Mine sisu juurde
Asumisen ongelmat

Probleemid eluasemega

Avaldatud24.01.2024
Mida teha, kui pole raha üüri maksmiseks? Kas üürileandja võib nõuda kodukindlustust? Millal tuleb üürikorteri leping üles öelda? Panime kokku vastused paljudele eluasemega seotud küsimustele.

Korteri otsimine

Ma ei leia soodsat üürikorterit.

Suuremates linnades on vähe vabu üürikortereid. Kesklinna läheduses asuvad korterid on kallimad. Seetõttu elavad paljud soomlased suhteliselt väikestes korterites. Paljud elavad ka kesklinnast kaugel või mõnes teises lähivallas ja käivad kaugemalt tööl. Kui sa soovitud asukohas soodsat korterit ei leia, siis mõtle, kas võiksid elada väiksemas korteris või kesklinnast kaugemal. Mitmes väiksemas piirkonnas on palju vabu kortereid ja hinnad on soodsamad.

Kui planeerid kolida väiksemast kohast suurde linna, otsi korter eelnevalt valmis.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürikorter.

Esitasin taotluse kohaliku omavalitsuse üürikorteri saamiseks, kuid ma ei ole korterit saanud ja aeg muudkui läheb.

Kohaliku omavalitsuse kortereid kõigile taotlejatele ei jätku. Korteri saamiseks tuleks taotlus esitada mitmesse eri kohta. Jälgi ka eraomandis olevate üürikorterite pakkumisi. Ära unusta oma taotlust uuendada selle kehtivuse ajal. Vastasel korral taotlus aegub. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürikorter.

Kahtlustan, et mind on korteri otsimisel diskrimineeritud. Kust saan abi?

Seaduse järgi ei tohi üürileandjad üürnike valimisel kedagi diskrimineerida etnilise päritolu, usutunnistuse, rahvuse või puude tõttu. Erasektori üürileandjal on õigus ise korterisse üürnik valida, seejuures kedagi diskrimineerimata. Kui kahtlustad, et sind on diskrimineeritud, saad nõu küsida võrdõigusvoliniku klienditeenindusest.

Link viib saidilt väljaYhdenvertaisuusvaltuutettu

Teata diskrimineerimisest

Korteri üürimine

Kas pean korteri üürimisel vahendajale vahendustasu maksma?

Üldjuhul maksab vahendustasu üürileandja. Ainult juhul, kui oled sõlminud vahendajaga eelnevalt korteri otsimise kohta kirjaliku käsunduslepingu, pead maksma vahendustasu ise. Kui sa pole kirjalikku käsunduslepingut sõlminud, ei saa vahendaja sinult vahendustasu nõuda. Kui vahendaja seda teha üritab, võid teha selle kohta kuriteoavalduse. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Olulised ametiasutused.

Vahendaja nõuab, et maksaksin talle korteri vaatamise eest. Kas pean maksma?

Sul on õigus korterit eelnevalt vaadata ja vahendajal pole õigust selle eest tasu nõuda. Kui sul on vahendustasuga seoses probleeme, võid pöörduda tarbijate nõustamisteenuse Kuluttajaneuvonta poole.

Link viib saidilt väljaKilpailu- ja kuluttajavirasto

Tarbija nõustamiskeskus

Vahendaja nõuab, et maksaksin üürikorteri eest broneerimistasu. Kas pean maksma?

Soomes pole olemas korteri broneerimistasu. Ära maksa mitte midagi enne, kui sul on korteri kohta olemas kirjalik üürileping. Loe lisaks üürikorteri maksude, näiteks üüritagatise kohta InfoFinlandi lehelt Üürileping.

Üürileandja nõuab, et sõlmiksin kodukindlustuse. Kust saan kodukindlustuse? Kas saan selle hiljem üles öelda?

Kodukindlustusi müüvad Soomes paljud kindlustusfirmad. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

Kodukindlustus tasub sõlmida ka siis, kui seda üürilepingus ei nõuta. Kodukindlustust ei tasu üles öelda korteris elamise ajal. Kui põhjustad näiteks veekahju ja sul puudub kodukindlustus, pead tasuma kõik remondikulud ise. Arve võib olla mitukümmend tuhat eurot.

Millele peaksin enne üürilepingu allkirjastamist tähelepanu pöörama?

Enne korteri üürimist mine korterit vaatama. Kontrolli, et korter on reaalselt olemas ehk seda, et korteri aadress on sama nagu lepingus kirjas. Veendu samuti, et korter on sellises seisukorras nagu sulle on räägitud. Kontrolli, mis on üürilepingus kirjas üürisuhte tingimuste ja lepingu ülesütlemisaja kohta. Korteri seisukord ja selle võimalikud puudused oleks hea omaniku või omaniku esindajaga läbi arutada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürileping.

Millal tuleb üüritagatis ära maksta?

Maksa üüritagatis ära alles siis, kui sul on olemas kirjalik üürileping. Üürileandja võib kindlaks määrata konto, kuhu pead üüritagatise maksma. Võite ka üüritagatise jaoks pangas eraldi konto avada. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürileping.

Üürileandja tegi ettepaneku, et sõlmiksime üürilepingu suuliselt. Kas suuline leping on piisav?

Sõlmi üürileping alati kirjalikult. Nii suudad probleemide korral tõestada, milles olete kokku leppinud. Hoia üürilepingut hoolikalt.

Üürikorteris esinevad teatud puudused. Kas üürileandja saab tagantjärele nõuda, et hüvitaksin puudused, mida ma pole põhjustanud?

Peaksid korteri puudused koos üürileandjaga kirja panema üürisuhte alguses. Võid teha ka fotosid, kus vead on näha. Nii kindlustad, et sa ei vastuta vigade eest, mida sa pole põhjustanud.

Korteri ülesütlemine

Ütlesin oma üürikorteri üles, kuid üürileandja nõuab, et tasuksin üüri seni, kuni ta leiab korterisse uue üürniku. Kas pean maksma?

Kui sul on tähtajatu üürileping, siis on lepingu ülesütlemisaeg üldjuhul üks kalendrikuu. Aeg algab selle kuu lõpust, mille ajal lepingu üles ütled. Kui ülesütlemisaeg on läbi saanud, ei tohi üürileandja sinult enam üüri nõuda. Tähtajalist üürilepingut ei saa selle kehtivuse ajal üles öelda. Vajaduse korral võid proovida üürilepingu varasema lõpetamise osas läbi rääkida. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürileping.

Mul on tähtajatu üürileping. Ütlesin selle üles 2. juunil. Üürileandja nõuab, et tasuksin ka juulikuu üüri. Kas pean maksma?

Ülesütlemisaega arvutatakse seaduse järgi alates selle kalendrikuu lõpust, mille ajal sa üürilepingu üles ütled, kui sinu üürilepingus ei ole kokku lepitud teisiti. Kui ütled üürilepingu üles 2. juunil, algab ülesütlemisaeg 30. juunist ja kestab ühe kuu. Seega pead maksma veel ka juulikuu üüri. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürileping.

Korterist ilmajäämine

Mul ei ole üüri maksmiseks raha. Mida teha?

Võta üürileandjaga võimalikult peatselt ühendust ja püüa makseaega juurde saada. Selgita välja, kas sul on võimalik teisi makseid edasi lükata, et saaksid üüri ära maksta. Pöördu ka oma panga poole ja selgita välja, kas pank saaks sulle laenu anda ja saaksid üüri ära maksta. Uuri KELAst, kas sul on õigus saada eluasemetoetust või muud toetust. Võid küsida nõu ja abi ka omavalitsuse võlanõustamisteenusest, sotsiaalbüroost ning omavalitsuse või üürimaja haldusettevõtte või ühenduste eluasemenõustajalt või sihtasutusest Takuusäätiö. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Eluasemetoetus ja Majanduslikud probleemid.

Pean korterist abielulahutuse tõttu välja kolima. Kardan ühtlasi, et kaotan elamisloa. Mida teha?

InfoFinlandi lehelt Üürikorter leiad teavet, kuidas uut korterit otsida.

Abielulahutus võib sinu elamisluba mõjutada, kui sul on tähtajaline elamisluba peresidemete alusel. Teatud juhtudel võidakse elamisluba siiski pikendada, kui sul on endiselt Soomega tihedad sidemed, nagu näiteks töökoht. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kas ma võin elamisloa kaotada.

Üürileandja ähvardas, et mind tõstetakse üürikorterist lärmi tõttu välja.

Kui rikud pidevalt maja sisekorraeeskirju, on üürileandjal õigus üürileping lõpetada. Püüa üürileandjaga kokkuleppele jõuda enne, kui leping üles öeldakse. Võid pöörduda näiteks ka naabreid lepitava keskuse Naapuruussovittelun keskus poole.

Pidin korterist välja kolima, kuid ma pole uut korterit leidnud. Mida teha?

Soomes pakuvad elukohata inimestele teenuseid kohalikud omavalitsused. Elukohata inimesi aitavad ka paljud organisatsioonid ja kogudused. Need teenused on mõeldud neile, kellel on koduvald Soomes. Kui jääd kodutuks, pöördu oma koduvalla sotsiaalbüroo või sotsiaalkeskuse poole. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Kodutus.

Juriidilised probleemid

Vajan juristi abi eluasemega seotud küsimustes. Kuidas pean tegutsema?

Juriidilistes küsimustes saad abi juristilt. Ta nõustab sind ja hoolitseb, et sinu õigused oleksid kaitstud. Kui otsid abi juristilt, siis veendu, et ta on pädev küsimuses, mille jaoks abi otsid. Kõik juriidilist abi pakkuvad ettevõtted või isikud ei pruugi olla pädevad. Õigusabi pakuvad advokaadibürood, õigusnõuandlad ja riigi õigusabibürood, kus töötavad riigi õigusabi pakkujad.

Konfliktid naabritega

Minu naaber lärmab. Mida teha?

Sinu naabrid ei tohi öösel lärmata. Kui sinu naaber rikub sisekorraeeskirju sageli ja tõsiselt, võid pöörduda elamuhalduri või üürileandja poole.

Naaber heidab mulle pidevalt ette, et teen lärmi. Milline helitugevus on korrusmajas lubatud?

Korteriühistu sisekorraeeskirjades on kirjas, millal valitseb majas öörahu. Kortermajas asuvad sisekorraeeskirjad tavaliselt trepikojas. Öörahutundide ajal ei tohi tekitada kõva lärmi, näiteks pille mängida või valjult muusikat kuulata, kuid tavapärane eluoluline tegevus on lubatud.

Kust saan abi, kui on tekkinud konflikt naabriga?

Kui sinu ja naabri vahel on tekkinud konflikt, mida te ise lahendada ei suuda, võite abi otsida naabreid lepitavast keskusest Naapuruussovittelun keskus või pöörduda elamuhalduri poole. Naabrite lepitamine tähendab seda, et naabrid vestlevad ja vestlust juhendab väljaspoolne lepitaja. Kohtumisel võidakse jõuda kokkuleppele, kuidas olukorda lahendada. Lepitamine on tasuta. Loe täiendavalt naabreid lepitava keskuse Naapuruussovittelun keskus veebilehelt.

Link viib saidilt väljaNaapuruussovittelun keskus

Teavet naabrilepituse kohta

Elukohaga seotud argipäev

Mida teha, kui unustan võtme koju?

Korteriühistus on tavaliselt võtmete koopiad olemas kas hooldusfirmal või elamuhalduril, kes tasu eest ukse avavad. Kortermajas on ukse lähedal telefoninumber, kuhu saad sellises olukorras helistada.

Kuidas prügi õigesti sorteerida?

Soomes sorteeritakse eraldi biojäätmed, kartong, plast, klaas, metall, probleemsed jäätmed ja segajäätmed. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Jäätmed ja taaskasutus.

Millega peaksin arvestama, kui kasutan oma korteri sauna?

Ära kunagi aseta midagi kerise kohale ega kasuta sauna laona või pesukuivatuskohana, sest vastasel juhul võib tekkida tulekahju. Pärast kasutamist lülita alati elektrikeris välja. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Koduohutus.

Mida peaksin tegema, kui veekraan lekib?

Helista hooldusfirmasse, kellega sinu korteriühistul on leping. Hooldusfirma saab teha väikesi remonditöid, nagu näiteks veekraani remont või kanalisatsiooniummistuse likvideerimine.

Niiskusprobleemid

Minu korteris on niiskusprobleemid või muud puudused. Kuidas pean tegutsema?

Pöördu kohe hooldusfirma, elamuhalduri või üürileandja poole. Oluline on puudused kiiresti likvideerida, enne kui need hullemaks muutuvad.

Toiduvalmistamisel tekib meil köögis palju niiskust. Mida saaksime ette võtta?

Kui sinu kodus puudub sundventilatsioon, ava aknad ja õhuta nende kaudu. See on väga oluline siis, kui märkad, et toiduvalmistamisel koguneb akendele veeaur või niiskus. Kasuta toiduvalmistamise ajal köögi õhupuhastit. Kontrolli, et väljatõmbeõhu klapid oleksid avatud. Kui tekitad korterile kahjustusi, pead kahjud hüvitama. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elaniku õigused ja kohustused.

Nõustamisteenused

Kust saan eluaseme küsimustes nõu ja abi?

On mitmeid kohti, kust võid eluaseme küsimustes nõu küsida. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Üürikorter.

Kohalik teave