار یا مددکار اجتماعی به مرکز مشاورات جلوگیری از حاملگی مراجعه کنند. به مرکز مشاورات جلوگیری میتوان در صورت فکر کردن به قطع حاملگی نیز مراجعه کرد. مرکز مشاورات جلوگیری از حاملگی در مرکز بهداشت اصلی در منتومکی قرار دارد.

اگر صورت شکّ کردن به داشتن بیماری جنسی با درمانگاه خودتان تماس گیرید.

بیشتر بخوانید:

بهداشت و سلامتی جنسی

 

هنگامی که حامله هستید

هنگام مطلع شدن از حامله بودن خود با مرکز مشاورات بهداشت مادری تماس گیرید. مرکز مشاورات بهداشت مادری خود شما مطابق با نشانی خانه شما تعئین میشود. مرکز مشاورات بهداشت مادری مراجعات برای ویزیت پزشک و پرستار و نیز تحقیقات سونوگرافی و تحقیقات غربالگری این مرکز را به شما عرضه و ارائه میکند.

شماره تلفن مشترک مراکز بهداشت مادری: ۲۲۲۳ ۲۶۶ ۰۲

خدمات رایگان میباشند.

از این شماره اولین وقت برای مراجعه را رزرو کرده و راهنمائی های لازم را دریافت میکنید.

جهت دریافت کردن مزایای کلا باید اولین مراجعه به مرکز مشاورات بهداشتی قبل از هفته ۱۶ حاملگی بوده باشد.

بیشتر بخوانید: در باره یارانه های کلا به خانواده از صفحه اینترنتی بانک اطلاعات یارانه های کلا برای مادران حامله.

زایمان ها در منطقه تورکو در بخش زایمان بیمارسنان مرکزی دانشگاهی تورکو یعنی در TYKS انجام میگیرد.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردبیمارستان مرکزی دانشگاه تورکو

بخش زایمان

بیشتر بخوانید:

بارداری و زایمان

حقوق شخص بیمار

اگر احساس می کنید که در مراکز خدمات بهداشتی با شما سوء رفتار شده است، اقدام به روشن کردن و حل موضوع در درجه اول در محل مداوای خودتان کنید. در صورت حل نشدن موضوع میتوانید با نماینده رسمی بیماران تماس بگیرید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردشهر تورکو

وکیل بیمار

حمایت در مدت زمان بیماری

اگر به طرح بیمه های درمانی فنلاند تعلق دارید، میتوانید پول روزانه بیماری پس از گذشت مدت زمان مسئولیت شخصی از کلا درخواست و دریافت کنید.

بیشتر بخوانید:

حمایت در مدت زمان بیماری

خدمات معلولین

معلولین حق دریافت خدمات گوناگون و اقدامات حمایتی از برای سکونت و انجام کارهای روزمره را دارند. برنامه خدماتی برای مشخص کردن خدمات مورد نیاز شخص و اقدامات حمایتی لازم برای او طراحی و تنظیم میشود. طراحی و تنظیم برنامه خدماتی را مددکار اجتماعی خدمات معلولین اداره سوسیال در همراهی با شخص معلول و در صورت نیاز در همراهی با سرپرست یا بستگان او انجام میدهد.

درخواست در باره اقدامات حمایتی از معلولین یا در خصوص خدمات باید بصورت کتبی به جریان انداخته شود. بیانیه پزشک درمانگاه و در صورت لزوم دیگر بیانیه ها و توضیحات کارشناسی باید پیوست درخواستنامه شوند.

اطلاعات تماس با اداره خدمات معلولین:

Peltolantie 3

20720 Turku

انواع گوناگون حمایتها و خدمات برای کودکان و جوانان نیازمند حمایتهای ویژه و خانواده آنها از مراکز خدماتی شهرداری قابل دریافت میباشند. در مهد کودکها و مدارس حمایتها و توانبخشیهای مطابق با نیازهای کودکان ترتیب داده میشود. در تورکو مدارس ویژه ای برای آن کودکانی که احتیاج به حمایت ویژه دارند، وجود دارد. وضعیت کودک برای دریافت حمایت ارزیابی میشود و برنامه ای برای او در باره احتیاجش به نوع حمایت و چگونگی ترتیب داده شدن برنامه آموزشی او، طراحی و تنظیم میشود.

برای عقب ماندگان ذهنی بزرگسال فعالیتهای روزانه و فعالیتهای کاری ترتیب داده شده که این کارها و فعالیتها یا در مراکز کار و فعالیت و روزانه متعلق به خود شهرداری و یا خریدن خدمات از جائی دیگر تحقق پیدا میکنند. فعالیتهای کاری حمایت شده و کار حمایت شده همچنین در محلهای کار معمولی با کمک و حمایت تربیت کننده برای کار تحقق می یابند.

معلولیت، بیماری دراز مدت یا استفاده کردن از وسائل کمکی مانعی برای مشغولیت و سرگرمی نمیباشد، چرا که شهرداری تورکو سرگرمیهای ورزشی و فرهنگی مناسب برای همه گروهای سنی را که احتیاج به حمایتهای ویژه دارند، عرضه میکند.

خدمات منظور شده از طرف شهرداری برای معلولین و جمع آوری شده در:

بیشتر بخوانید:

معلولین

 

 

هنگامی که از یکی از بستگان خودتان در خانه مراقبت میکنید

اگر از یکی از بستگان سالمند، بیمار یا معلول خودتان در خانه مراقبت میکنی، میتوانی حق گرفتن یارانه نگهداری از بستگان را داشته باشی.

اگر این فامیل شما زیر سن ۶۵ سالگی است، یارانه را میتوانید از مددکاری اجتماعی معلولین اداره سوسیال منطقه ای درخواست و دریافت کنید. یافتن اطلاعات تماس با این اداره از صفحات اینترنتی شهرداری.

اگر این فامیل شما بالای سن ۶۵ سالگی است، یارانه را میتوانید از واحد مددکاری اجتماعی مربوط به خدمات معلولین اداره سوسیال درخواست و دریافت کنید. یافتن اطلاعات تماس با این اداره از صفحات اینترنتی شهرداری.

تقاضا برای یارانه از طریق فرم درخواست که آنرا از صفحات اینترنتی شهرداری پیدا میکنید.

بیشتر بخوانید:

حمایت‌های مالی معلولین