به محتویات منتقل شوید

مقامات مهم

منتشر شده15.02.2024

اداره امور مهاجرت

وقتی به فنلاند مهاجرت می‌کنید، باید از اداره‌ مهاجرت، یعنی میگری (Migri)، درخواست جواز اقامت کنید یا حق اقامت خود را به ثبت برسانید. نیاز به مجوز اقامت به این بستگی دارد که تبعه‌ی چه کشوری هستید و همچنین به این‌که چرا و برای چه مدتی به فنلاند آمده اید. اداره مهاجرت درخواست های پناهندگی و درخواست های تابعیت را نیز بررسی می کند.

دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشور

دفاتر نمایندگی فنلاند در خارج از کشور:

 • درخواستهای اجازه اقامت فنلاند را تحویل می گیرند
 • برای آمدن به فنلاند ویزا صادر میکنند
 • در مواقعی که فنلاندی های ساکن خارج کشور باید با مقامات فنلاندی به امور خود رسیدگی کنند، مثلاً درخواست گذرنامه جدید کنند، به آنها خدمات ارائه می دهند
 • به اتباع فنلاندی که در خارج از کشور دچار مشکل شده اند، کمک می کنند

در سایت وزارت خارجه لیستی از نمایندگی های فنلاند در خارج از کشور وجود دارد.

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس DVV، مسئولیت سیستم اطلاعات نفوس فنلاند را که در آن اطلاعات اشخاص ساکن در فنلاند ثبت می‌شود، بر عهده دارد. در صورتی که از خارج به فنلاند مهاجرت می‌کنید، در داخل فنلاند نقل مکان می‌کنید و یا از فنلاند به خارج مهاجرت می‌کنید، باید به اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس اطلاع دهید. در صورتی که از اداره مهاجرت یا اداره مالیات شماره شناسایی شخصی دریافت نکرده‌اید، می ‌توانید از این اداره دریافت کنید. در دفاتر خدماتی اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس اموری از قبیل عقد مدنی و غیر مذهبی و خدمات مسئول رسمی عمومی ثبت هم ارائه می‌شود. می‌توانید در مورد خدمات متعددی، امور خود را به طور الکترونیکی انجام دهید.

اداره کل اطلاعات دیجیتالی و نفوس دفاتر خدماتی مختلفی در نقاط مختلف فنلاند دارد.

اداره مالیات

از دفتر مدیریت مالیات، یعنی اداره مالیات (Vero)، می توانید کارت مالیاتی دریافت کنید، درصد مالیات خود را تغییر دهید یا در مورد مسائل مربوط به مالیات سؤال کنید.

در صورتی که مشخصات کاربری بانک های اینترنتی یا سیستم تشخیص هویت (mobiilivarmenne) دارید، می توانید بسیاری از مسائل مالیاتی خود را در خدمات اینترنتی OmaVero به طور الکترونیکی انجام دهید. می توانید مثلاً کارت مالیاتی جدید سفارش دهید و یا اظهارنامه مالیاتی را بازبینی کنید.

کلا (Kela)

اداره بازنشستگی ملی، یعنی کلا (Kela)، به تأمین پایه ای اشخاص ساکن فنلاند در شرایط مختلف زندگی رسیدگی می کند. وقتی که درآمد شما به مخارجتان نمی رسد، می توانید از کلا کمک هزینه مالی دریافت کنید.

از جمله کمک هزینه های اداره بیمه بازنشستگی ملی عبارتند از:

 • کمک هزینه مسکن
 • کمک هزینه هایی که مربوط به بیمار شدن و معلولیت می شوند
 • تأمین بیکاری
 • کمک هزینه های تحصیلی
 • کمک هزینه های خانواده های دارای فرزند
 • بازنشستگی ملی، بازنشستگی تضمینی و دیگر مزایای بازنشستگی
 • کمک هزینه امرار معاش

از در سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه تأمین اجتماعی فنلاند، اطلاعاتی درباره اینکه چه کسی می تواند کمک هزینه کلا را دریافت کند، وجود دارد.

ادارات های کار و امور کسب معیشت

خدمات ادارات کار و امور کسب معیشت، به عبارت دیگر اداره کار (TE-toimisto)، عبارتند از

 • کاریابی
 • ارائه دوره های آموزشی ادراه کار
 • ارائه خدمات به افراد دارای فعالیتهای صنفی و تجاری
 • ارائه راهنمایی در جهت انتخاب شغل

علاوه بر این، ادارات کار برای مهاجرانی که ارباب رجوع این اداره هستند، برنامه های وفق یابی تهیه و تنظیم می کنند. از طریق اداره های کار می توان جهت شرکت در دوره های آموزشی زبان فنلاندی درخواست کرد. از اداره کار می توانید اطلاعاتی را درباره فرصت های شغلی دریافت کنید. مراجعه کنندگان به این اداره می توانند از کلا و صندوق های بیکاری، کمک هزینه بیکاری دریافت کنند.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyö- ja elinkeinoministeriö

اداره کار و امور کسب معیشت

مسئول محافظت کاری

مسئول محافظت کاری نظارت می کند که کارفرماها مقررات مربوط به محافظت کاری را رعایت کنند. علاوه بر این، مسئول محافظت کاری در مورد مسائل مربوط به سلامت و امنیت کار و همچنین شرایط رابطه کاری، اطلاعات می دهد. هم کارکنان و هم کارفرمایان می توانند این مشاوره را دریافت کنند. در صورتی که اجازه کتبی ندهید، مسئول محافظت کاری به کارفرما اطلاع نمی دهد که شما با او تماس گرفته اید.

ناحیه رفاهی

ناحیه های رفاهی خدمات بهداشتی و اجتماعی ارائه می کنند، به استثنای هلسینکی که مسئولیت ارائه این خدمات در آن بر عهده شهرداری هلسینکی است. همه شهرهای دیگر به یکی از ناحیه های رفاهی تعلق دارند.

خدماتی ناحیه های رفاهی از جمله عبارتند از

 • مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه
 • خدمات اجتماعی
 • دندانپزشکی
 • خدمات بهداشتی و درمانی ویژه مادران و کودکان
 • خدمات کودکان و خانواده ها
 • خدمات ویژه اشخاص معلول
 • خدمات اشخاصی که حفاظت بین المللی دریافت کرده اند
 • خدمات اشخاص سالمند
 • خدمات بهداشت روانی و خدمات مواد تخدیر کننده
 • کمک هزینه امرار معاش تکمیلی

همه ناحیه های رفاهی برای موارد بیماری فوری، خدمات اورژانس دارند که در ساعاتی که درمانگاه ها تعطیل هستند، کار می کنند. از کشیک امور اجتماعی و امور بحرانی نیز می توان بطور شبانه روزی کمک دریافت نمود.

پلیس

وظایف پلیس (Poliisi) برقراری نظم و تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از جرائم و پیگیری و روشن کردن آنها است. علاوه بر این، پلیس گذرنامه و کارت شناسایی فنلاندی و کارت شناسایی اتباع خارجی صادر می کند.

در صورتی که فوراً به کمک پلیس احتیاج دارید با شماره تلفن اضطراری 112 تماس بگیرید. فقط در شرایط اضطراری و فوری یعنی هنگامی که جان، سلامتی، اموال یا محیط اطراف شما در خطر می باشد، می توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید.

شکایت کردن

هر کسی حق دارد جرمی که اتفاق افتاده را به پلیس اطلاع دهد یعنی شکایت کند. شکایت به پلیس را می توان در هر مکانی بدون توجه به محل وقوع جرم، انجام داد. می توانید شکایت را چنین انجام دهید:

 • به طور حضوری در اداره پلیس در زمان پذیرش شکایت یا
 • به طور الکترونیکی در صفحات اینترنتی پلیس.

در صورتی که جرم انجام شده کوچک باشد و نیازی به کمک های فوری پلیس نداشته باشید، پلیس شکایت را به طور تلفنی قبول نمی کند.

نماینده امور برابری

نماینده امور برابری (Yhdenvertaisuusvaltuutettu)، YVV، مقامی اداری می باشد که وظیفه اش پیشبرد برابری و مساوات و رسیدگی به مسائل تبعیض است. این نماینده، جایگاه و حقوق اتباع خارجی را پیگیری می کند و پیش می برد.

نماینده امور برابری به ارائه راهنمایی ها و توصیه های لازم پرداخته و همچنین در مواردی که مربوط به وجود تبعیض می باشند، در امر آشتی دادن و ایجاد آرامش، کمک می نماید.

نمایندگی های کشورهای خارجی در فنلاند

کشورهای زیادی در فنلاند سفارت یا کنسولگری دارند. سفارتخانه ها در هلسینکی هستند. بعضی از کشورها در شهرهای دیگر نیز داری کنسولگری می باشند. چنانچه شما باید با کمک مقامات کشور خودتان به کارهایتان رسیدگی کنید، در اینصورت با نمایندگی کشور خود تماس بگیرید.