Mine sisu juurde

Haridus Tamperes

Avaldatud05.05.2022

Kohalik teave

Vali omavalitsus, et näha saidil liikudes teavet kohalike teenuste kohta.

Sellel lehel on teavet haridusteenuste kohta Tamperes. Muu olulise teabe teema kohta leiad lehelt Haridus.

Laste päevahoid ja ringide tegevus

Peredele, kellel on koolieelses eas lapsi, pakutakse erinevaid laste päevahoiu ja lasteringide võimalusi.

Tamperes on mitmeid linna lastepäevakodusid ja perepäevahoidjaid. Lisaks tegutsevad eralasteaiad. Pere võib erahoiu toetuse toel ka lapsele koju hoidja palgata. Erahoiu toetust taotletakse Kelast.

Kui hoiad last kodus, võib sinu laps osaleda osaajalistes ringides. Lasteringi koha avaldus esitatakse koos lasteaiaavaldusega. Vanemate ja laste ühistesse, avatud pereringidesse minekuks ei pea eelnevalt registreerima, vaid võib kohale minna endale sobival ajal.

Kui taotled kohta eralasteaeda, pöördu otse enda valitud lasteaia poole.

Linna lasteaia- või perepäevahoiu kohta saad taotleda aastaringselt. Tee avaldus neli kuud enne soovitud lapsehoiuteenuse algust. Kõige lihtsam on kohta taotleda elektroonilise vormi abil internetis. Kui taotled hoiukohta paberankeediga, siis vii see lasteaeda, kus sa esmajärjekorras kohta taotled, või kasvatus- ja haridusteenuste osakonna klienditeenindusse (Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu).Kasvatus- ja haridusteenused, klienditeenindus

Kasvatus- ja opetuspalvelut, asiakaspalvelu

Frenckellinaukio 2 B

PL 487

33101 Tampere

Lasterühma tegevuses arvestatakse lapse kultuuritausta ja soome keele oskusega. Koolieelikutele organiseeritakse oma emakeele õpet vastavalt võimalustele.

Tampere linn pakub rootsi-, inglise-, saksa- ja prantsusekeelset laste päevahoidu. Lisateavet leiad internetist.

Kui soovid teavet lasteaiakoha taotlemisega seotud küsimustes, aitab sind laste päevahoiu nõuandetelefon: tel 040 800 7260 (E–R kl 9.00–12.00), e-posti aadress: varhaiskasvatus.asiakaspalvelu(at)tampere.fi

Loe lisaks: Lapse hoidmine, Laste päevahoid.

Link viib saidilt väljaTampere linn

Lastepäevahoid

Link viib saidilt väljaTampere linn

Perepäevahoid

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Võõrkeelne päevahoid

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Ringid ja mängimine

Alusharidus

Eelkooliõpet (esiopetus) organiseeritakse 6-aastastele lastele aasta enne seda, kui nad lähevad põhikooli. Tamperes on eelkooliõpe organiseeritud linna lastepäevakodus või koolis ning mõnes eralasteaias. Eelkooliõpe on tasuta. Eelkooliõppesse registreerutakse jaanuaris ja õppetöö algab augustis.

Registreeri laps alushariduses osalejaks elektroonilise ankeediga, mille leiad internetist. Kui sul ei ole võimalik elektroonilist ankeeti kasutada, siis registreeri laps alushariduses osalejaks kasvatus- ja haridusteenuste osakonna klienditeeninduses aadressil Frenckellinaukio 2B.Kui soovid panna lapse eraasutusse, siis registreeri ta otse sinna. Lisaks tuleb iga lapse kohta täita omavalitsuse elektrooniline registreerimisankeet.

Immigrantidest laste eelkooliõpe organiseeritakse koos muu eelkooliõppega. Õppes on rõhuasetus soome keel teise keelena (S2) õppel ja oma kultuuritausta toetamisel. Koolieelikutele organiseeritakse oma emakeele õpet vastavalt võimalustele.

Loe lisaks: Alusharidus.

Põhiharidus

Tamperes on mitmeid põhikoole, kus antakse põhiharidust. Koolid on peamiselt linna haldusalas. Lisaks soomekeelsele põhiharidusele organiseeritakse ka võõrkeelset põhiõpet, põhiõpet mitmekeelsetele õpilastele, teatud kallakuga põhiõpet (nt kunsti-, spordi- ja muusikakallakuga õpe) ning paindlikku põhiõpet neile õpilastele, kes vajavad abi põhikooliõppe läbimiseks.

Kõigil alaliselt Soomes elavatel lastel on koolikohustus. Kooli registreerutakse vastavalt selle aasta jaanuaris, mil laps saab 7-aastaseks ja mil ta läheb sügisest kooli.

Toponetti on Tampere linna põhihariduse veebileht, kust leiad kasulikku teavet hariduse kohta Tamperes.

Täiskasvanud võivad läbida põhihariduse õpingud Tampere piirkonna kutseõppeasutuses.

Loe lisaks: Põhiharidus.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Põhiõpe

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Koolipiirkonnad ja koolid

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Kooli registreerumine

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Võõrkeelne põhikooliõpe

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Mitmekeelsed õpilased

Link viib saidilt väljaTampereen aikuislukio:

Täiskasvanute gümnaasium

Ettevalmistav õpe, soome keel teise keelena ja oma emakeele õpe immigrantidele

Ettevalmistavat õpet antakse 7–16-aastastele lastele, kelle soome keele oskus ei ole nii hea, et nad võiksid õppida soome keeles. Ettevalmistav õpe kestab üldjuhul ühe aasta ja selle käigus õpitakse soome keelt ja mõningaid teisi õppeaineid ning tutvutakse Soome kooli, kultuuri ja õppemeetoditega.

Võõrkeelsetele õpilastele, kelle soome keele oskus ei ole rääkimises, kirjutamises ja lugemises emakeeleoskusega samal tasemel, antakse kogu põhikooli ajal õpet „soome keel teise keelena (S2)”.

Immigrandi oma emakeele õppimine on vabatahtlik, kuid kui see õpe valida, on õppetundides osalemine kohustuslik. Oma emakeele õpet antakse kaks tundi nädalas kogu põhikooli jooksul (eelkoolis üks tund nädalas).

Link viib saidilt väljalinkkiTampereen kaupunki:

Ettevalmistav õpe

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Oma emakeele õpe

Kutseharidus

Tampere piirkonna kutseõppeasutus Tredu pakub praktikale orienteeritud kutsealast koolitust noortele, täiskasvanutele ja töökohtadele. Kutsealase põhikoolituse õppekohta taotletakse ühisavaldusega taotlemise või pideva taotlemise kaudu. Pidev taotlemine võimaldab õpingutega alustada aastaringselt. Tredus organiseeritakse immigrantidele täiskasvanute põhiõpet (vajadusel lugemis- ja kirjutamisoskuse õpet), kutsealase koolituse ettevalmistuskoolitust (VALMA), soome keele ja kultuuri koolitusi. Tredus võib omandada ka kutsealade osakvalifikatsioone.

Tampere Täiskasvanute Koolituskeskus (TAKK) pakub nii noorsoo- kui ka täiskasvanute koolitust ja koolitust immigrantidele (kohanemiskoolitust, soome keele kursuseid, tööeluks ettevalmistavat koolitust)

Loe lisaks: Kutseõpe, Kutseõppeks ettevalmistav õpe.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki

Ammatillinen koulutus

Link viib saidilt väljalinkkiTampereen seudun ammattiopisto Tredu:

Kutseõpe

Link viib saidilt väljaTampereen Aikuiskoulutuskeskus:

Kutseõpe

Gümnaasiumiharidus

Tamperes on kuus linna haldusalas olevat gümnaasiumi, üks täiskasvanute gümnaasium ning viis gümnaasiumi on muude institutsioonide haldusalas.

Gümnaasiumiõpe annab hea üldhariduse, keeleoskuse ning ettevalmistuse edasiõppimiseks.

Tampere Lütseumi gümnaasiumi IB suunal on ingliskeelne õpe ja sealt on võimalik saada rahvusvaheline küpsustunnistuse diplom (International Baccalaureate Diploma). Diplom annab võimaluse jätkata õpinguid nii Soome kui ka välisriikide ülikoolides ja kõrgkoolides.

Loe lisaks: Gümnaasium.

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Tampere gümnaasiumid

Link viib saidilt väljaTampereen aikuislukio:

Täiskasvanute gümnaasium

Link viib saidilt väljaTampereen Lyseon lukio:

IB õppesuund

Kõrgharidus

Tamperes on kaks kutsekõrgkooli ja kaks ülikooli. Kõrgkooliõpinguid võib sooritada ka avatud ülikoolides ning avatud kutsekõrgkoolis. Avatud ülikooli õpe vastab ülikooli või kutsekõrgkooli õppekavale.

Tampere kutsekõrgkoolis saab õppida kutsehariduse õpetajaks või eripedagoogiks. Kutsehariduse õpetaja õpe toimub ka inglise keeles.

Kõrgkoolides on ka mitmeid ingliskeelseid õppekavasid. Lisateavet leiad kõrgkoolide veebilehtedelt või veebilehelt Unipoli Tampere.

Loe lisaks: Ülikoolid ja Kutsekõrgkoolid

Link viib saidilt väljaTampereen yliopisto:

Kõrgkooliõpe

Link viib saidilt väljaTampereen teknillinen yliopisto:

Kõrgkooliõpe

Link viib saidilt väljalinkkiTampereen ammattikorkeakoulu:

Kõrgkooliõpe

Link viib saidilt väljaPolitsei kutsekõrgkool

Politsei väljaõpe

Link viib saidilt väljaTampereen kutsekõrgkool

Õpetaja kutseharidus

Link viib saidilt väljaTampereen yliopisto:

Ingliskeelsed õpingud

Teisi õppimisvõimalusi

Tamperel on palju õppimisvõimalusi, mis on avatud kõigile. Need õpingud on üldjuhul tasulised.

Tampere suveülikool organiseerib aastaringselt avatud ülikooli õpet, täiendkutseõpet ning keelekursuseid. Suveülikooli kursustel võivad osaleda kõik olenemata vanusest ja varasemast haridusest.

Tampere piirkonna rahvakoolis ja Ahjola rahvakoolis on näiteks võimalik õppida keeli, infotehnoloogiat, kunstiaineid ja käsitööd. Mõlemad rahvakoolid organiseerivad immigrantidele soome keele kursuseid. Küsi kursuste ja kandideerimise tähtaegade kohta täpsemat teavet rahvakoolide õppeosakonnast.

Lastele ja noortele pakutakse häid võimalusi erinevate kunstiainete õppimiseks või hobina tegelemiseks. Tamperes on võimalik saada baasõpet tantsus, kujutavas kunstis, muusikas, teatrikunstis, käsitöös, sõnakunstis ja tsirkusekunstis.

Loe lisaks: Õppimine kui harrastus.

Link viib saidilt väljaTampereen yliopisto:

Tampere suveülikool

Link viib saidilt väljaTampereen seudun työväenopisto:

Rahvakool

Link viib saidilt väljaAhjolan kansalaisopisto:

Rahvakool

Link viib saidilt väljaTampereen kaupunki:

Kunsti põhiõpe