Mine sisu juurde
Perhe Tampereella

Perekond Tamperes

Avaldatud27.10.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Sellel lehel on teavet peredele mõeldud teenuste kohta Tamperes. Muu olulise teabe teema kohta leiad lehelt Pere.

Abielu

Soome seaduste järgi on abielu kahe inimese seaduslikult reguleeritud suhe. Abielu sõlmitakse ametlikult. Enne abiellumist peate kirjalikult taotlema abielu registreerimist takistavate asjaolude uurimist. Kooselu sõlmimist takistavate asjaolude uurimist teostab magistraat (maistraatti). Vastava taotluse võite esitada ükskõik millisele magistraadile.

Abielu ilmalik registreerimine toimub üldjuhul samuti magistraadis.

Digi- ja väestötietovirasto

Hatanpään valtatie 24

PL 682

33101 Tampere

Telefon 0295 536 244 (abielu/kooselu registreerimine)

Loe lisaks: Abielu.

Link viib saidilt väljaDigi- ja väestötietovirasto

Abielu registreerimine

Abielulahutus

Abielulahutust võivad abikaasad taotleda koos või üks abikaasa üksinda. Abielulahutuse taotlus edastatakse Tampere esimese astme kohtu kantseleisse. Avalduse võib viia ise kohtu kantseleisse, kuid selle võib saata ka postiga, faksiga või e-postiga.

Pirkanmaan käräjäoikeus

Kelloportinkatu 5 A

PL 134

33100 Tampere

Telefon 029 564 7400 (üldtelefon)

Faks 029 5647 657

Abielulahutuse kaalumise korral ja probleemide läbiarutamisel nõu küsimiseks võite taotleda perelepitust (perheasioiden sovittelu). Perelepitusteenused on mõeldud Tampere peredele, kellel on alla 18-aastaseid lapsi.

Perheneuvola/Perheasioiden sovittelu

Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Tipotie 4

33230 Tampere

Nõustamis- ja aja broneerimise telefon 040 800 7910 (E ja K kl 12–14, N kl 9–11)

Paarisuhte- ja pereprobleemide korral aitab ka koguduste perenõustamine. Perelepituse kaudu võivad pereliikmed saada abi ja tuge, kaaludes abielu lahutamist või selle ohtu ning pidada nõu praktilistes elukorralduslikes küsimustes peale lahutust. Kliendiks võib tulla lisaks Tamperele kogu Pirkanmaa piirkonnast.

Tampereen seurakunnat

Perheasiain neuvottelukeskus

Hämeenkatu 28 (4. korrus)

33100 Tampere

Telefon 040 804 8100, E–R kl 9–11 ning E kl 13–15 ja K kl 13–15

Loe lisaks: Abielulahutus.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Perelepitus

Link viib saidilt väljaTampereen evankelisluterilainen seurakunta:

Perenõustamine

Lapsed abielulahutuses

Perelepitusteenus on mõeldud Tampere peredele, kellel on alla 18-aastaseid lapsi. Perelepituse kaudu võidakse kokku leppida ka lastega kokkusaamiste organiseerimises. Pöördu perenõuandlasse, kui kaalud abielu lahutamist või kui sinu pere vajab abi lahutusest ülesaamises.

Perheneuvola/Perheasioiden sovittelu

Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Tipotie 4

33230 Tampere

Nõustamis- ja aja broneerimise telefon 040 800 7910 (E ja K kl 12–14, N kl 9–11)

Kui teil on lapsed ja teie abielu lõppeb lahutusega, võtke ühendust laste järelevalveinspektoriga. Laste järelevalveinspektor kinnitab laste elukoha, hoolduse, kohtumisõiguse ja elatise lepingu.

Aja broneerimine ainult telefoni teel. Aja broneerimine on kohustuslik.

Aja broneerimine: telefon 03 5657 7370, E, T ja R kl 9–11.

Telefoninõustamine 040 806 3535 E, T, N ja R kl 12–13.

Kontakteerumine e-posti teel: sote.lastenvalvojat(at)tampere.fi

Loe lisaks: Lapsed abielulahutuses.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki

Perenõuandlad

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Laste järelevalveinspektorid

Kui oled rase

Pöördu oma piirkonna nõuandlasse kohe kui märkad, et ootad last. Emade nõuandlas jälgitakse ema ja lapse seisundit ja kogu pere heaolu raseduse jooksul. Emade nõuandla teenused on tasuta. Tamperes on mitmeid emade nõuandlaid. Kontaktandmed leiad linna veebilehelt.

Rasedusega seotud kiireloomuliste probleemsete situatsioonide ja hädaolukordade korral pöördu sünnitusmaja erakorralisse vastuvõttu.

TAYS

Naistentautien ja synnytysten vastuualue

Teiskontie 35

33520 Tampere

Naistehaiguste ja sünnituse erakorraline vastuvõtt, tel 03 3116 5942.

Loe lisaks: Rasedus ja sünnitus.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Emade nõuandlad

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Pere juurdekasvu ootaja ABC

Toetused raseduse ajal

Kui sul on õigus saada ematoetust, emapalka või teisi toetusi, taotle neid Kela kaudu. Taotluse saad teha veebist, saata posti teel Kelasse või minna koha peale Kela büroosse.

Loe lisaks: Toetused raseduse ajal.

Kela, keskustan toimipiste

Aleksis Kiven katu 18

33210 Tampere

PL 10

00056 Kela

Lapse hoidmine

Koolieelses eas laste vanematele pakutakse erinevaid laste päevahoiu ja lasteringide võimalusi.

Tamperes on mitmeid linna lastepäevakodusid ja perepäevahoidjaid. Lisaks tegutsevad eralasteaiad. Kui taotled kohta eralasteaeda, pöördu otse enda valitud lasteaia poole.

Linna lasteaia- või perepäevahoiu kohta saad taotleda aastaringselt. Tee avaldus neli kuud enne soovitud lapsehoiuteenuse algust. Kõige lihtsam on kohta taotleda elektroonilise vormi abil internetis. Kui esitad lasteaiakoha avalduse paberkandjal, vii see sellesse lastepäevakodusse, kuhu kohta taotled või kasvatus- ja haridusteenuste osakonna klienditeenindusse (Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu).Kasvatus- ja haridusteenused, klienditeenindus

Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu

Frenckellinaukio 2B

PL 487

33101 Tampere

Lasterühma tegevuses arvestatakse lapse kultuuritausta ja soome keele oskusega. Koolieelikutele organiseeritakse oma emakeele õpet vastavalt võimalustele.

Tampere linn pakub rootsi-, inglise-, saksa- ja prantsusekeelset laste päevahoidu. Lisateavet leiad internetist.

Laste päevahoiu nõustamistelefon aitab lasteaiakoha taotlemisega seotud küsimustes:

tel 040 800 7260 (E–R kl 9.00–12.00), e-posti aadress: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu@tampere.fi (Link opens default mail program).

Loe lisaks: Lapse hoidmine, Laste päevahoid

Link viib saidilt väljaTampere linn

Perepäevahoid

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Ringid ja mängimine

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Võõrkeelne päevahoid

Lapse hoidmine kodus

Pere võib lapsele ka koju hoidja palgata ja saada erahoiu toetust (yksityisen hoidon tuki). Erahoiu toetust taotletakse Kelast.

Kui hoiad last kodus, võib sinu laps osaleda osaajalistes ringides. Lasteringi koha avaldus esitatakse koos lasteaiaavaldusega. Vanemate ja laste ühistesse, avatud pereringidesse minekuks ei pea registreerima, vaid võib kohale minna endale sobival ajal.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Lapse hoidmine kodus

Kui hooldad lähedast kodus

Kui hooldad kodus eakat, haiget või puudega lähedast, võib sul olla õigus saada omastehoolduse toetust (omaishoidon tuki). Omastehoolduse toetus määratakse taotlejatele, kelle hooldustöö on väga raske ja/või siduv. Esmalt vajad meditsiinilist arvamust (lääkärinlausunto), millest ilmneb hoolduse siduvus ja raskus. Toetust taotletakse vormil, mille leiad Tampere linna veebilehelt.

Loe lisaks: Eakad

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Omastehoolduse toetus