Mine sisu juurde
Asettuminen Tampereelle

Elu sisseseadmine Tamperes

Avaldatud04.11.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Sellel lehel on teavet immigrantidele mõeldud teenuste kohta Tamperes. Lisateavet leiad lehelt Elu sisseseadmine Soomes.

Mitmekeelne nõustamine Mainio

Mitmekeelne nõustamine Mainiost saad juhiseid mitmesuguste argiküsimuste lahendamiseks. Kliente teenindatakse 14 erinevas keeles. Põhilised nõustamiskeeled on somaali, vene, hiina, inglise, dari, kurdi ja araabia keel. Kõik nõustajad räägivad ka soome keelt. Teenus on kõigile avatud ja tasuta ega sõltu immigrandi taustast ega immigreerumise põhjusest. Nõustamine töötab ilma eelneva aja broneerimiseta.

Levinumad küsimused puudutavad soome sotsiaalkaitset (Kela), eluaseme küsimusi, soome keele õppimist ja immigratsiooniprotsessi üldisemalt. Sind abistatakse vormide täitmisel ja ametkondlikust kirjavahetusest arusaamisel. Nõustamiskeskusest saad teavet ka soome keele kursuste kohta ja nõuandeid tööle kandideerimise või praktikakoha leidmise kohta.

Mitmekeelne nõustamine Mainio (Monikielinen neuvonta Mainio)

Rautatienkatu 10 (1. korrus)

33100 Tampere

E-post: mainio(at)tampere.fi

Sotsiaalteenuste nõuandlast saad teavet linna pakutavate sotsiaalteenuste kohta. Vajaduse korral broneeritakse kliendile aeg sotsiaaltöötaja või juhendaja juurde, kes selgitavad välja abivajaduse. Teenus on saadaval ka somaali, dari, pärsia ja araabia keeles.Sotsiaalteenuste nõuandla

Sarvise sotsiaalkeskus

Hatanpäänkatu 3 F (3. korrus)

33900 Tampere

Telefon (03) 5657 0200, avatud E–R kl 9–15

Kototori on mitmekeelne madala lävepaku juhendamis- ja nõustamispunkt Hervantas. Kototoril saad juhendamist ja nõustamist eri keeltes nii ilma ajabroneeringuta kui ka ajabroneeringuga.

Teeninduskeeled on soome, inglise, araabia, pärsia/dari ja somaali. Kototoril töötavad mitmekeelsed juhendajad koos Tampere linna sotsiaalala professionaalsete töötajate ja vabatahtlikega.

Kototori

Lindforsinkatu 8 (1. korrus)

33720 Tampere

Telefon 041 730 0277

Link viib saidilt väljaMitmekeelne nõustamine Mainio

Immigrantide nõustamine

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki

Kototori

Sisserändajate esmased tugiteenused

Sarvise sotsiaalkeskuses osutatavad sisserändajate esmased tugiteenused aitavad ümberasujatel Soome ühiskonna ja Tampere eluga harjuda.

Sotsiaalteenuste nõuandla / Sisserändajate esmased sotsiaalteenused

Sarvise sotsiaalkeskus

Itsenäisyydenkatu 17 (5. korrus)

33500 Tampere

Telefon 040 806 2771

Iseseisvalt ümberasujad

Iseseisvalt ümberasujad on näiteks Soome tööle või õppima tulijad, samuti need, kes kolivad Soome abielu sõlmimise kaudu. Iseseisvalt Tamperesse kolivatele isikutele (kes on saanud elamisloa) osutatakse sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid kõigile linnaelanikele mõeldud piirkondlike teenuste raames.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki

Tervishoiuteenused

Link viib saidilt väljaTampereen yliopisto:

Teenused õppuritele

Uute immigrantide esialgne kaardistamine

Esialgne kaardistamine aitab uut tamperelast sobivate teenuste leidmisel ja uues riigis eluga toimetulekul. Esialgne kaardistamine sisaldab esmast küsitlust ja vajadusel keeletesti ning teadmiste ja oskuste kaardistamist. Küsitlusel vesteldakse ja selgitatakse välja kliendi hariduslik taust, töökogemus, keelteoskus ja muud asjaolud, mis on seotud Soomes elamisega.

Esialgse kaardistamise käigus antakse teavet soome keele õppimise, töökoha leidmise, hariduse omandamise võimaluste ja erinevate teenuste kohta Tamperes. Vestlus toimub kas kliendi emakeeles või muus talle arusaadavas keeles.

Kuidas pääseb esialgsele kaardistamisele?

Lisateavet esialgse kaardistamise ja integreerumisplaani kohta saad immigrantide nõustamiskeskusest Mainio, sotsiaalteenuste nõuandlast ja Tampere linna tööhõiveteenuste raames.

Monikielinen neuvonta Mainio

Rautatienkatu 10 (1. korrus)

33100 Tampere

E-post: mainio(at)tampere.fi

Sotsiaalteenuste nõuandla

Sarvise sotsiaalkeskus

Hatanpäänkatu 3 F (3. korrus)

33900 Tampere

Telefon (03) 5657 0200, avatud E–R kl 9–15

Tampere linna tööhõiveteenuste raames

Tel 040 801 6581, nõustamine

Loe lisaks: Integreerumine Soome ühiskonda.

Link viib saidilt väljaMitmekeelne nõustamine Mainio

Immigrantide nõustamine

International House Tampere

Teenused rahvusvahelisetele klientidele sisseseadmise, töö, õppimise ja tööandjate kohtumiseks. 

International House Tampere kogub kokku Tampere koolitus- ja tööpõhise sisserände,

mitmekeelse nõustamise ning oskuse arendamise ja tööjõu värbamise rahvusvahelised teenused.

Saad meie kaudu teavet ja nõustamist Tamperele kolimise, sisseseadmise, töö taotlemise,

õppimise ja ettevõtluse kohta.

International House Tampere osalevad Tampere linna tööhõive- ja kasvuteenused, mitmekeelne

nõustamine Mainio, Tampere piirkonna kutseõppeasutus Tredu, Tampere kõrgkooli kogukond ja

Pirkanmaa Töö- ja Ettevõtlusbüroo teenused.

Võta ühendust:

e-post international@tampere.fi (Link opens default mail program)

Telefon 041 730 2769

www.tampere.fi/internationalhouse(Link leads to external service)

www.internationaltampere.fi(Link leads to external service)

Multikultuurne tegevus

Tampere linna kultuuriteenistuse veebilehelt leiab teavet kultuuridevahelise tegevuse kohta. MOMU multikultuursed muuseumiteenused pakuvad sisserändajatele ainulaadset võimalust tutvuda uue kodulinna kultuuri, looduse ja ajalooga.Soome Punase Risti Tampere osakonnas toimub multikultuurne tegevus – näiteks sõbrateenus ja kõigile avatud kohtumispaik Tampuris.Multikultuurne naiste kohtumispaik Naistari pakub sisserändaja taustaga naistele ja lastele kohta, kus nad saavad turvaliselt mitmesuguses tegevuses osaleda. Naistaris võivad nad näiteks soome keelt õppida, praktiseerida seda suhtlemise käigus ning jagada Soomes elamise kogemusi.Tampere Tyttöjen Talo® tegevus on mõeldud 12–28-aastastele Pirkanmaa tüdrukutele ja noortele naistele. Võid tulla siia aega veetma, hobidega tegelema, uusi sõpru otsima, ringides osalema või keelt praktiseerima.Mattila on kõigile meestele avatud maja, kus valitseb pingevaba õhkkond. Tegevus on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatu. Tegevust kavandatakse ja korraldatakse ühiselt.Kölvi-büroo multikultuurne noorsootöö on mõeldud sisserändaja taustaga poistele ja noortele meestele. Büroos saab tutvuda teiste noortega ning tegeleda eri hobidega ja osaleda üritustel.

Link viib saidilt väljaSuomen Punainen Risti

Multikultuurne tegevus

Suulise ja kirjaliku tõlke teenused

Kui sa ei oska soome või rootsi keelt, võid kasutada tõlki asjaajamisel ametiasutustes. Näiteks Kela, Töö- ja Ettevõtlusbüroo ja Immigratsiooniamet tellivad kliendile tõlgi teatud juhtudel. Sel juhul ei pea sa ise maksma. Küsi tõlkimise kohta alati eelnevalt puudutatud ametiasutusest või küsi nõu mitmekeelsest nõustamisest Mainiost.

Kui tellid tõlgi ise ja maksad kulud, võid kasutada tõlki millal soovid. Tõlketeenuseid pakuvad Tamperes mitmed ettevõtted. Võid otsida neid ettevõtteid näiteks internetist. Võid otsida tõlki või tõlkijat Soome tõlkide ja tõlkijate liidu lehekülgedel oleva otsingumootori abil.