به محتویات منتقل شوید
Ulkomainen tutkinto Suomessa

مدارک خارجی در فنلاند

منتشر شده22.08.2022
در صورتی که تحصیلات خود را در کشور دیگری به پایان رسانده اید، ممکن است برای این که بتوانید در فنلاند کار یا تحصیل کنید، به ارزشیابی و برابری مدرک نیاز داشته باشید.

در اغلب موارد کارفرما، آموزشگاه یا دانشگاه ارزیابی می کند که مدرک تحصیلی خارجی شما چه صلاحیت و مهارتی به شما داده است.

در صورتی که می خواهید در حرفه های تحت نظارت و مقررات و یا در مشاغلی که برای انجام آن به مدرک تحصیلی در سطح خاصی نیاز است، کار کنید، به تصمیم اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) یا مسئول دیگری در این مورد نیاز دارید.

می‌توانید با استفاده از فرم الکترونیکی در خدمات Opintopolku.fi از اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) درخواست برابری مدرک تحصیلی نمایید.

در صورتی که می خواهید به تحصیلات خود در فنلاند ادامه دهید

دانشگاه ها و آموزشگاه ها در مورد گزینش دانشجو تصمیم گیری می کنند. آنها در این مورد نیز تصمیم گیری می کنند که آیا می توان تحصیلات و مهارت های دیگر شما که در خارج کسب نموده اید را به عنوان بخشی از تحصیلاتی که در فنلاند می گذرانید پذیرفت یا خیر.

در صورتی که شما دارای تحصیلات دانشگاهی از خارج هستید و می خواهید در فنلاند ادامه تحصیل بدهید، می توانید از خدمات دانشجویان دانشگاه و خدمات SIMHE، اطلاعات و راهنمایی دریافت نمایید.

وظایف کاری که برای انجام آن داشتن تحصیلات خاصی ضروری نیست

بر اساس قانون فنلاند، برای انجام تمام وظایف کاری، نیاز به داشتن تحصیلات خاص یا مدرک تحصیلی در سطح مشخصی نیست. مثلاً کارفرمای بخش خصوصی معمولاً خودش ارزیابی می کند که آیا مدرک تحصیلی خارجی شما صلاحیت کافی برای انجام کار مربوطه به شما می دهد یا خیر.

برابرسازی سطح مدرک تحصیلی دانشگاهی

معمولاً برای انجام کارهای بخش عمومی (شهر و دولت) به مدرک تحصیلی دانشگاهی در سطح مشخصی نیاز هست، مثلاً مدرک تحصیلی دانشگاهی عالی.

در صورتی که مدرک تحصیلی دانشگاهی را در خارج گذرانده اید، می توانید از اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) بخواهید که در مورد ارزشیابی و برابرسازی مدرک تحصیلی شما تصمیم گیری نماید. برای چنین تصمیمی باید مبلغ مربوطه را بپردازید. هنگامی که سطح مدرک تحصیلی شما با مدرک تحصیلی دانشگاهی فنلاندی مقایسه و برابر گردید، می توانید تقاضا کار در مشاغلی کنید که در آنها نیاز به داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی در همان سطحی است که شما دارید.

حرفه های تحت نظارت و مقررات

برخی حرفه ها در فنلاند تحت نظارت و مقررات هستند. این بدان معنی است که قانون تعیین می کند که داشتن چه تحصیلاتی برای انجام این مشاغل لازم است. چنین مشاغلی عبارتند از مثلاً فیزیوتراپیست، پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، پرستار، وکیل، حسابرس، معلم مدارس ابتدایی و راهنمایی و تکنسین تهویه و دود کش.

مسئولین مربوط به هر رشته ای، در مورد حق فعالیت در حرفه های تحت نظارت و مقررات یا استفاده از عنوان حرفه ای تصمیم گیری می کنند. مثلاً در رشته بهداشت و امور اجتماعی انجام تصمیم گیری مربوطه بر عهده والویرا (Valvira) و در رشته آموزشی بر عهده اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) می باشد. برای دریافت چنین تصمیمی باید مبلغ مربوطه پرداخت شود.

در صفحات اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) لیستی از حرفه های تحت نظارت و مقررات و مسئولینی که در این مورد تصمیم گیری می کنند وجود دارد.

حرفه های تحت نظارت و مقررات و مدارک تحصیلی دریافت شده از یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا

چنانچه

  • از اتباع یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس هستید
  • از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه اقتصادی اروپا و یا سوئیس حق و اجازه کار در حرفه ای کسب نموده اید که در فنلاند تحت نظارت و مقررات هستند،

می توانید از مسئولین رشته مربوطه تقاضای ارزشیابی و برابری صلاحیت حرفه ای در رشته خود را نمایید.

در صورتی که تحصیلات شما با تحصیلاتی که در فنلاند لازم است تفاوت زیادی داشته باشد، ممکن است مجبور باشید دوران تطبیق یا آزمایش تشخیص صلاحیت را بگذرانید.

مدرک تحصیلی حرفه ای از کشورهای خارجی

در صورتی که مدرک تحصیلی حرفه ای خود را در یک کشور خارجی گرفته اید، می توانید در مورد مدرک خود از اداره کل آموزش و پرورش (Opetushallitus) تقاضای گزارش نمایید. در این گزارش، سطح و محتوای مدرک تحصیلی و این که این مدرک تحصیلی در آن کشوری که مدرک را گرفته اید، صلاحیت کار در چه وظایفی را می دهد، ذکر می گردد. با این حال این گزارش به شما صلاحیت کار در حرفه های تحت نظارت و مقررات در فنلاند را نمی دهد.

ترجمه مدارک و اسناد

در صورتی که زبان اصلی مدرک شما فنلاندی، سوئدی یا انگلیسی نیست، معمولاً به ترجمه رسمی مدارک و اسنادتان که توسط یک مترجم رسمی انجام شده باشد، نیاز خواهید داشت. برخی از مسئولین مدارک واسنادی که به زبان های دیگر اروپایی هستند را نیز می پذیرند.

به دقت دستورالعمل های مسئولین مربوط به هر رشته را مطالعه کنید.