به محتویات منتقل شوید
Tukea raskauden aikana

کمک های مخصوص در طول دوران بارداری

منتشر شده06.06.2024
فنلاند به شیوه های مختلف از خانواده های داری فرزند حمایت می کند. مثلاً بسته زایمان (äitiyspakkaus) کمک پرطرفداری است. در این صفحه اطلاعاتی در باره کمک هایی که پیش از تولد کودک می توانید درخواست کنید، وجود دارد.

بسته مادری

اگر در فنلاند سکونت دارید ممکن است که حق دریافت کمک مادری (äitiysavustus) را داشته باشید. کمک مادری بسته به انتخاب خود شما یابسته مادری (äitiyspakkaus) است و یا مبلغی پول ثابت و بدون کسرمالیات. بسته مادری شامل لباس نوزاد و لوازم رسیدگی به نوزاد است. بیشتر مادران بسته مادری را انتخاب می کنند، چرا که ارزش پولی آن بیشتر است.

شما در موارد زیر حق دریافت بسته مادری را دارید

  • بارداری تقریباً پنج ماه طول کشیده است
  • پیش از پایان چهارمین ماه بارداری برای معاینه پزشکی مراجعه نموده اید
  • شما تحت پوشش تأمینات اجتماعی هستید.

کمک مادری را از کلا (Kela) درخواست کنید. گواهی طول مدت بارداری باید پیوست درخواست گردد. این گواهی را می توانید از مرکز بهداشت یا از پزشک دریافت کنید.

پول مادری

در زمان بارداری، Kela می تواند به شما پول بارداری (raskausraha) پرداخت نماید. نام آن طبق قانون قبلی پول مادری (äitiysraha) بود. معمولاً 30 روز پیش از زمان محاسبه شده زایمان، مرخصی مادر باردار آغاز می گردد. در این هنگام پول بارداری به او تعلق می گیرد. این پول به مدت 40 روز کاری، یعنی حدود 1.5 ماه پرداخت می گردد.

پول بارداری فقط به مادر باردار تعلق می گیرد و والدین نمی توانند این پول را بین هم تقسیم کنند.

برای این که بتوانید پول بارداری دریافت کنید، باید از کار خود مرخصی گرفته باشید. به یاد داشته باشید که مرخصی مادری خود را حداکثر 2 ماه پیش از شروع آن به کارفرمای خود اطلاع دهید.

هنگامی که 154 روز از آغاز بارداریتان گذشته باشد، می توانید پول بارداری درخواست کنید. گواهی بارداری مورد نیاز برای پیوست کردن به درخواست را از مرکز بهداشت دریافت خواهید نمود.

برای این که بتوانید پول بارداری دریافت کنید، باید مطابق با قانون بیمه درمانی فنلاند بیمه شده باشید.

Kela با همین شرایط به دانشجویان و بیکاران نیز پول بارداری پرداخت می کند.

درخواست کمک مادری و پول بارداری

حداکثر دو ماه پیش از زمان محاسبه شده زایمان، از Kela درخواست کمک  هزینه مادری نمائید. پول بارداری را حداکثر 2 ماه پس از آغاز دوران تقاضای پول بارداری، درخواست نمائید.

می توانید بسته مادری و پول بارداری را از صفحات اینترنتی Kela درخواست نمائید. با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی و یا امضای همراه (mobiilivarmenne) ثبت ورود بکنید. این سایت شما را در تکمیل کردن فرم تقاضا راهنمائی می کند. در همین سایت می توانید وضعیت رسیدگی به تقاضایتان را هم مشاهده کنید. هنگامی که درخواست شما مورد بررسی قرار گرفت، از این سایت می توانید ببینید که چه مبلغی به شما تعلق می گیرد و چه زمانی پرداخت می گردد. این خدمات به زبان های فنلاندی و سوئدی است.

بسته مادری و پول بارداری را می توانید با تکمیل کردن فرم کاغذی و پست کردن آن و پیوست های لازم به هر کدام از دفاتر Kela نیز درخواست نمائید. می توانید از مرکز مشاورت بهداشت کودکان در تکمیل کردن فرم کمک بگیرید.

پس از پایان دوران تقاضای پول بارداری، می توانید به مرخصی والدین بروید و پول والدین دریافت نمائید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مرخصی والدین، به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه کمک پس از تولد کودک مراجعه نمایید.

از کمک هزینه های والدین باید مالیات پرداخت نمود. بنابر این برای این موضوع نیاز به کارت مالیات (verokortti) دارید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت InfoFinland و صفحه مالیات مراجعه نمایید.

پول بارداری ویژه

در صورتی که کار شما طوری است که در معرض اشعه، مواد شیمیائی یا بیماری های مسری قرار می گیرید و نمی توان برای شما کار دیگری ترتیب داد، می توانید بلافاصله پس از مشخص شدن بارداری، مرخصی خود را شروع کنید. در چنین مواقعیپول بارداری ویژه (erityisraskausraha) دریافت خواهید کرد.

پول بارداری ویژه را حداکثر در مدت 2 ماه پس از آغاز مرخصی بارداری ویژه درخواست کنید. در صورتی که در مدت مرخصی بارداری ویژه حقوق دریافت می کنید، Kela پول بارداری ویژه را بابت این مدت به کارفرمای شما پرداخت خواهد کرد.

در صورتی که بیکار هستید، پول بارداری ویژه دریافت نخواهید کرد. در صورتی که دانشجو هستید، این پول را می توانید فقط در موارد خاصی دریافت کنید.

اطلاعات بیشتر را از Kela سؤال کنید. می توانید در صفحات اینترنتی Kela با تمام مزایائی که Kela به خانواده های بچه دار پرداخت می کند، آشنا شوید.