به محتویات منتقل شوید
Esiopetus

آموزش پیش دبستانی

منتشر شده26.02.2024
بر اساس قانون فنلاند، کودکان بایستی قبل از شروع آموزش اجباری، برای مدت یک سال در آموزش پیش دبستانی یا فعالیتهای مشابه آن شرکت کنند. آموزش پیش دبستانی (esiopetus)، کودکان را برای دبستان آماده می کند. کودکان معمولاً در سن 6 سالگی به آموزش پیش دبستانی و در سن 7 سالگی به مدرسه می روند.

والدین کودکان، معمولاً کودکان خود را در ماههای ژانویه و فوریه برای آموزش پیش دبستانی ثبت نام می کنند. تاریخ و زمان ثبت نام را میتوانید قبلا از اداره آموزش و پرورش (koulutoimi) و یا از اداره فرهنگ (sivistystoimi) سئوال کنید.آموزشهای پیش دبستانی توسط شهرداری شهرستانها ترتیب داده میشوند. شهرداریها می توانند آموزشهای پیش دبستانی را از مهد کودکهای خصوصی نیز خریداری کنند.آموزشهای پیش دبستانی رایگان هستند. در طول روز به کودکان غذای رایگان داده می شود. چنانکه محل زندگی کودک، از مرکز آموزش پیش دبستانی دور بوده (بیشتر از 5 کیلومتر) و یا مسافت بین خانه و مرکز آموزشی سخت باشد، در این صورت به او خدمات حمل و نقل رایگان تعلق میگیرد.

کودک می تواند علاوه بر آموزش پیش دبستانی، در آموزش دوره پرورشی خردسالان هم شرکت کند.

برنامه روزانه آموزش پیش دبستانی

یک روز پیش دبستانی در حدود چهار ساعت طول میکشد. ساعات درسی پیش دبستانی کودکان معمولاً در داخل مهد کودک و یا در مدرسه تشکیل داده میشود.

کودکان در آموزش دبستانی، دروسی از قبیل درس حساب، درس علوم و آشنایی با محیط زیست و همچنین فرهنگ و هنر را می آموزند. آنها از طریق بازی موضوعات و مسایل جدید را فرا میگیرند.

نقش والدین در آموزش دبستانی مهم می باشد. آنها در یادگیری مسایل مختلف، کودک خود را کمک و حمایت می کنند. آموزگاران برای هر کدام از کودکان برنامه آموزشی جداگانه ای را ترتیب می دهند. والدین کودک می توانند به مربیان او در انجام این برنامه های آموزشی، کمک کنند.

نقش زبانها و فرهنگهای مختلف در آموزش پیش دبستانی

کودکی که زبان مادری اش زبانی غیر از فنلاندی و سوئدی می باشد، زبانهای فنلاندی و سوئدی را بعنوان زبان خارجی می آموزد. علاوه بر این، اگر شهرداری شهرستان، آموزش زبان مادری را تدارک ببیند، او می تواند زبان مادری خود را نیز بیاموزد.

کودکان می توانند در طول آموزشهای پیش دبستانی، درباره مسایل دینی و مذهبی خود و یا دیدگاه نسبت به زندگی نیز آموزش ببینند.

در طول آموزشهای پیش دبستانی ، کودکان می آموزند که برای زبان و فرهنگ خود ارزش بگذارند. آنها همچنین یاد میگیرند که برای زبان و فرهنگ انسانهای دیگر نیز احترام قائل شوند.