Mine sisu juurde
Asuminen Iisalmessa

Eluase ja elamine Iisalmis

Avaldatud25.03.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Üürikorter

Petterinkulma Oy on 1965. aastal Iisalmi linna asutatud aktsiaselts, mille ülesanne on arendada ja hallata üürikortereid Iisalmi piirkonnas. Ettevõttele kuulub ligikaudu 1500 korterit, milles elab umbes 2200 Iisalmi elanikku. Petterinkulma korterid on soodsad ja heas seisukorras. Korterid asuvad igal pool üle linna. Petterinkulma järgib tegevuses head üürileandmise tava ning on turvaline ja usaldusväärne üürileandja.

Petterinkulma Oy

Kirkonsalmentie 12

74120 IISALMI

Klienditeenindus argipäeviti:

kl 9.30–11 ja 11.30–15.00 (esmaspäeviti on büroo suletud)

Korterite taotlemine

tel 020 743 9126

asukasvalinta(at)petterinkulma.fi

Kortereid saab taotleda ka elektroonilisel vormil

Vaata lähemalt: Üürikorter

Korteri ostmine

Enamik soomlasi elab omandkorteris ehk korteris, mis kuulub neile. Kui ostad endale korteri, on see pikas perspektiivis sageli odavam kui üürikorteris elamine. Teavet müügil olevate korterite kohta saad näiteks kinnisvarabüroodest, kohalikest ajalehtedest või veebist korteriportaalidest.

Loe lisaks: Korteri ostmine

Ajutine korter

Ükskõik, kas soovid lõõgastuda kesklinnas või eelistad looduslähedust, leiad piirkonnast kindlasti enda vajadustele sobiva variandi. Hotelli tasemel majutust pakuvad mh järgmised majutusasutused: Hotel Golden Dome, Iisalmen Seurahuone, Original Sokos Hotel Koljonvirta ja Sininen Helmi. Iisalmi piirkonnas leidub puhkemaju eri suurusega seltskondadele. Teenuseid pakuvad mh sellised majutusasutused nagu Haapaniemen matkailu, Jokiniemen matkailu, Villa Kirmakka ja Ylämäen Virkistyslomat. Koljonvirta mõisast leiad hea hinnaga tube ja suvisel ajal pakutakse majutusteenust ka kämpingumajakestes.

Kontaktandmed leiad aadressilt

Eluase kriisisituatsioonis

Kui jääd kriisi või õnnetuse tõttu kodutuks, võta ühendust Ylä-Savo SOTE Ky sotsiaalteenuste keskusega.

Juhendamine ja nõustamine:

Piirkondlikud teenusenumbrid 040 7126 992 või 040 7126 738.

Teenus on avatud esmaspäevast reedeni kl 9.00–15.00.

Sotsiaalteenuste valvekeskuse valvenumber 044 718 3930.

Sotsiaalteenuste valvekeskus teenindab akuutsetes kriisisituatsioonides ööpäev läbi.

Kui sinu korter on saanud kahjustada näiteks tule- või veekahju tõttu, võib kodukindlustus teatud juhtudel hüvitada täiendavad eluasemekulud. Kahju tekkimise korral võta viivitamatult ühendust oma kindlustusseltsiga.

Kui sinu pereliige on sinu suhtes vägivaldne või ähvardab vägivallaga, pöördu Kuopio turvakodu poole. Turvakodu tegutseb ööpäev läbi, kuhu lähisuhtevägivalda kogev või selle ohtu tunnetav isik või pere võib minna omaalgatuslikult või ametkonna või muu institutsiooni suunamisel, vajaduse korral ka anonüümselt. Teenus on turvakodu pakutav vahetu kriisiabi, ööpäevaringne turvatud elamine ja akuutse situatsiooniga seotud, lähisuhtevägivalda kogenud isiku või selle ohu tingimustes elavate isikute või perede psühhosotsiaalne toetamine, nõustamine ning juhendamine. Teenused on kättesaadavad kõigile, kes seda vajavad, sõltumata elukohast. Teenuseid pakutakse lisaks peredele ka üksikutele klientidele ja ilma ealiste piiranguteta. Turvakoduteenused on tasuta.

Kontaktandmed:

Kuopion turvakoti (THL) (Kuopio turvakodu, Tervishoiu- ja heaoluamet)

Lastentie 1 A, B-ovi (uks B)

70620 KUOPIO

Tel 017 183 393 (avatud ööpäev läbi)

Kui keegi ähvardab sind või kasutab sinu suhtes vägivalda, saad helistada ka hädaabinumbrile 112.

Tugi- ja sotsiaalkorter

Eakate toetatud elamist tugi- ja sotsiaalkorterites organiseeritakse isikutele, kes vajavad teenust ööpäev läbi. Kliendi tegutsemisvõime on märgatavalt vähenenud ja ta ei saa enam koduhoolduse või tavalise tugi- või sotsiaalkorteri teenuse toel hakkama. Klient vajab igapäevases tegevuses palju abi. Toetatud tugi- või sotsiaalkorteris elamise teenuse pakkumine põhineb omavalitsuste liidu teenustaseme määratlustel ja teenuse pakkumise kriteeriumitel. Teenuste maksumus vastab omavalitsuste liidu klientidele kehtestatud hinnakirjale.

Vaimupuudega inimeste eluaset puudutavaid teenuseid organiseerides on praktilises töös levinud mõisted abistatud, juhendatud ja toetatud elamise teenus. Abistatud elamise teenuse all mõeldakse vaimupuudega inimestele ööpäev läbi pakutavat teenust, juhendatud elamise teenuse all öövalveta tugikorteriüksuste teenuseid ning toetatud elamise teenuse all kliendi enda korteris organiseeritavaid juhendamis- ja tugiteenuseid. Ylä-Savo SOTE omavalitsuste liidul on neli vaimupuuetega inimeste tugikorteriüksust ning tugi- ja sotsiaalkorteri teenuseid organiseeritakse ka teenuse eraettevõtjatelt sisseostmise teel.

Lisateave:

Sihtasutus Savas pakub eluasemeteenuseid vaimupuuetega ja autistlikele inimestele, vaimse tervise rehabilitatsioonil olijatele ning teistele tuge vajavatele isikutele. Sihtasutuse teenusekodud on turvalised ja kodused kogukonnad, kus igal elanikul on omaette korter. Osad teenusekodud pakuvad ka ajutist elukohta. Ajutised eluasemeteenused võimaldavad kodus elavatel vaimupuudega ja autistlikel inimestel harjutada iseseisvat elu ning toetavad perede ja omastehooldajate hakkamasaamist. Peale selle üürib sihtasutus erivajadustega inimestele mõeldud tugikortereid isikutele, kes soovivad iseseisvalt elada, kuid vajavad seejuures juhendamist ja muud tuge.

Kontaktandmed:

TUPA Iisalmi

Tiirankatu 8, 74120 IISALMI

Iisalmis asuv Aspa kodu Aronia pakub teenuseid erinevas vanuses inimestele (lastele, noortele, täiskasvanutele) ja peredele. Juhendajad aitavad kliente paljudes asjades. Klientidel võib esineda probleeme argitoimetustega hakkamasaamisel ja isiklikus elus, vaimse tervise ja uimastiprobleeme, neuropsühhiaatrilisi häireid, samal ajal võivad klientideks olla ka lastekaitse või lastekaitse järelhoolduse all olevad lapsed või noored.

Kontaktandmed:

Aspa kodu juhataja

tel 044 419 5985

Vaata lähemalt: Tugi- ja sotsiaalkorter

Kodutus

Kui jääd kodutuks, pöördu Iisalmis üürikortereid pakkuva ettevõtte Petterinkulma Kiinteistö Oy poole.

Kontaktandmed:Petterinkulma Oy

Kirkonsalmentie 12

74120 IISALMI

asukasvalinta(at)petterinkulma.fi

Vaata lähemalt: Kodutus

Jäätmete sorteerimine kodus

Jäätmed tuleb sortida õigetesse kogumiskonteineritesse, sest valesti sorditud jäätmed võivad rikkuda kogu ringlusse suunatava jäätmekoorma.

Lisateavet jäätmete sortimise kohta saad:

Levinumad ohtlikud jäätmed kodus on elektri- ja elektroonikaromud, säästulambid, luminofoorlambid ning patareid. Ohtlike jäätmete ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkt on Ylä-Savo jäätmekeskuses, aadressil Kierrätyskatu 15, 74140 Iisalmi. Vaata lahtiolekuaegu:

Lisateavet ringlussevõtu kohta leiad ettevõtte

ja aadressilt

Vaata lähemalt: Jäätmed ja taaskasutus