به محتویات منتقل شوید
Kulttuurit ja uskonnot Suomessa

فرهنگها و ادیان مختلف در فنلاند

منتشر شده12.07.2024

فنلاند تقریباً 5,5 میلیون جمعیت دارد. زبان های ملی زبان فنلاندی و سوئدی هستند. در فنالند آزادی دین وجود دارد و معنی آن این است که هر کسی می تواند دین خود را انتخاب کند و از آن پیروی نماید. در این صفحه اطلاعاتی در مورد جمعیت فنلاند، مذاهب آن، آزادی دین و دین کودکان وجود دارد.

جمعیت فنلاند

تعداد جمعیت فنلاند در حدود 5.5 میلیون نفر می باشد. فنلاند کشور بسیار کم جمعیتی است. بیشترین تراکم جمعیت فنلاند در شهرهای بزرگ و نواحی مسکونی متمرکز شده است. جمعیت ساکنین پایتخت بیشتر از یک میلیون نفر است.

زبان های فنلاندی و سوئدی، زبان های ملی فنلاند هستند. نزدیک به 4.9 میلیون نفر دارای زبان مادری فنلاندی و کمتر از 300000 نفر دارای زبان مادری سوئدی می باشند. بعد از زبان های فنلاندی و سوئدی، زبان هایی که با آنها بیشتر از بقیه زبان ها گویش میشود زبان های روسی، استونیایی، انگلیسی، سومالیایی و عربی می باشد.

جمعیت فنلاند شامل اقلیت های مختلفی است که زبان، فرهنگ یا دین آنها با اکثریت فنلاندی ها فرق دارد

تقریباً 10,000 نفر از سامی ها در فنلاند زندگی می کنند. سامی ها تنها قوم اصلی اتحادیه اروپا هستند. سامی ها علاوه در فنلاند، در نروژ، سوئد و روسیه هم زندگی می کنند. در فنلاند به سه زبان سامی صحبت می شود، سامی شمالی، سامی ایناری و سامل کولتا. زبان سامی در منطقه سکونت اهالی سامی جایگاه رسمی دارد.

اقلیت های قومی سنتی در فنلاند مثلاً رومانی ها (مردم کولی)، یهودی ها و تاتارها هستند.  علاوه بر این، در فنلاند مردمی زندگی می کنند که مثلاً از استونی، روسیه، عراق ، چین و هند به اینجا مهاجرت کرده اند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTilastokeskus

Maahanmuuttajat väestössä

ادیان و مذاهب در فنلاند

بزرگترین شاخه مذهبی فنلاند، کلیسای انجیلی لوتری است که تقریباً 60 درصد از فنلاندی ها عضو آن هستند. کلیسای انجیلی لوتری فنلاند و کلیسای ارتودکس فنلاند دارای جایگاه ویژه ای در فنلاند هستند. به‌عنوان مثال حق دریافت مالیات دارند. علاوه بر این، حدود 170 نهاد مذهبی ثبت شده دیگر وجود دارد. جوامع اسلامی، کلیسای کاتولیک و شاهدان یهوه بیشترین اعضا را دارند. بسیاری افراد عضو هیچ نهاد مذهبی نیستند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOpetus- ja kulttuuriministeriö

انجمنهای دینی

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردUskonnot.fi

انجمنهای دینی

آزادی دین و انجام مراسم مذهبی شخصی در فنلاند

در فنلاند آزادی ادیان و مذاهب وجود دارد. تمام افرادی که در فنلاند زندگی می کنند از این حق برخوردارند که دین و مذهب خود را آزادانه انتخاب کرده و مراسم دینی خود را انجام دهند. اگر کسی نخواهد، لازم نیست هیچ دینی را برگزیند. هیچ کس مجبور نیست که برخلاف میل و رغبت شخصی خود در مراسم دینی شرکت کند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردOpetus- ja kulttuuriministeriö

آزادی دین

حداقل 20 فرد بالغ می توانند جامعه دینی و مذهبی را افتتاح کنند. لازم نیست که حتما یک گروه مذهبی خود را بعنوان انجمن دینی ثبت کنند، بلکه آن گروه می تواند بدون به ثبت رساندن تشکیلات خود، فعالیت نماید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردPatentti- ja rekisterihallitus

ثبت کردن انجمن دینی

دین کودکان

والدین درباره دین و مذهب کودک خود تصمیم میگیرند. در صورتی که والدین در مورد این موضوع اختلاف نظر داشته باشند، هیچ مذهبی برای کودک تعیین نمی شود. در صورتی که دادگاه به تک سرپرست بودن یکی از والدین رأی داده باشد، او می تواند به تنهایی در مورد مذهب فرزندش تصمیم گیری کند.

کودکان حق شرکت در ساعتهای آموزش دین خود در مدارس را دارا می باشند. مطالعه بیشتر از InfoFinland و از آموزش مقطع ابتدایی.

فرد بالغ یعنی فردی که به سن 18 سالگی رسیده است، می تواند شخصا درباره گرایش دینی خود تصمیم بگیرد.