به محتویات منتقل شوید
Työ ja yrittäjyys Turussa

انجام کار و فعالیت های صنفی و تجاری در توركو

منتشر شده20.05.2022

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.

در این صفحه اطلاعاتی در باره خدمات مربوط به کار و کارآفرینی در تورکو وجود دارد. دیگر اطلاعات مهم در باره موضوع را از صفحه کار و کارآفرینی پیدا میکنید.

کاریابی، از کجا؟

محلهای کار آزاد را میتوانید از صفحات اینترنتی و روزنامه ها جستجو کنید. از صفحات اینترنت محلهای کار را از طریق ماشین جستجوگر با نوشتن ″محلهای کار آزاد ″، ″avoimet työpaikat″ پیدا میکنید. در بسیاری از صفحات اینترنتی محلهای کار، امکان گذاشتن درخواست کار و رزومه (CV) جهت دیدن و خواندن کارفرما وجود دارد.

اداره کار و مشاغل آزاد به شما در جستجو برای یافتن کار کمک میکند. اگر بیکار هستید و دنبال محل کار میگردید، در اداره کار و مشاغل آزاد بعنوان متقاضی کار نام نویسی کنید. بعنوان متقاضی کار میتوان بطور الکتریکی در آدرس زیر ثبت نام کرد:

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTE-palvelut

TE-palvelut - Oma asiointi

ثبت نام کردن را میتوان همچنین بطور شخصاً یا در شعبه کار شهرداری تورکو یا در اداره کار و مشاغل آزاد وارسینایس سئومی انجام داد.

ارائه و دادن خدمات به جوانان زیر سن ۲۵ سال و بیکار به مدت کمتر از یکسال در:

اداره کار و مشاغل آزاد وارسینایس سئومی

Itsenäisyydenaukio 2

Turku

خدمات مربوط به شخص بیکار درشعبه کار

شعبه کار به اشخاص زیر سن ۲۵ سال یا اشخاص ساکن تورکو که بمدت متجاوز از یکسال بیکار بوده اند، خدمات میدهد

شعبه کار شهرداری تورکو در گرفتن محل کار، درخواست و دریافت آموزشهای بیشتر و نیز توسعه و بهبود مهارتهای زندگی کاری مشاوره داده و راهنمائی میکند.

شعبه کار

Käsityöläiskatu 10

20100 Turku

تلفن: ۵۰۷۲ ۲۶۲ (۰۲)

اوقات باز بودن: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۰۰:۱۶ – ۳۰:۰۸

حمایت و راهنمائیهای شخصی برای جوانان

جوانان زیر سن ۳۰ سال مشاوره و راهنمائی در مسائل اشتغال به کار و تحصیل و آموزش را از محل هدایت و راهنمائی دریافت میکنند. در همان نشانی باجه مشاوره و اطلاعات جوانان تورکو قرار دارد که جوان میتواند از آنجا راهنمائی و مشاوره در باره دیگر بخشهای زندگی را دریافت کند. همچنین خدمات vamos در نظر گرفته شده برای مهاجرین جوان در این محل قرار دارد.

محل هدایت و راهنمائی

Yliopistonkatu 25

20100 Turku

دوشنبه از ساعت ۰۰:۱۸ – ۰۰:۱۲

چهارشنبه تا جمعه از ساعت ۰۰:۱۶ – ۰۰:۱۲

سه شنبه ها تعطیل است

اطلاعات در باره درخواست کار از شهرداری، امکانات مربوط به تمرین کار و نیز از جمله کارها و فعالیتهای کارگاهی را از صفحات اینترنتی شهرداری تورکو پیدا میکنید.

International House Turku – Apua työllistymiseen monella eri kielellä

International House Turku auttaa sinua myös työpaikan löytämisessä. International House Turku antaa monikielistä ohjausta ja neuvontaa työnhakuun, työelämään ja työsuojeluun liittyvissä asioissa. Saat sieltä apua myös suomen kielen opiskeluun tai ohjausta koulutukseen hakeutumisesta. International House Turku tarjoaa myös neuvontaa sinulle, joka harkitset yrityksen perustamista.

بیشتر بخوانید:

کاریابی، از کجا؟

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردKuntarekry.fi

محل های کار آماده

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردJulkiset työ- ja elinkeinopalvelut

خدمات کار و راه معاش

Jos sinulla on työoloissa tai työsuhteenehdoissa ongelmia tai sinua on syrjitty työssä, yritä ensin selvittää asiaa työpaikallasi. Voit esimerkiksi keskustella asiasta työpaikkasi luottamusmiehen kanssa. Jos asia ei selviä työpaikalla, ota yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta voit pyytää neuvoja ja ohjeita työpaikkojen työympäristöasioihin, työoloihin ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa.

Asiakasvastaanotto tapahtuu vastuualueen toimipaikassa virka-aikana vain etukäteen tehdyllä ajanvarauksella. Tapaamisajan voit varata sähköpostitse osoitteesta: tyosuojelu.lounais@avi.fi (Link opens default mail program)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue

Itsenäisyydenaukio 2

20800 Turku

Avoinna arkisin kello 8.00–16.15.

Puhelinneuvonta on keskitetty työsuojeluviranomaisten valtakunnalliseen päivystysnumeroon, joka palvelee arkisin kello 9.00–15.00.

Puhelinvaihde palvele numerossa (02)95 018 000.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyö- ja elinkeinopalvelut

EURES

تأسیس شرکت و کارآفرینی

مشاوره و کمک برای تأسیس شرکت و کارآفرینی را میتوانید از محل خدمات کارآفرینی منطقه تورکو که بنام پوتکوری (potkuri) خوانده میشود، دریافت کنید. خدمات مشاوراتی کارکنان پوتکوری رایگان هستند.

خدمات پوتکوری به کارآفرین تازه شروع کننده و در مرحله اولیه عبارتند از:

  • راهنمائی و مشاوره دادن شخصی و مخصوص به کارهای او
  • خدمات ثبت تجاری
  • خدمات آموزشی
  • اطلاعات مربوط به پول استارت برای کارآفرین تازه شروع کننده

کارآفرین تازه شروع کننده میتواند برای تأمین هزینه زندگی خود درخواست پول استارت کند. اداره کار و مشاغل آزاد تورکو به درخواستهای پول استارت رسیدگی میکند و مشاورین کارآفرینی پوتکوری بیانیه مورد نیاز برای درخواست پول استارت را می نویسند.

محل خدمات کارآفرینی پوتکوری منطقه تورکو،

ICT-City

Joukahaisenkatu 3، راه پله A

20520 Turku

دیگر اطلاعات مربوط به کارآفرینی در فنلاند را از صفحات yrityssuomi.fi وperustayritys.fi پیدا میکنید.

این لینک شما را به خارج از این خدمات می بردTyö- ja elinkeinoministeriö

(شرکت-فنلاند) Yritys-Suomi

بیشتر بخوانید:

تأسیس شرکت و کارآفرینی

 

تأمینات بیکاری و بازنشستگی

اطلاعات در باره تقاضا و دریافت تأمینات بیکاری را از صفحه تأمین بیکاری بانک اطلاعات پیدا میکنید.

اطلاعات در باره بازنشستگی و تقاضای بازنشسته شدن را از صفحه بازنشستگی بانک اطلاعات پیدا میکنید.

 

پرداخت مالیات

محل اصلی کار داره مالیات واسینایس سئومی در تورکو میباشد.

محل اداره مالیات تورکو

Lemminkäisenkatu 14-18، طبقه همکف خیابان

DataCity

Turku

بسیاری از کارها و مسائل مربوط به پرداخت مالیات را میتوان در شبکه اینترنتی انجام داد:

بیشتر بخوانید:

پرداخت مالیات